Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

Timeline created by etzavara
In History
 • 3,000 BCE

  Κυκλαδικός πολιτισμός

  Κυκλαδικός πολιτισμός
  3000 π.Χ. - 1600 π.Χ.
 • 2,000 BCE

  Μινωικός πολιτισμός

  Μινωικός πολιτισμός
  2000 π.Χ. - 1450 π.Χ.
 • 1,600 BCE

  Μυκηναϊκός πολιτισμός

  Μυκηναϊκός πολιτισμός
  1600 π.Χ. - 1100 π.Χ.
 • -950 BCE

  Πρώτος Ελληνικός Αποικισμός

  Πρώτος Ελληνικός Αποικισμός
  10ος αι. π.Χ.
 • -479 BCE

  Τέλος των Περσικών Πολέμων

  Τέλος των Περσικών Πολέμων
  479 π.Χ.: η μάχη των Πλαταιών δίνει τέλος στους Περσικούς πολέμους και οδηγεί την Ελλάδα σε έργα ειρήνης
 • -461 BCE

  Ο "χρυσός αιώνας"

  Ο "χρυσός αιώνας"
  Ο Περικλής κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Αθήνας, την οποία οδηγεί σε μεγάλη ισχύ. Δημοκρατία στην Αθήνα.
 • -323 BCE

  Ο Μ. Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα

  Ο Μ. Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα
  Μετά από μια ασταμάτητη κατακτητική πορεία στην Ανατολή, ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη Βαβυλώνα, όπου πεθαίνει το 323 π.Χ.
 • -315 BCE

  Ελληνιστικά βασίλεια

  Ελληνιστικά βασίλεια
  Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου κατακερματίζουν την αυτοκρατορία. Πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια και η Πέργαμος έγιναν λαμπρά πολιτιστικά κέντρα.
 • -146 BCE

  Οι Ρωμαίοι κατακτούν (και) τον ελλαδικό χώρο

  Οι Ρωμαίοι κατακτούν (και) τον ελλαδικό χώρο
 • Period:
  3,000 BCE
  to
  1,100 BCE

  Εποχή του Χαλκού 3000 - 1100 π.Χ.

  3000 π.Χ. - 1600 π.Χ.: Κυκλαδικός πολιτισμός
  2000 π.Χ. - 1450 π.Χ.: Μινωικός πολιτισμός
  1600 π.Χ. - 1100 π.Χ.: Μυκηναϊκός πολιτισμός
 • Period:
  1,100 BCE
  to
  -800 BCE

  Γεωμετρική Εποχή 1100 - 800 π.Χ.

  Α Αποικισμός, Ομηρικά Έπη, ελληνικό αλφάβητο
 • Period:
  -800 BCE
  to
  -479 BCE

  Αρχαϊκή Εποχή 800 - 479 π.Χ.

  Αποικιακή εξάπλωση, συγκρότηση της πόλης-κράτους, πορεία προς τη δημοκρατία στην Αθήνα
 • Period:
  -479 BCE
  to
  -323 BCE

  Κλασική Εποχή 479 - 323 π.Χ.

  Από το τέλος των Περσικών Πολέμων (479 π.Χ., μάχη των Πλαταιών) ως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) στη Βαβυλώνα
 • Period:
  -323 BCE
  to
  -146 BCE

  Ελληνιστική Εποχή 323 - 146 π.Χ.

  Ελληνιστικά βασίλεια, λαμπρές πόλεις, η ελληνική γλώσσα εξαπλώνεται
 • Period:
  -146 BCE
  to
  330

  Ρωμαϊκή Εποχή 146 π.Χ. - 330 μ.Χ.

  Οι Ρωμαίοι κατακτούν τον ελλαδικό χώρο και ως το 30 π.Χ. και τον ελληνιστικό