Antiken

Timeline created by Moltas
 • Period:
  2,000 BCE
  to
  -323 BCE

  Antikens Grekland

 • 1,900 BCE

  Knossos/Kreta

  På ön kreta fanns det många kungariken. 1900 f.Kr uppfattas Kreta som Europas första civilisation. Man har gjort fynd som visar att invånarna hade handelsförbindelser med egypter och fenicier. Kungen Minos är en som sägs har styrts kreta män är formodlingen en myt. Knossos var ett av dom stora palats som fanns på kreta.
 • 1,500 BCE

  Mykene

  Arkeologerna har hittat spår efter en tidig civilisation på fastlandet från ungefär samma tid som Kreta bland annat ett palats i Mykene. Båda palatsen i Mykene och Knossos övergavs när dessa civilisationer gick under.
 • 1,500 BCE

  Kolonisationen börjar

  Kolonisation har funnits sen antiken. Men det var i samband med att europeiska upptäcktsresorna på 1400 och 1500 talet som staters kolonisering av främmande territorier började bli vanligt.
 • 1,200 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna grundade städer över hela medelhavsområdet. Dom var stora på handel och sjöfart. Fenicierna hade lärt sig skrivkonsten i Egypten.
 • -776 BCE

  Olympiska spelen

  Det fans också olika typer av grenar. Det olympiska spelen hölls fyra år emellan och stads staterna fick inte vara i krig med varandra.
 • -736 BCE

  Roms grundande

  Rom grundades 21 april 736 f.Kr. av Romulus. En av de två bröderna Romulus och Remus. Det säges att de har uppfödda av en varginna och sedan vuxit upp hos herden Faustulus.
 • -700 BCE

  Grekiska antikens storhetstid

  Det antika Greklands storhetstid kan sägas börja redan under 700 talet f.Kr och fortsatte ända fram till 300 talet f.Kr. Den spela en viktig roll för handeln. I Aten infördes demokrati under 500 f.K.r.
 • -700 BCE

  Epoken antiken inleds

  Antiken är en epok i Medelhavsområdets historia. Epoken börjar med olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande.
 • -650 BCE

  Mynt börjar användas

  De första mynten började användas i Lydien, som idag är västra Turkiet, omkring år 650 f Kr.
 • -500 BCE

  Grekisk teater

  Teatrarna var ofta mycket stora och där rymdes nästan alla stadens invånare. De var mycket skickligt byggda så att till och med de som satt högst upp kunde höra vad skådespelarna sa. När man gick på teater så kunde man sitta där i en hel dag.
 • -500 BCE

  Rom blir republik

  Monarkin ersattes av en republik. Rom utvecklades ändå inte till en demokrati som Aten.
 • -490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Den persiska kungen ville hämnas för att arterna hjälpt joenarna. Atenarna överraskade perserna vid Marathon, omkring fyra mil utanför staden och lyckades segra över den stora persiska armén.
 • -480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  Slaget vid Thermopyle utspelades under tre dagar, Det var en del av kriget mot perserna. Perserna vann, men förlorade många soldater.
 • -480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Slaget vid Salamis var ett sjöslag. Det var ett slag mellan den atenska flottan och den persiska. Atenarna vann.
 • -475 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön.

  Rom blir republik och underlägger sig Apenninska halvön. Den förste kejsaren Augustus maktövertagande år 31 f.Kr. inleder storhetstiden.
 • -431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Det var krig mellan Aten och och sparta måde ville ha makten. Krigen varade mellen 431-404 f.K.r
 • -400 BCE

  Persernas erövringar

  Persona erövrade stora områden runt medelhavet. Dom styrde över delar av Grekland.
 • -382 BCE

  Makedonien/Kung Filip

  Han var gift med Olympias. historiens först dokumenterade vikingar. Han levde 382-336 f.K.r. Han ville göra Makedonien till en stormakt.
 • -356 BCE

  Alexander den store

  Han är en av världshistoriens främsta fältherrar och erövrade bland annat Persien och Egypten. Han förde även erövringskrig till Indien. han härskade över det största imperium denna delen av värden. Alexandria Egypten är upp kalas efter honom.
 • -323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen är en tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död 323 f.Kr. Grekis kultur spred till andra folk slag till exempel perser. Alexandria var hellenismens centrum.
 • -264 BCE

  Första Puniska kriget

  Första puniska kriget var det första av de tre puniska krigen utkämpades 264-241 f.Kr. mellan Romerska republiken och Karthago.
 • -218 BCE

  Andra puniska kriget

  Andra puniska kriget var ett av de puniska krigen som 218–201 f.Kr. utkämpades mellan Romerska republiken och Karthago.
 • -149 BCE

  Tredje Puniska kriget

  Tredje puniska kriget utkämpades mellan Kartago och Romerska republiken. Detta kriget höll inte på så länge.
 • -100 BCE

  Julius Caesar

  Gaius Julius Caesar, född 13 juli 100 f.Kr. död 15 mars 44 f.Kr i rom. Han var en romersk militär. Han blev diktator på livs tid och ville gärna också bli kung men han blev mördad.
 • -73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret var en stor slavrevolt. Den ägde rum i den Romerska republiken 73-71 f.Kr.
 • -63 BCE

  Kejsare Augustus

  Augustus var född 63 f.Kr och död 14 e.Kr. Augustus tog makten 27 f.Kr. Han styrde romarriket som en kung men kallades kejare.
 • -27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Man brukar räkna år 27 f Kr starten för det romerska kejsardömet detta är året då Caesars adoptivson Gaius Octavius utropas till Kejsar Augustus.
 • -27 BCE

  Pax Romarna

  Pax Romarna är ett uttryck för den period av inre fred som rådde i romerska riket. Det var en dock en nackdel i romarriket. För att det tog man inte över några land så fick man inga slavar.
 • 79

  Vesuvius utbrott

  Vulkanen Vesuvius fick utbrott i södra Italien år 79 e.Kr. Vid utbrottet begravdes staden Pompeji av lava och aska.
 • 272

  Kejsare Konstantin

  Kejsare Konstantin är född 272 e.Kr. och död 337 e.Kr. var romersk kejsare. Han tillät kristendomen i Romariket, vilket ledde till att det senare blev statsreligion.
 • 313

  Kristendomen blir statsreligion

  År 313 e.Kr. gav kejsar Konstantin den store kristendomen samma ställning som andra religioner i riket.
 • 395

  Romarriket delas

  År 395 e.Kr. brukar anges som året då Romarriket delades i två riken Västrom och Östrom. riket utvecklades nu till två i realiteten självständiga stater.
 • 476

  Romarrikets fall

  Det finns tre olika förkingar till att romarriket gick under.
  1. Brist på slavar. Slavarna var gratis arbetskraft kraft och behövdes i rom.
  2. Makten fanns hos kejaren. Hur rom styrdes beråde på om det var en bra eller dålig kejsare.

  3. Romma riket angreps av många fiender.