Νίκος Καζαντζάκης

  • Γέννηση Ν.Καζαντζάκη

  • Έναρξη σπουδών στην Αθήνα

  • Παρίσι, Μεταπτυχιακές σπουδές

    Παρίσι, μεταπτυχιακές σπουδές
  • Παντρεύεται τη Γαλάτεια

  • Μετάφραση της Οδύσσειας

  • Αναφορά στον Γκρέκο

  • Βραβείο Ειρήνης, Βιέννη

  • O Χριστός ξανασταυρώνεται