Antiken

Timeline created by Alvin4321
 • 1,700 BCE

  Knossos / Kreta

  Knossos / Kreta
  Palatset i Knossos på Kreta var centrum för den minoiska kulturen.
  Palatset byggdes upp mellan 1700 - 1400 f.kr Palatset förstördes år 1420 på grund av att Mykenerna tog över ön och det var då också som den minoiska kulturen började försvinna.
 • Period:
  1,700 BCE
  to
  -323 BCE

  Antikens Grekland

  Antikens Grekland börjar med Knossos på
  Kreta ca 2000 f.kr och slutar med att Alexander den store dör 323 f.kr
 • 1,500 BCE

  Mykene

  Mykene
  Mykene var ett bronseåldersrike som fanns fram tills 1500 f.kr. I Mykene fanns ett stort palats där riket styrdes ifrån av mykenska kungar. En av kungarna var kung Agamemnon av Mykene och och han även fältherre i kriget mot Troja, Trojanskakriget. Mykene skiljde sig från Knossos genom att muren runt Mykene var tjockare.
 • 1,100 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna var viktiga inom sjöfart och kända för sin skeppsbyggnad. Fenicierna var ett handelsfolk som reste runt och bytte olika varor. Till exempel bytte de papyrus mot cederträ. Deras skrift är lik den nuvarande hebreiska skriften. Fenicierna är också kända för sina tyger som de bytte med folket i Knossos.
 • -800 BCE

  Stadsstater växer fram

  Stadsstaterna växte fram under arkaisk tid som började 800 f.kr.
  De största av de stadsstaterna var Aten, Sparta, Thebe och Syrakusa. Alla Stadsstaterna hade självstyre men hade en gemensam grekisk kultur som skapade en känsla av att de alla var greker (hellener).
 • -776 BCE

  Olympiska spelen

  Olympiska spelen
  Första Olympiska spelet hölls 776 f.kr. Spelen hölls sedan vart fjärde år i staden Olympia. Under olympiska spelen fick inga av de grekiska stadsstaterna vara i krig med varandra. Olympiska spelen kommer från ordet Olympiad som betyder fyraårsperiod. Spelen var tillägnade gudarna.
 • -753 BCE

  Roms grundande

  Roms grundande
  Många invånare trodde att staden grundats av en kung som hette Romulus men den kungen kanske inte ens har funnits. Staden grundades nog på grund av att det låg vid ett vadställe vid floden Tibern där också flera landvägar korsades. Om man blev anfallen där kunde man fly upp någon av de sju kullarna som fanns vid platsen.
 • Period:
  -753 BCE
  to
  476

  Romarriket

  Romarriket börjar med grundandet av rom 753 f.kr och slutar med att den sista västromerska kejsaren Romulus Augustulus avsattes i september 476. Romarriket upplöstes stegvis. Germanfolk attackerade riket och successivt överläts olika städer och områden till dessa folk. 476 blev trycket för stort från germanerna i norr och perserna i öster och kejsaren avsattes, men redan tidigare hade hans makt bara varit symbolisk.
 • -700 BCE

  Kolonisationen börjar

  Cirka 700 f.kr började kolonisationen runt Medelhavet och Svarta havet på grund av överbefolkning och grekernas vilja att bedriva handel. Kolonisationen höll på i två hundra år. Man skickade iväg unga män och kvinnor för att starta nya kolonier runt om Medelhavet och Svarta havet.
 • -700 BCE

  Antika Greklands storhetstid

  Antikens storhetstid var mellan 700-talet och 300-talet f.kr.
  Under storhetstiden hade Grekland runt östra medelhavsområdet många små stadsstater.
 • -700 BCE

  Epoken antiken inleds

  Antiken inleds cirka 700 f.kr på grund av att flera grekiska och italienska stadsstater växer fram runt och vid medelhavet.
 • -600 BCE

  Mynt börjar användas

  Mynt börjar användas
  Man började använda mynt för handel ca 600 f.kr. De mynt som dominerade handeln i Medelhavet var ugglemynten som hette så på grund av att det var Athenas, vishetsgudinnans, heliga fågel som motiv på dem.
 • -550 BCE

  Persernas erövringar

  Persernas erövringar
  Perserna ville fortsätta erövra flera delar av Grekland och detta ledde till slaget vid Marathon.
 • -509 BCE

