línea evolutiva de l'home

 • 150

  Homo Sapiens

  Homo Sapiens
  130000 – 90000 anys.
  Home actual, l' única espècie que no s'ha extingit (per ara)).
  Capacitat craniana de 1350 cm3.
  Crani rodó i rostre apalanat, front més alta que el neandertal i altres homínids primitius
 • Period: 150 to

  Línia evolutiva de l'home

 • 400

  Homo Rodhesiensis

  Homo Rodhesiensis
 • Feb 7, 800

  Homo Antecessor

  Homo Antecessor
  L' Homo antecessor presenta dos arcs supraciliars, així com molars de tres arrels, un tret present en l'Homo ergaster. La seva capacitat cranial sobrepassa els 1.000 cm3.
 • Homo Habilis

  Homo Habilis
 • Homo ergaster

  Homo ergaster
  2m.a
  Ergaster = treballador
  Té el crani arrodonit, una capacitat entre 800 i 850 cm3
  Front prominent rostre més fi que l'erectus
  Dents petites.
 • Australopithecus garhi

  Australopithecus garhi
  2.5 m.a
  El volum del cervell és de 450 cc.
  Té els queixals són molt grans .
  El maxilar representa una evolució molt ràpida cap a formes més similars al gènere Homo.
  S'ha establert la hipòtesi sobre el fet que sigui el primer homínid conegut que tallava la pedra.
 • Ardipithecus ramidus

  Ardipithecus ramidus
  Ramid significa arrel, fa referència a la proximitat de l'espècie amb les arrels de la humanitat.
  Mostra grans similituds amb el ximpanzé, amb canins més petits i adaptacions a la bipedació.