L'evolució de l'home

 • 150

  H.sapiens

  H.sapiens
  L'homo sapiens és la nostra espècie i es va desenvolupar fa uns 150000 anys a l'Àfrica amb les següents característiques:
 • 400

  H. rodhensensis

  H. rodhensensis
  L'homo rodhensensis va apareixer fa uns 400000 anys amb les característiques següents:
 • Feb 7, 800

  H.antecessor

  H.antecessor
  L'homo antecessor va existir fa uns 800 000 anys i tenia les següents característiques:
 • H. erectus

  H. erectus
  Aquest homo va existir uns 1,8 m.a enrere i presentava les característiques següents:
 • H. rudolfensis

  H. rudolfensis
  H.rudolfensis va viure fa uns 1,9 m.a amb unes caracaterístiques com les següents:
 • Period: to

  L'evolució de l'home

 • H. habilis

  H. habilis
  L'homo habilis va viure a la terra fa uns 2 m.a i presentava les diferents característiques següents:
 • H. ergaster

  H. ergaster
  L'homo ergaster té una antigüetat d'uns 2 m.a i presenta les característiques següents:
 • A.Garhi

  A.Garhi
  A.Garhi té uns 2,5 m.a d'antigüetat i amb aquestes característiques:
 • A.Anamensis

  A.Anamensis
  L'austrolopithecus Anamensis té uns 4 m.a d'antigüetat i presenta les següents característiques:
 • A.Ramidus

  A.Ramidus
  Aquesta espècie va existir fa uns 4,4 m.a i presenta les característiques següents:
 • Toumaï

  Toumaï
  Aquest primat té uns 7 m.a d'antigüetat i vivia al Chad. I presentava les següents característiques: