4A Maria Narváez B9 SPCAT XIX/XX

Timeline created by marianarvaez
In History
 • ANTIC RÈGIM

  Governa Carles IV a Espanya, Napoleó vol envair Portugal, i Carles el deixa. Els nobles no ho acceptaven i va provocar un motí (Aranjuez) volien que Carles abdiqués a favor del seu fill, Ferran VII, Napoleó reuneix a Carles i Ferran i obliga a Carles a abdicar (abdicació de Baiona) i el succeeix Josep Bonaparte, (Pepe Botella).
 • ESCLAT DE LA GUERRA

  ESCLAT DE LA GUERRA
  Es va produir una gran insurrecció popular a Madrid, seguida per aixecaments en altres llocs.
  (Guerra del Francès o Independència)
  Espanya es divideix en dos territoris, patriotes (seguir amb una Espanya sense França,), i els francesats, els que creien que França els podia aportat bones coses. Els anglesos van ajudar als patriotes. territori de Gibraltar i Menorca. Amb l’almirant Wellington
 • REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL

  REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL
  REGNAT DE FERRAN VII
  Es deroga la constitució i les reformes i es torna a instaurar l'absolutisme. Ferran VII va governar de manera absolutista.
 • REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL

  REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL
  TRIENNI LIBERAL
  Al 1820 va triomfar un procediment liberal dirigit per Rafael del Riego, que va proclamar la Constitució de 1812. AL 1823 la Santa Aliança va enviar tropes a Espanya.
 • REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL

  REACCIÓ ABSOLUTISTA I REVOLUCIÓ LIBERAL
  DÈCADA OMINOSA
  Successió, Ferran VII té una filla. (Antiga llei, llei sàlica, recuperada per Felip V). Ferran VII decideix que no dona els drets successoris al germà, sinó que serveix la llei, pragmàtica ascensió. i Isabel va poder regnar. Això genera conflicte entre els conservadors i liberals. Acaba en una guerra, Guerres Carlines. La primera acaba al conveni de Bergara, la qual guanyen els liberals. Apareixen els liberals moderats (demòcrates) i progressistes (republicans)
 • ESPANYA ISABELINA

  ESPANYA ISABELINA
  TRIOMF DEL LIBERALISME
  Mentre ella era menor regnava la seva mare, de forma liberal. Els progressistes van aconseguir l'aixecament militar. I van finançar la guerra contra els carlins. Promulgació de la Constitució de 1837, més restrictiva que l'anterior. Maria Cristina, va haver de retirar-se i la va succeir el General Espartero, que era progressista. Això no va agradar als liberals. Els dos grups de liberals es van unir per exiliar al General al 1843. Isabel II va ser reina amb només 13 anys.
 • ESPANYA ISABELINA

  ESPANYA ISABELINA
  LA DÈCADA MODERADA
  Durant el regnat d'Isabel, els progressistes van estar al marge, i van governar els moderats. El general Narváez va ser l'home fort del període i la peça clau per a la governabilitat va ser la Constitució de 1845 (conservadors).L'època moderada va acabar amb un cop d'estat pel general O'Donnel que va tenir el suport dels progressistes, algun moderat i també alguns membres del partit demòcrata.
 • ESPANYA ISABELINA

  ESPANYA ISABELINA
  EL BIENNI PROGRESSISTA LA UNIÓN LIBERAL
  Després d'O'Donnel, el poder va quedar en mans dels progressistes.
  La Unión Liberal, era un partit integrat per progressistes temperats, i moderats dissidents. Van fer un procés de desamortitzaciói va aprobar la la Llei de ferrocarrils (construcció de xarxa ferroviària).
  El Bienni Progressista va ser afectat per la crisi econòmica i queixes del proletariat. O'Donnel, va donar un nou cop de força i va acabar amb el Bienni Progressista.
 • ELS ORÍGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME

  ELS ORÍGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME
  LA RECUPERACIÓ DEL PASSAT HISTÒRIC
  La defensa del Patrimoni documental català, es va convertir durant el segle XIX en elements cabdals de la Renaixeça. Els llibres d’historiadors van permetre recuperar la història de l'Antiga Corona d'Aragó i explicar des del punt de vista de la historia de Catalunya les relacions del Principat amb la monarquia hispànica.
 • ELS ORÍGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME

  EL PROTECCIONISME ECONÒMIC
  Un altre fet que va identificar Catalunya i va servir per incrementar el catalanisme va ser la defensa de la indústria per demanda d'una vigilància més eficaç a les fronteres per acabar amb el contraban i també polítiques duaneres prohibicionistes o proteccionistesper protegir el desenvolupament .
 • ELS ORÍGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME

