Andrea Mantegna

 • May 10, 1431

  Nacque

 • Period: May 10, 1431 to May 10, 1506

  Vita di Mantegna

 • May 10, 1441

  si trasferì a Padova

 • May 10, 1448

  Decorò cappella Ovetari

 • May 10, 1457

  Polittico San Zeno

 • May 10, 1460

  Mantegna a Mantova

 • May 10, 1461

  Morte della Vergina

 • May 10, 1463

  Cristo Morto

 • May 10, 1496

  Madonna della Vittoria

 • May 10, 1497

  Madonna di Trivulzio

 • May 10, 1497

  Parnaso

 • May 10, 1506

  Morì