Romariket

Timeline created by Sverige är bäst
In History
 • -753 BCE

  Roms grundande

  Roms grundande
  Romulus var den person som startade romariket men Romulus är troligen en saga. Inom Romariket tror man Romulus startade romariket år 753 f.kr. med sin tvilingbror. Man tror en varg honna tog hand om Romulus och Remus när dom var små.
 • -700 BCE

  Epoken antiken inleds.

  Epoken antiken inleds.
  Epoken börjar med dom olika grekiska och italienska stadsstaternas och dom spred sig under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr.
 • -510 BCE

  Rom blir en republik

  Rom blir en republik
  Romerska republiken var en peroid i det Romersk riket.
  Under republiken blir romarike från stadsstat till imperium.
  Deta inträffa under 510 f.kr.
 • -264 BCE

  Första puniska kriget.

  Första puniska kriget.
  Det första puniska kriget vard det första av 3. Det första puniska kriget varade under 264 f.kr. och sluta 241 f.kr.
 • -218 BCE

  Andra Puniska kriget

  Andra Puniska kriget
  Andra puniska kriget varade under 218 till 201 f.kr. Dom som slogs var Romeska republiken och karthago.
 • -149 BCE

  Tredje Puniska kriget

  Tredje Puniska kriget
  Tredje puniska kriget varade mellan 149-146 f.kr. Dom såm stred var Karthago och Romerska repobliken. Romarna van och brännde ner Karthago.
 • -73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret
  Det fanns många slavar i Romar riket men det var ett gäng slavar som rymde. En av slavarna hette Spartacus. Man började prata om slavarnas rymning och fler slavar rymde från sinna påster. Till slut var det än arme på 70000 tusen man. Slvarna gick till atack och romarna för svarde till slut var det bara 6000 slvar kvar som krosfästes. Deta hände år 73 f.kr. och varade under några år.
 • -63 BCE

  Kejsare Augustus

  Kejsare Augustus
  Kejsare Augustus föd i 23 september år 63 f.kr. han dör 19 augusti år 14 e.kr. Augustus var adopterad av Julius Caesar.
 • -44 BCE

  Julius Caesar

  Julius Caesar
  Julius Caesar var en bra fälthärre och besegrade många motståndare runt om Romariket. Julius vill väldigt mycket bli kung eller kejsare. Han blev inte kung men han blev diktator, han var nära på att bli kung men blev mördad av sin motståndare. Han blev mördad år 44 f.kr.
 • -27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Rom blir kejsardöme
  Man säger att Rom blir ett kejsardöme när kejsare Augustus får tronen. Så man säger att Rom blir ett kejsardöme år 27 f.kr. till 395 e.kr. Man kan säga att Rom var ett kejsardöme i fyra sekel (400 år).
 • -27 BCE

  Pax Romana

  Pax Romana
  Pax Romana är på latin är den romeska freden. Det var en fredstid som varade under 27 f.kr. till 180 e.kr.
 • 27

  Kejsare Konstantin

  Kejsare Konstantin
  Konstantin var född 27 februari 272 och dog 25 juli 306. Han blev utropad av sina trupper och blev sedan kejsare.
 • 79

  Vesuvius utbrott

  Vesuvius utbrott
  År 79 e.kr. så fick vulkanen vesuvius ett ut brott som begravde stade pompeji i lava och aska. Solen var täckt i ett dygn av all aska.
 • 313

  Kristendomen blir statsreligion

  Kristendomen blir statsreligion
  År 313 får kristendomen sama ställning som dom andra religionerna. Vid den tiden var bara 15 procent krisna med sedan blev kristendumen statsreligion år 391.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarriket delas
  År 395 delas rom i två bitar Västrom och Östrom.
  I Västrom bästämde staten Konstantinopel och i Östrarom styr Ravenna.
 • 476

  Romarrikets fall

  Romarrikets fall
  År 476 faller Rom den slutar existera men det är fel det som hände var att Romulus Augustulus avsattes från tronen.