  LES PLATAFORMES DEL CATALANISME
  Totes les repressions que va patir Catalunya per part de l'estat espanyol, va afavorit al caràcter catalanista. A Catalunya, es volia reorganitzar l'estat de manera descentralitzadora. El catalanisme es debatia entre incrementar la recuperació cultural i la reivindicació política. Es van crear documents que van afermar les bases del catalanisme.
 • ELS ORIGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME

  ELS ORIGENS I EL DESENVOLUPAMENT DEL CATALANISME
  LA RENAIXENÇA
  Va ser un moviment cultural que va recuperar el català com a llengua de cultura durant el segle XIX. Els autors que van participar en aquest moviment van aportar elements necessaris per a definir Catalunya com a comunitat nacional. El moviment va ser notable a partir del segon terç del segle, on el romanticisme potenciava al patriotisme i impulsava la recuperació del passat històric de les nacions.
 • EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC

  EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC
  LA CRISI FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II
  Els últims anys de anys del regnat van patir crisi política, social i econòmica.
  Això va aportar queixes per els ciutadans que patien fam. Els sectors socials es van allunyar per el control que exercia el govern. Desaprovació i a la monarquia per la vida privada de la reina.
  Els progressistes i els demòcrates van firmar el pacte d'Oostende i van exupulsar als Borbons i la democratització de la vida política, més tard la Unión liberal es va afegir.
 • EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC

  EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC
  LA REVOLUCIÓ DE 1868 I LA MONARQUIA D'AMADEU I
  Els generals Serrano i Prim van liderar un pronunciament contra Isabel II. Es van crear juntes revolucionàries. La Revolució de Setembre va triomfar i la reina va abandonar el país. Es va construir un govern liderat per Serrano. Van aprovar una constitució monàrquica i democràtica. Serrano al càrrec de la regència i Prim de la presidència. Prim va morir. Amadeu I (nou rei) estava en feblesa constant.No tenia el suport de ningú. Finalment va abdicar.
 • EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC

  EL FINAL DEL REGNAT D'ISABEL II I EL SEXENNI DEMOCRÀTIC
  LA PRIMERA REPÚBLICA
  Quan Amadeu I va abdicar, les Corts van proclamar la Primera República. Els republicans es van dividir. Es va produir el moviment cantonalista, que va portat la creació de cantons independents a Catalunya, Màlaga i Cartagena. La República va seguir amb les guerres Carlines i amb la Guerra de Cuba.Els conservadors volien fer front a la situació. El general Pavía va fer un cop d'estat. Serrano va seguir amb la República però Martínez Campos va restaurar la monarquia Borbònica.
 • LA RESTAURACIÓ CANOVISTA

  LA RESTAURACIÓ CANOVISTA
  UN SISTEMA NOU
  Martínez Campos va proclamar rei a Alfons XII (fill d'Isabel II). Així començava el règim de la Restauració. El rei va nomenar a president del govern a Cánovas del Castillo. Aquest va ascabar amb el conflicte carlí i la guerra cubana i va implementar un nou sistema polític. Va impulsar una nova constitució i dissenya una alternança política en el poder dels dos partits que donaven suport a la dinastia.
 • LA RESTAURACIÓ CANOVISTA

  LA RESTAURACIÓ CANOVISTA
  LA CONSTITUCIÓ DE 1876
  Tenia caràcter integrador ja que tenia principis moderats i progressistes tot i que era fonamentalment conservadora. Tenia sobirania compartida entre les Corts i el rei.
 • LA RESTAURACIÓ CANOVISTA

  LA RESTAURACIÓ CANOVISTA
  L'OPOSICIÓ AL SISTEMA
  El sistema canovista només deixava que els republicans i el carlins tinguessin representació simbòlica. Els anarquistes tenien presència a Catalunya i Andalusia, i van ser perseguits pels atemptats que van cometre.
  Els socialistes liderats per Pablo Iglesias que havia fundat el PSOE al 1879, 188 va crear la UGT que es va connectar al PSOE. Va sorgir el moviment regionalista que reaccionava contra el model d'estat. Importants a Catalunya les províncies basques i Galícia.
 • LA RESTAURACIÓ CANOVISTA

  LA RESTAURACIÓ CANOVISTA
  EL TORN PACÍFIC
  El poder va quedar dividit entre els dos partits polítics que alternaven el govern de manera pacífica. Era el conservador liderat per Cánoves que va defensar l'església i l'ordre social. I el liberal, liderat per Sagasta que va fer reformes socials importants i va aprovar el sufragi universal masculí.
  El govern dividit en dos va ser possible per la corrupció electoral: primer el rei escollia al partit i feia unes eleccions de forma en que guanyava el partit que ell escollia.
 • ELS CANVIS DEL TOMBANT DE SEGLE I LA CRISI DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PARTITS A ESPANYA

  ELS CANVIS DEL TOMBANT DE SEGLE I LA CRISI DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PARTITS A ESPANYA
  LA SETMANA TRÀGICA
  El 26 de juliol es va fer una vaga a Barcelona en protesta a la guerra amb el Marroc, aquesta, es va estendre per Catalunya i va portar una insurrecció popular. La causa de la vaga va ser l'enviament de soldats reservistes a la guerra.
 • ELS CANVIS DEL TOMBANT DE SEGLE I LA CRISI DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PARTITS A ESPANYA

  ELS CANVIS DEL TOMBANT DE SEGLE I LA CRISI DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PARTITS A ESPANYA
  ELS INTENTS DE LA REGENERACIÓ DE LA POLÍTICA ESPANYOLA
  La derrota a EEUU va dmostrar que es necessitava una regeneració del país. Al 1902 va accedir al tron Alfons XIII. Mantenint el torn pacífic. Va morir Cánovas al 1897. Al partit liberal va començar a governar José Canalejas. Aquest, va dur a terme la política de descentralització i la polèmica "ley del candado" que prohibeix establir nous ordres religiosos. va ser assassinat a 1912. Catalunya i el País Basc, es donaven suport.
 • LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

  LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
  UN PROJECTE DE LLARG RECORREGUT
  Va ser una institució administrativa que va assumir les competències de les quatre diputacions provincials catalanes. Al 1910 mentre liderava Canalejas es va poder revifar el projecte de mancomunitat que per la crisi no s'havia pogut dur a terme. Va ser acceptat a l'any següent però el president va ser assassinat aquell any. Va ser oficialment aprovada el 6 d'abril de 1914.
 • ELS CANVIS DEL TOMBANT DE SEGLE I LA CRISI DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PARTITS A ESPANYA

  LA CRISI DE 1917
  Van ser per la protesta militar que per la forma arbitrària i discriminatòria dels censos. Malestar polític es van convocar una assamblea de parlamentaris a Barcelona, la qual el govern va considerar sediciosa. Vaga general per la pèrdua de poder adquisitiu de salaris i de l'empitjorament de les condicions de vida, els sindicats van convocar una vaga general per al 13 d'agost.
 • LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

  LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
  Primo de Rivera va fer un cop d'estat. Menyspreava la classe política. Va suspendre la Constitució, va dissoldre les Corts i va prohibir partits i sindicats. Va fer un govern de militars. Al 1925 va començar a ser criticat per moltes persones. Va afectar al catalanisme. Es va prohibir la llengua en actes públics i van suprimir la Mancomunitat al 1925. Al 1929 el rei va retirar el suport a Primo de Rivera, el qual va dimitir al 1930. Es va voler instaurar una república.
 • LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

  LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA
  Les forces d'oposició van voler acabar amb la monarquia. EL 12/04 de 1931 es van convocar unes eleccions, les candidatures republicanes van guanyar. El dia 14 la república va ser proclamada. Es va fer una nova Constitució
 • EL BIENNI REFORMISTA

  EL BIENNI REFORMISTA
  Al 1991 Manuel Azaña va ser president del govern. Va abordar problemes com: La reforma agrària que pretenia millorar la vida de pagès. Catalunya va tenir una autonomia legal. Fer una reforma militar. Es van fer importats reformes laborals. I es va fer una reforma educativa. Es van regular el matrimoni civil i el divorci. Al 1933 va haver un alçament camperol. I aquest mateix any es van formar nous grups de dretes d'orientació feixista.
 • BIENNI CONSERVADOR

  BIENNI CONSERVADOR
  A les eleccions de novembre de 1933 va guanyar el centredreta. Al 1934 es van incorporar nous membres a la CEDA i no van ser ben vistes per els grups d'esquerra. es van convocar noves eleccions al febrer de 1936 on els partits d'esquerres van presentar-se. El front popular va guanyar les eleccions. El 12 de juliol uns pistolers van assassinar al tinent Castillo i els companys de Castillo van matar a Calvo Sotelo. Això va portat a l'alçament militar contra la República.
 • L'ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL

  L'ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
  Va haver un cop militar pel general Emilio Mola Vidal. Espanya es va dividir en dos: els nacionals i els republicans. Va esclatar la guerra civil. La República va obtenir ajuda per part de l'URSS i intel·lectuals de relleu mundial. Els rebels van rebre armes i soldats de l'Italia feixista i l'Alemanya nazi.
 • L'EVOLUCIÓ DEL CONFLICTE

  L'EVOLUCIÓ DEL CONFLICTE
  La guerra a Madrid va començar a 1936. Franco va conquerir el nord i els republicaans van contraatacar sense èxit. A la batalla de l'Ebre a 1937, el partit republicà va quedar pràcticament destruït. Al març, les tropes franquistes van entrar a Madrid, i la guerra va donar per acabada l'1 d'abril de 1939. Moltes persones van morir, i moltes altres es van exiliar. Es va instaurar una dictadura franquista i va durar quasi 40 anys.