autori

 • Period: to

  Giacomo Leopardi

 • Period: to

  Giovanni Verga

 • Period: to

  Giovanni Pascoli

 • Period: to

  Italo svevo

 • Period: to

  Gabriele D’Annunzio

 • Period: to

  Luigi Pirandello

 • Period: to

  Grazia Deledda

 • Period: to

  umberto saba

 • Period: to

  Giuseppe Ungaretti

 • Period: to

  Eugenio Montale

 • Period: to

  Salvatore Quasimodo