2n trimestre

 • Period: to

  2n trimestre

 • Comentar els resultats de la 1a avaluació

  Valorar el resultat de la 1a avaluació en funció de les expectatives individuals i dels resultats reals.
  Implicar als alumnes en la cerca de solucions d les seves dificultats d'aprenentage.
 • Sabem dialogar?'

  Aclarir les opinions de l'alumnat sobre casos imaginaris se situacions conflictives a l'aula.
 • Respecte als professors i professores

 • Solucions a situacions conflictives

  Buscar procediment per resoldre situacions imaginàries de conflicte en el grup.
 • Treballem els hàbits de classe

  ho treballem a ordinadors els dies 23/2 i 1/3
 • Treballem els hàbits a classe

 • Solucionem conflictes a través de la mediació

  treball de reflexió en grup
 • Ens sabem escoltar?

 • Canvi de les optatives trimestrals: comencen

  Mireu el cartell de la classe , a veure què us ha tocact aquest 2n quatrimestre.
 • Parlem de la segona avaluació

 • Neteja del pati