  Rom blir republik

  Rom blir republik
  I det tidiga Rom var stadsstaten en monarki som år 509 f.kr blev republik, då den sista kungen avsattes. Det blev dock inte en demokrati, på grund av att rika invånare kom på att de kunde köpa fattigas röster i utbyte mot t.ex mat och nöje.
 • -509 BCE

  Rom blir republik del 2

  I det romerska styret fanns folkförsamlingen som stiftade lagar och dömde. Folkförsamlingarna utsåg ämbetsmän och valde två konsuler. Konsulerna styrde under ett år. En viktig ämbetsman kunde bli invald i Senaten. Senaten var en samling på 300 män som var rådgivare åt konsulerna. Vid krigstid eller stor nöd kunde en diktator väljas. Han hade då all makt under 6 månader.
 • -500 BCE

  Grekisk teater

  Grekisk teater var tragedi, komedi och satirspel där komedi är den äldsta genren, vilken uppstod i början av 500 talet f.kr i Aten.Till exempel hade de en festival där man tävlade om vem som kunde framföra och komponera best körsånger till vinguden Dionysos. Teatern spelades alltid ute på Amfiteatrar. Dessa bestod av en cirkelformad läktare med scen.
 • -490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Slaget vid Marathon
  Efter upproret mot Perserna, vilket misslyckades då grekerna försökte hjälpa till med upproret, ville perserna ha hämnd på Aten. De skickade då iväg sin flotta mot Aten. Grekerna gensköt perserna som med stora förluster behövde dra sig tillbaka.
  Marathon har också gett namn till löptävlingar som heter just så, då det är cirka 4 mil mellan Marathon och Atens centrum, vilket en lpare enligt myten sprang med budskap om Atens vunnit slaget vid Marathon.
 • -480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Slaget vid Salamis var ett viktigt sjöslag vid ön Salamis där grekerna vann mot perserna.
 • -480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  I slaget vid Thermopyle stred den Atenska armén med stöd av den från Sparta, men förlorade mot den Persiska armén.
 • -431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Det peloponnesiska kriget startade år 431 f.kr och varade till 404 f.kr
  Det peloponnesiska kriget stod mellan Sparta och Aten och deras respektive allierade. Kriget startade av att Sparta inte gillade att Aten fick mer och mer makt. Kriget slutade år 405 f.kr då Sparta och dess peloponnesiska flotta vann över Aten. Året efter slöts fred under hårda fredsvillkor för Aten.
 • -359 BCE

  Filip av Makedonien (Filip 2)

  Filip av Makedonien föddes år 382 f.kr och var kung mellan 359 f.kr tills hans död 336 f.kr då han blev mördad. Filip gjorde Makedonien till en stormakt i Grekland. Filip var Alexander den stores pappa.
 • -356 BCE

  Alexander den store

  Alexander den store var Filip av Makedoniens son och tog över när han dog 336 f.kr. Alexander tog över sin fars stormakt och tog senare över hela perserriket med hjälp av grekerna som hans pappa hade segrat över innan. När Alexander den store dog delades Alexander den stores rike upp till alla hans generaler och det blev slutet på det Antika Grekland.
 • -336 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen kom till när Alexander den store tog över perserriket och persernas och grekernas kulturer blandades.
 • -264 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön
  Under 300 talet f.kr erövrade de romerska arméerna mer och mer landområden på den nuvarande Italienska halvön (Apenninska halvön). 264 f.kr hade Rom erövrat hela den Apenninska halvön.
 • -241 BCE

  Första puniska kriget

  Första puniska kriget
  De puniska krigen var tre krig som utkämpades mellan den romerska
  republiken och fenicierna i Karthago i Nordafrika, nuvarande Tunisien. Romarna kallade fenicierna för puner, därav namen på dessa krig. Det första puniska kriget utkämpades mestadels till havs och varade från 264 f.kr till 241 f.kr. Under detta krig erövrades Sicilien, Sardinien och Korsika av Rom.
 • -201 BCE

  Andra puniska kriget

  Andra puniska kriget varade mellan åren 218 till 201 f.kr.
  Den mest omtalade personen i andra puniska kriget var Hannibal som var fältherre för Karthago. Han är mest känd för att ha fört fram 37 elefanter och ca 70000 man som tillhörde armén över Alperna. Under slaget i Cannae år 216 f.kr vinner Hannibals armé på grund av att Hannibals kavalleri använde den så kallade dubbel omfattning där de inneslöt den romerska armén. Det andra puniska kriget avslutades efter romersk seger i Zama år 202 f.kr
 • -146 BCE

  Tredje puniska kriget.

