ציר זמן חדש

By tikshuv
  • מלחמת רוסיה-שוודיה

  • שוודיה מוסרת את פינלנד לידי רוסיה, כחלק מהסכם הפסקת הלחימה

  • הלסינקי בירת פינלנד

  • מדיניות הרוסיפיקציה של ניקולאי ה-2

  • עצמאות פינלנד