Ηράκλειος δαβίδ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

By KOULIS
 • Period: 565 to

  ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Β΄

  Ιουστίνος Β΄Αντιμετωπίζει επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη Βαλκανική, Λογγοβάρδων στην Ιταλία και Περσών στην Ανατολή
 • Period: 572 to

  ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΣΕΣ

 • Jan 1, 602

  ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΣΕΣ

  ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΣΕΣ
 • Jan 1, 602

  ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

  ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
  Στάση του Στρατού και εξέγερση των Δήμων που εκδηλώθηκε στην πρωτεύουσα, στοίχισε στο Μαυρίκιο το θρόνο και τη ζωή του.
 • Period: Jan 1, 602 to Dec 31, 610

  ΦΩΚΑΣ

  Περίοδος αναρχίας και μεγάλων στρατιωτικών αποτυχιών. Ο δήμος των Πρασίνων στρέφεται ενάντια στον αυτοκράτορα. Ο δήμος των Βενέτων τον υποστηρίζει
 • Period: Jan 1, 610 to Dec 31, 641

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

  Ο Ηράκλειος κατατροπώνει τον Χοσρόη Β΄
  Αναλαμβάνει την αυτοκρατορία σε κρίσιμη στιγμή (αβαροσλαβικές επιδρομές στα Βαλκάνια - περσικές επιθέσεις στην Ανατολή). Συνεργάζεται με την Εκκλησία - Δίνει θρησκευτικό χαρακτήρα στις εκστρατείες του - Τελικά κατορθώνει να αντιμετωπίσει νικηφόρα τους αντιπάλους του και να επιστρέψει τροπαιούχος (Τίμιος Σταυρός) στην Κωνσταντινούπολη
 • Jan 1, 613

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΩΑΜΕΘ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΩΑΜΕΘ
 • Jan 1, 622

  ΕΤΟΣ ΕΓΙΡΑΣ

  ΕΤΟΣ ΕΓΙΡΑΣ
  Το έτος της αποδημίας του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα.
  Σηματοδοτεί την αρχή της ισλαμικής κυριαρχίας και ταυτόχρονα αποτελεί την αφετηρία του χρονολογικού συστήματος των Αράβων.
 • Jan 1, 632

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΛΙΦΩΝ

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΛΙΦΩΝ
  Σε ελάχιστο χρόνο μετά το θάνατο του Μωάμεθ οι Άραβες μαχητές, υπό την καθοδήγηση των χαλιφών κατακτούν τις χώρες της Εγγύς Ανατολής.
  Λόγοι γρήγορης εξάπλωσης:
  Η εξάντληση των Βυζαντινών και των Περσών μετά από μακροχρόνιους μεταξύ τους αγώνες.
  Η ψυχική απομάκρυνση των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών του Βυζαντίου από την Κωνσταντινούπολη, εξαιτίας της αίρεσης του μονοφυσιτισμού.
 • Period: Jan 1, 641 to Dec 31, 717

  ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΘΕΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Διοικητική μεταρρύθμισηγια την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση: Ιδρύονται θέματα (διοικητικές περιφέρειες με δικό τους στρατό), στα οποία την στρατιωτική και πολιτική εξουσία ασκεί ο στρατηγός. Το στρατό των θεμάτων αποτελούν αγρότες στους οποίους δίνονται στρατιωτόπια, (κτήματα με τα οποία εξασφαλίζουν το στρατιωτικό τους εξοπλισμό). Συνέπειες: Εγκαταλείπονται οι μισθοφόροι. Οι στρατιώτες-αγρότες αγωνίζονται με αυταπάρνηση. Ενισχύεται η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Αναδιαρθρώνεται η κοινωνία.
 • Period: Jan 1, 674 to

  ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ

 • Jan 1, 717

  ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ

  ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ
  Οι Βούλγαροι βοηθούν τον Λέοντα Γ΄ να αντιμετωπίσει τους Άραβες
 • Period: Jan 1, 717 to

  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ

  ΛΕΩΝ Γ΄ ΙΣΑΥΡΟΣ (7171-741): επιτυχής αντιμετώπιση της αραβικής επίθεσης στην Κων/πολη
  Έναρξη της Εικονομαχίας (726)
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε΄ (741-775): Κορύφωση της Εικονομαχίας
  Εκσταρατείες κατά Βουλγάρων
  ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑΙΑ: ως συναυτοκράτειρα θέτει τέρμα στην Εικονομαχία (787)
 • Jan 1, 726

  ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

  ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
  Ο Λέων Γ΄ εξαπολύει την πρώτη επίθεση κατά των εικόνων: με αφορμή έναν καταστροφικό σεισμό στη Θήρα απομακρύνει την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη του ανακτόρου.
  Η εικονόφιλη παράταξη αντιδρά: Ο θεματικός στόλος του Θέματος της Ελλάδας κινείται κατά του Λέοντα αλλά κατατροπώνεται.
 • Jan 1, 730

  ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

  ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
  Ο Λέων Γ΄ εκδίδει το πρώτο επίσημο εικονομαχικό διάταγμα που προέβλεπε καταστροφή των εικόνων και διώξεις των εικονόφιλων.
 • Jan 1, 732

  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΤΕΛΟΣ ΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΟΥΑΤΙΕ

  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΤΕΛΟΣ ΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΟΥΑΤΙΕ
  Ο μαγιορδόμος του Φραγκικού βασιλείου Κάρολος Μαρτέλος αναχαιτίζει τους Άραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας.
 • Jan 1, 754

  ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΕΙΑΣ

  ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΕΙΑΣ
  Επί Κωνσταντίνου Ε΄ η Εικονομαχία κορυφώνεται με εκστρατεία κατά των μονών και των μοναχών.
  Το 754 συγκαλεί τη σύνοδο της Ιέρειας με την οποία νομιμοποιείται η Εικονομαχία, καταδικάζεται η λατρεία των εικόνων και αναθεματίζονται οι οποδοί της.
 • Jan 1, 754

  Ο ΠΙΠΙΝΟΣ Ο ΒΡΑΧΥΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ' ΒΑΣΙΛΙΑΣ

  Ο ΠΙΠΙΝΟΣ Ο ΒΡΑΧΥΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ' ΒΑΣΙΛΙΑΣ
  Ο Πιπίνος ο Βραχύς στέφεται από τον πάπα «ελέω Θεού» βασιλιάς των Φράγκων και ονομάζεται πατρίκιος των Ρωμαίων ως αντάλλαγμα της βοήθειάς του ενάντια στους Λογγοβάρδους.
  Οι Φράγκοι αναλάμβαναν την προστασία του παπικού κράτους.
  Η παπική ευλογία προσέδωσε ηθικό κύρος στη φραγκική βασιλεία.
  Με τη στέψη αυτή επικράτησε στην Ευρώπη η αντίληψη της «ελέω Θεού βασιλείας».
  Διαμορφώνεται ο πυρήνας του παπικού κράτους.
  Ο παπισμός συνδέθηκε με το βασίλειο των Φράγκων.
  Το χάσμα Ανατολής-Δύσης βαθαίνει.
 • Jan 1, 774

  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΓΟΒΑΡΩΝ

  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΓΟΒΑΡΩΝ
  Ο Κάρολος καταλύει το κράτος των Λογγοβάρδων στην Ιταλία και το Φραγκικό κράτος αναδεικνύεται στο ισχυρότερο γερμανικό βασίλειο εξουσιάζοντας πολλούς διαφορετικούς λαούς.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 • ΟΙ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

  Απώλεια ιταλικών κτήσεων: μεγάλο πλήγμα για την αυτοκρατορία
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΦΡΑΓΚΩΝ

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΦΡΑΓΚΩΝ
  Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Στ΄ αραβωνιάζεται με τη Ροτρούδη, κόρη του Κάρολου. Λίγο αργότερα το συνοικέσιο ακυρώνεται.
 • Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
  Ο πάπας Λέοντας ο Γ΄ στέφει στο ναό του Αγίου Πέτρου τον Κάρολο, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό "Μέγα και ειρηνοποιό αυτοκράτορα, κυβερνήτη του Ρωμαϊκού κράτους". Ο Κάρολος επιλέγει το Άαχεν ως πρωτεύουσά του.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ

  ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ
  • Μετά το θάνατό του Λουδοβίκου του Ευσεβούς (840) οι τρεις γιοι του χωρίζουν την αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Βερντέν:
  • Ο Λουδοβίκος: τα εδάφη ανατολικά του Ρήνου

  • Ο Κάρολος ο Φαλακρός: τις περιοχές της σημερινής Γαλλίας
  • Ο Λοθάριος: μια περιοχή που εκτεινόταν από το σημερινό Βέλγιο μέχρι τη σημερινή Ιταλία
  Οι τρεις εδαφικές ενότητες αποτέλεσαν βάση των σημερινών κρατών: Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας.
 • ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ

  ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ
  Η Βουλγαρία προσαρτά αβαρικά εδάφη. 809: Οχάνος Κρούμος κατέλαβε τη Σαρδική (Σόφια).
  Ο Νικηφόρος Α΄ (802- 811): εκστρατεύει κατά των Βουλγάρων → ήττα του βυζαντινού στρατού στις διαβάσεις του Αίμου. Ο αυτοκράτορας σκοτώνεται.
  Ο Κρούμος:
  • κατακτά λιμάνια του Εύξεινου Πόντου
  • φτάνει ως τα τείχη της Κωνσταντινούπολης.
 • ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΡΟΥΜΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΜΟΥΡΤΑΓ

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΡΟΥΜΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΜΟΥΡΤΑΓ
  Θάνατος του βούλγαρου χάνου Κρούμου → Ο διάδοχός του Ομουρτάγ συνάπτει 30ετή ειρήνη με το Βυζαντινό κράτος.
 • Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ -ΤΕΛΟΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

  Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ -ΤΕΛΟΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
  Η αυτοκράτειρα Ειρήνη συγκαλεί την Ζ΄ οικουμενική σύνοδο και καταδικάζει την Εικονομαχία. Τέλος Α΄ φάσης της Εικονομαχίας.
 • ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

  ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
  Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, σε συνεργασία με τους Βάρδα και Θεόκτιστο, συγκαλεί σύνοδο στη Κωνσταντινούπολη και αποκαθιστά τη λατρεία των εικόνων.
 • ΙΔΡΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  • Από τις ασιατικές στέπες προωθούνται στις εκβολές του Δούναβη → νίκη επί του Βυζαντινού στρατού → κατάκτηση εδαφών μεταξύ Δούναβη, Αίμου και Εύξεινου Πόντου + περιοχή αυτή ουσιαστικά έχει αποσπαστεί από τον έλεγχο της αυτοκρατορίας, εφόσον έχουν διεισδύσει σε αυτήν σλαβικές φυλές
  • Ο Κωνσταντίνος Δ΄ αναγνωρίζει σιωπηρά τη νέα κατάσταση και υπόσχεται την καταβολή ετήσιων χορηγιών για το μέλλον.
 • Period: to

  ΤΙΒΕΡΙΟΣ

 • Period: to Dec 31, 602

  ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

 • Period: to

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α΄

  Χρυσός σόλιδος με τον Νικηφόρο και το γιο του ΣταυράκιοΚΑΚΩΣΕΙΣ
  Ακύρωση φοροαπαλλαγών που είχε θεσπίσει η Ειρήνη
  Οι πολίτες εγγράφονται σε φορολογικούς καταλόγους
  Καθιέρωση συλλογικής ευθύνης της κοινότητας του χωριού για την πληρωμή των φόρων
  Καπνικός φόρος στους παροίκους των μονών και των ναών και σε πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα
  Απαγόρευση τοκογλυφίας
  Δημιουργία κλήρων για τους ναύτες-στρατιώτες Μ. Ασίας
  Υποχρέωση πλούσιων ναύκληρων της Κων/λης να δανειστούν από το κράτος με υψηλό επιτόκιο → ανάπτυξη εμπορίου, βιοτεχνίας
 • Period: to

  ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΣΛΑΒΟΥ

  Ο Θωμάς ο Σλάβος πολιορκεί την Κων/ποληΈναρξη: 821: Μικρά Ασία (επί βασιλείας Μιχαήλ Β΄)
  Ο Θωμάς εμφανίστηκε ως εικονόφιλος και προστάτης των φτωχών (υποσχέθηκε απαλλαγή από τη φορολογία).
  Στέφτηκε αυτοκράτορας από τον πατριάρχη Αντιόχειας.
  Η αναταραχή μεταδίδεται από την ύπαιθρο στις πόλεις και το στρατό (από τα έξι μικρασιατικά θέματα˙ μόνο δύο έμειναν πιστά στον αυτοκράτορα Μιχαήλ.Ο Θωμάς με τη σύμπραξη του θέματος των Κυβυρραιωτών πέρασε στην Ευρώπη και πολιόρκησε την πρωτεύουσα. Τον Οκτώβριο του 823 συνελήφθη και θανατωθηκε.