  Det tredje puniska kriget varade åren 149-146 f.kr. Innan kriget hade Karthago återhämtat sig från det andra puniska kriget. I Rom slutade Cato den äldre alla tal i senaten med orden "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" och år 149 f.kr beordrade senaten att Karthago skulle förstöras. Staden förstördes år 146 f.kr och alla invånare som överlevde blev slavar.
 • -73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret var ett känt slav uppror som fått namn från slaven och ledaren Spartacus. I början rymde Spartacus och några andra slavar upp på berget Vesuvius. Många andra slavar följde sedan deras exempel och rymde. Till slut var slavarna uppe i 70 000 som en armé och plundrade rika romares egendomar. Efter några år stoppades upproret och alla sex tusen överlevande slavarna korsfästes längs Via Appia.
 • -44 BCE

  Julius Caesar

  Julius Caesar
  Julius Caesar var en fältherre som sedan blev konsul. Efter ett tag lyckas han få sig utnämnd till diktator på livstid. Senatorerna blev oroliga för att Caesar hade skaffat sig för mycket makt och de ville behålla den romerska republiken och därför stickmördade de honom. De var en sammansvärjning av 23 senatorer som med var sin dolk samtidigt stack ihjäl honom. Detta hände vid Pompejusteatern den 15 mars år 44 f.kr.
 • -27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Rom blir kejsardöme
  När Augustus segrar år 27 f.kr blir Rom ett kejsardöme och alla arvingar som senare tar makten tar vid invigningen namnet Caesar.
  Under tiden som Rom är ett kejsardöme regerar många kejsare. Vissa kejsare är hemska, t.ex Caligula som börjar bra som kejsare men slutar som ett monster. Rom är ett kejsardöme till år 476 e.kr när Västrom faller och den sista kejsaren avsätts.
 • -27 BCE

  Pax Romana

  Pax Romana betyder på latin den romerska freden. Romerska freden varade mellan år 27 f.kr 180 e.kr. Under Pax Romana erövrade och krigade inte romarna mot någon. Detta lede till att handeln blomstrade, men det ledde också till att slavekonomin på lång sikt kollapsade i Rom. Detta kan vara en av anledningarna till Roms fall år 476
 • 14

  Kejsare Agustus

  Agustus tar makten efter inbördeskriget efter hans adoptivfars Julius Caesars död. När Agustus tar makten tar han efternamnet Caesar och gör så att makten går i arv. Då blir Rom ett kejsardöme på grund av att de heter Caesar som betyder kejsare och kallas därför inte för kungar. Agustus tar makten 27 f.kr och har makten till sin död 14 e.kr
 • 79

  Vesuvius utbrott

  År 79 e.kr fick vulkanen Vesuvius ett stort utbrott som täckte staden Pompeji i aska. På grund av askan bevarades staden väl och forskare kan få en djupare inblick i hur man levde innan utbrottet.
 • 300

  Kristendomen blir statsreligion

  Innan Konstantins regeringstid blir kristendomen större och större. Till slut blir kristendomen så stor att den blir svår att förbjuda. Konstantin var den första kejsaren att bli kristen och efter hans död så blir kristendomen i slutet av 300 talet statsreligion och andra religioner förbjuds.
 • 337

  Kejsare Konstantin/Konstantin den store

  Konstantin var kejsare från år 306 till hans död 337. Konstantin var den förste kristne kejsaren och först med att tillåta kristendomen. Han var också till stor del anledningen till att kristendomen blev statsreligion. Konstantin byter också namn på staden Bysans till Konstantinopel, som han bestämmer ska bli ny huvudstad för den nya östromerska delen.
 • 395

  Romarriket delas

  År 395 delas Rom upp i Västrom och Östrom. De två delarna hade olika kejsare och olika huvudstäder.
 • 476

  Romarrikets fall

  Romarriket faller år 476 e.kr. En förklaring är ett ökat tryck från andra folk från olika håll samt att slavekonomin var dålig och landet fick inga nya slavar. En annan är att det politiska systemet i Rom inte utvecklades till att fler invånare fick vara med och bestämma.