Adolf hitler

Adolf Hitler

  • Adolf Hitler

    Adolf Hitler
    Adolf Hitler, va neixer al 1889 a Braunau el 20 d'abril
  • Adolf Hitler

    Adolf Hitler
    Adolf Hitler va morir a Berlín, el 30 d'abril del 1945. quan ell es va morir es va acavar la dictadura més dolenta de tot el món. Va arrasar un mun de pobles, ciutats, comarques...