Literatura a l'època medieval

By martaa
 • Jan 1, 1000

  Literatura trobadoresca

  Literatura trobadoresca
  Va ser la primera manifestació culte en llengua romana, va néixer a les corts i eren escrites per trobadors que eren nobles amb formació poètica i musical. La poesia trobadoresca es basa en el triangle amoró de la dama el senyor i el trobador, Els poemes podien ser de tema amoró o de guerra.
  La llengua era l'occità. la rima era assonant i feien servir l'art menor.
 • Period: Jan 31, 1000 to Jan 31, 1500

  Literatua medieval

 • Jan 31, 1200

  Literatura religiosa

  Literatura religiosa
  Un autor molt importatn va ser Ramon Llull, que va ser el primer en escriure prosa en català. L'objectiu en la seva obra és convertir els infidels a través de la paraula i conduir els cristians per bon camí.
  Vola conseguir la fraternitat universal.
  Té obres de tota classe, literàries, de lògica, de teologia, de medicina, de polifacètica...
 • Jan 31, 1300

  literatura religiosa i moral

  literatura religiosa i moral
  Es va originar com a conseqüència d'una crisi religiosa a l'europa medieval. l'Església va reaccionar contra la crisi a través de la literatura i la didàctica.
  Un autor molt important va ser St.Vicenç Ferrer, aquest feia sermons per tota europa amb l'objectiu d'educar i corregir la societat. En els seus sermons hi predominaven 4 temes, la dona, el marià. els jueus i l'infern.
 • Jan 31, 1300

  literatura historiogràfica

  literatura historiogràfica
  N'hi ha de dos tipus:
  - l'èpica, que narra les gestes i guerres d'un heroi i d'un país i que narra fets passats. Quan més llunyà és el fet històric, menys fiabilitat hi ha. Es transmetia oralment. És en vers i de rima assonant.
  - la crònica, és amb prosa i explica fets del present o d'un passat proper i acostuma a ser protagonitzada pel seu autor. Hi ha 4 cròniques catalanes, dues són de reis i l'altre d'un cavaller, la altre no se sap. Un gran autor va ser Jaume I.l
 • Jan 31, 1304

  Francesco Petrarca

  Francesco Petrarca
  Va ser l'iniciador de l'humanisme. Es va inventar la "dama angelicatta" que és el prototipus de dama ideal, molt espiritual, representa l'amor ideal.
  Va escriure El Cançoner que representava el seu amor vers Laura.
 • Jan 31, 1313

  Giovanni Boccaccio

  Giovanni Boccaccio
  Va escriure Decameró. Era realista, quotidià i d'esperit renaixentista. Va fer 100 narracions.
 • Jan 31, 1350

  literatura burgesa

  literatura burgesa
  L'autor més important va ser jaume Roig, que feia nove·la en vers, aquests versos eren tetrasíl·labs. Feia novel·les biogràfiques i de ficció, narrades en priemra persona.
  Va crear una novel·la misòginia que es titula l'Espill.
 • Jan 31, 1370

  Literatura humanista

  Literatura humanista
  Bernat Metge va ser el primer autor humanista de Catalunya. Tenia una nova manera de veure el món en la crisi de valors, social i política.
 • Jan 31, 1400

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Va ser cavaller i poeta, va fer 18 poemes d'amor cavalleresc i trencament amb trobadors. Feia servir un català amb provençalismes.
 • Jan 31, 1413

  Literatura cavalleresca

  Literatura cavalleresca
  Joanot martorell era un representant de la noblesa mitjana, era cavaller i va escriure Lletres de batalla per a Àusias March i Tirant lo Blanc, aquest últim era la imatge de com volia haver estat ell en realitat.