Dfhfds

AS ETAPAS DA HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

 • O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN

  O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN
  Durante o s. XVIII xorde un movemento intelectual que pon en dúbida e critica o que se viña en chamar Antigo Réxime (Absolutismo e Sociedade estamental, en que o monarca e nobres ostentaban o poder). Os ilustrados pensaban que podían iluminar o mundo ( segundo eles nas tebras ) coas luces da razón.
 • Period: to

  O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN

  Durante o s. XVIII xorde un movemento intelectual que pon en dúbida e critica o que se viña en chamar Antigo Réxime (Absolutismo e Sociedade estamental, en que o monarca e nobres ostentaban o poder). Os ilustrados pensaban que podían iluminar o mundo ( segundo eles nas tebras ) coas luces da razón.
 • A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
  Ao longo do s XIX a sociedade foi mudando. Podemos dicir que se formaron dúas clases sociais: a burguesía e o proletariado, a clase obreira.
  Os primeiros buscan manter o seu poder e aumentar os seus capital os segundos, mellorar as súas condicións de vida e traballo.
  Nesta etapa, lévase a cabo unha segunda revolución industrial que cambia o mundo: o petróleo, a electricidade, o motor de combustión interna, o automóbil....
  Europa lánzase á conquista dos “espazos baleiros de poder”
 • Period: to

  A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  Ao longo do s XIX a sociedade foi mudando. Podemos dicir que se formaron dúas clases sociais: a burguesía e o proletariado, a clase obreira.
  Os primeiros buscan manter o seu poder e aumentar os seus capital os segundos, mellorar as súas condicións de vida e traballo.
  Nesta etapa, lévase a cabo unha segunda revolución industrial que cambia o mundo: o petróleo, a electricidade, o motor de combustión interna, o automóbil....
  Europa lánzase á conquista dos “espazos baleiros de poder”
 • DA PRIMEIRA Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  DA PRIMEIRA Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
  Debido a rivalidades entre as potencias europeas, estala a I Guerra Mundial. Mentres tanto, en 1917 os bolxeviques poñen fin ao réxime dos tsares en Rusia: e a Revolución – comunista – rusa.
  Unha vez rematada a I Guerra Mundial e debido á situación en Europa, agravada pola gran crise económica de 1929 , crecen as ideoloxías totalitarias (fascistas - a Italia de Mussolini - e nazis- a Alemaña de Hitler), que conducen a unha rúa sen saída: a II Guerra Mundial (1939 – 45).
 • Period: to

  DA PRIMEIRA Á SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  Debido a rivalidades entre as potencias europeas, estala a I Guerra Mundial. Mentres tanto, en 1917 os bolxeviques poñen fin ao réxime dos tsares en Rusia: e a Revolución – comunista – rusa.
  Unha vez rematada a I Guerra Mundial e debido á situación en Europa, agravada pola gran crise económica de 1929 , crecen as ideoloxías totalitarias (fascistas - a Italia de Mussolini - e nazis- a Alemaña de Hitler), que conducen a unha rúa sen saída: a II Guerra Mundial (1939 – 45).
 • CARA AOS XXI

  CARA AOS XXI
  Da II Guerra Mundial saíron dous grandes vencedores: EE.UU. (capitalista) e a URSS (comunista), que se ven enfrontadas na chamada Guerra Fría, cun escenario principal en Europa (co chamado “pano de aceiro”) e outros secundarios ( Vietnam, Corea ...).
  Mentres, nos anos sesenta, os países africanos e asiáticos colonizados no s XIX polas potencias europeas, comezan os seus proceso de independencia. Como exemplo máis coñecido podemos citar á India de Ghandi.
 • Period: to

  CARA AOS XXI

  Da II Guerra Mundial saíron dous grandes vencedores: EE.UU. (capitalista) e a URSS (comunista), que se ven enfrontadas na chamada Guerra Fría, cun escenario principal en Europa (co chamado “pano de aceiro”) e outros secundarios ( Vietnam, Corea ...).
  Mentres, nos anos sesenta, os países africanos e asiáticos colonizados no s XIX polas potencias europeas, comezan os seus proceso de independencia. Como exemplo máis coñecido podemos citar á India de Ghandi.
 • A CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: AS REVOLUCIÓNS BURGUESAS (LIBERALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  A CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: AS REVOLUCIÓNS BURGUESAS (LIBERALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
  Durante aproximadamente un século, unha nova clase social – a burguesía – foi levando a cabo dous tipos de transformacións:
  - Económicas: a revolución industrial ( a do carbón e a máquina de carbón, o ferrocarril )
  - Políticas: as revolucións, primeiro en Francia ( 1789 ) e logo no resto de Europa ( 1820, 1830, 1848 )
  Consolidan así a súa ideoloxía económica e política: o Liberalismo.
 • Period: to

  A CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: AS REVOLUCIÓNS BURGUESAS (LIBERALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL