Download

Tema 7. USA - mellem isolationisme og aktivisme

 • 1492

  Christoffer Columbus genopdagede Amerika

 • 1497

  John Cabot opdager Newfoundland og senere det nordamerikanske fastland.

  Den engelske konge sendte den italienske navigatør John Cabot ud for at finde en nordlig passage til Asien, men han støder i stedet først på Newfoundland.
 • 1565

  Spanien etablerede en permanent koloni i det nuværende USA.

  Spanien var den første nation, der etablerede en permanent koloni i det nuværende USA.
 • Oprettelsen af Jamestown i Virginia

  Englændernes første vellykkede og permanente koloniseringsforsøg.
 • Hollænderne opgav deres krav på New Netherland

  Efter tre engelsk-hollandske krige, endte det med at hollænderne opgav deres krav på New Netherland og overlod kolonierne til England i bytte for Surinam på den Sydamerikanske nordkyst.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Kortsigtede konsekvenser: Storbritanniens succes i syvårskrigen styrkede imperiets magt i Indien og Amerika og gjorde at statsgælden voksede.
  Langsigtede konsekvenser: De penge ville man opdrive i kolonierne, hvilket resulterede i modstand fra de 13 kolonier, da de ikke ville betale skat uden indflydelse i England.
  "No taxation, without representation"
 • The Boston Teaparty

  Da Amerikanerne var sur over de høje skatter på te, nægtede de adgang for skibene til deres havne. Teen bliver hældt i havnen, efter det lykkedes tre skibe at lægge til. Bevægelse: The Boston Teaparty, eller den såkaldte Tea party bevægelse, er en konservativ populistisk græsrodsbevægelse, som kræver mindre magt til regeringen og lavere skatter. "The Tea Party" som bevægelse fyldte meget i medierne efter 2009.
 • Den amerikanske nationaldag

  Samtlige af de 13 kolonier underskrev den amerikanske uafhængighedserklæring og blev på den måde selvstændige stater.
 • Staten Vermont forbyder slavery

 • Forfatningskonventet - den USA vi kender opstår

  Det var til forfatningskonventet de 13 stater, gennem underskrivelsen af den amerikanske forfatning, indgik i den føderation. Føderation = et forbund af stater med fælles regering og statsoverhoved (USA)
 • Forbud mod at importere slaver, men slaveriet som institution fortsatte

 • Monroe-doktrinen

  USA ikke ville blande sig i interne europæiske kolonibesiddelser
 • Lincoln vinder præsidentvalget

 • Period: to

  Borgerkrigen

  Borgerkrigens udbrud: Abraham Lincoln (imod slaveri) er valgt ved præsidentvalget i 1860 → sydlige stater er bange for at Lincold vil afskaffe slaveri, som driver deres økonomi → South Carolina, Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana og Texas løsriver sig fra USA → de Konføderede stater igangsatte et voldsomt bombardement på Fort Sumter
 • Lincoln annoncerer, at alle amerikanske slaver vil være frie fra 1/1

 • Emancipationserklæringen

 • Period: to

  Reconstruction periode

 • Wall Street Krakket

  Faktorer:
  1. Udbuddet af industrivarer overhalede efterspørgslen
  2. En protektionistisk toldpolitik opstillede forhindringer for verdenshandelen
  3. Prislejet for amerikanske aktier i slutningen a 1920'erne var spekuleret op i et leje, der langt oversteg firmaernes egentlige værdi og produktivitet
  4. En skæv indkomstfordeling placerede en meget stor del af de store økonomiske gevinster hos en lille elite, hvilket ikke gav det masseforbrug, som var nødvendigt for fortsat vækst
 • Period: to

  Den økonomiske politik

  1. Skattelettelser: der først og fremmest begunstigede de rige
  2. Deregulering: den progressive periodes kontrol med big business erstattedes af en løsere linje over for de store firmaer
  3. Forhøjede toldstater: dereguleringen gjaldt dog ikke alle områder, en af moderne regeringen beskyttede big business på var igennem en forhøjelse af de amerikanske toldstater. Det bevirkede et fald i importen af udenlandske varer
 • Theodore Roosevelt bliver præsident

 • Period: to

  Den progressive periode

  De tre progressive præsidenter (T. Roosevelt, W. H. Taft og W. Wilson) mente at det var nødvendigt at staten greb ind over for korruption, urimelige trust- og monopoldannelser, dårlige arbejdsforhold og urimeligt rovdrift på den fælles natur  Progressiv optik - det er regeringens rolle at aktivt for at løse sociale og økonomiske problemer og sikre, at de demokratiske idealer som USA byggede på blev overholdt
  Friheden og den demokratiske lighed skulle reetableres
 • Period: to

  Første verdenskrig

 • Woodrow Wilson vinder præsidentvalget i USA

 • USA erklærer krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn

  USA erklærede krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn pga. en række diplomatiske uoverensstemmelser
 • Fredsaftale bliver underskrevet

  Tysklands totale overgivelse
 • Kvinder får stemmeret

 • Herbert Hoover bliver præsident

  Hoover fik skyldes for krakket på wall street
  - Hans manglende politiske indgriben var med til at forlænge krisen
  - Hoover var liberalist og havde en stærk tro på markedets evne til at regulere sig selv
 • Frankling D. Roosevelt bliver præsident

  Roosevelts politiske program blev døbt New Deal
  Rooseveltadministrationen gennemførte 13 omfattende lovtiltag i løbet af 100 dage, der skulle hjælpe Amerika ud af krisen Hovedindsatspunkter:
  1. Midlertidig ophævelse af guldstandarden
  2. Genopbygning af tilliden til den finansielle sektor
  3. Løsning af landbrugets afsætningskrise
  4. Stimulering af industriproduktionen
  5. Statsfinansieret understøttelse og boliger til de mange, der var ramt af krisen
 • Tyskland invaderer Polen

 • England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland

  Starten af Anden Verdenskrig
 • Period: to

  Anden Verdenskrig

 • Tyskland bryder ikke-angrebspagten med USSR og angriber USSR

 • Japan angriber Pearl Harbor og USA går med i Anden Verdenskrig mod Japan og Japans allierede, Tyskland

 • USA's krigsproduktion var mere end dobbelt så stor som Tysklands og Japans tilsammens

 • D-Dag

  USA og England sætter i land i Frankrig
 • Tyskland overgiver sig betingelsesløst

 • USA smider den første atombombe over Hiroshima

 • USA smider den anden atombombe over Nagasaki

 • Japan overgiver sig og Anden Verdenskrig er dermed slut

 • Truman-doktrinen

 • Period: to

  Den Kolde Krig

  Inddæmningspolitik: Økonomisk støtte til Vesteuropa og direkte militær indgriben for at forhindre kommunismens spredning ydereligere. Roll back-politik: Direkte indgreb på et allerede kommunistisk kontrolleret område for at bortskaffe den kommunistiske ideologi. Kontrast til inddæmningspolitik.
 • Period: to

  Marshallplanen

  Aktiv økonomisk støtte til de Vesteuropæiske lande. Fra 1948-52 sendte USA ca. 13 mia. dollars i udviklingsbistand til Vesteuropa.
  Marshallplanens tre gavnlige effekter for USA
  - Bedre økonomiske forhold og mindre arbejdsløshed i Vesteuropa =forhindre kommunismen
  - Støtten ville bidrage til en general spredning af amerikansk kultur, livsstil, holdninger og værdier i Europa
  - En styrkelse af de europæiske økonomier =bedre afsætningsmarkeder for amerikanske varer
 • NATO oprettes

 • Period: to

  Koreakrigen

  Det kommunistiske Nordkorea forsøgte at overtage magten i Sydkorea via et overraskelsesangreb/krig. Forsøget lykkedes og Sydkorea blev erobret. USA forslog at FN griber ind og Støtter Sydkorea for at stoppe kommunismen.
 • Invasionen af Cuba

  Cuba krisen handler om at USA ville blande sig i der skete på Cuba, men da Cuba bliver udsultet som straf for at Castro kom til magten. Så er Cuba nødt til at vende sig mod Sovjetunionen og lave handlens aftaler.
   
  Dette resulterede i at Sovjetunionen satte misiler på Cuba. Sovjetunionen og USA kom til en fælles aftale om at USA skulle lade Cuba være i fred og fjerne deres missilbase i Tyrkiet, som lå op til den Sovjetiske grænse.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam er splittet i en antikommunistisk og en kommunistisk del. I starten sender USA nogle til at lære Vietnameserne at bekæmpe kommunisterne, men dette mislykkedes. Herefter begynder USA at sende soldater ind i Vietnam for at bekæmpe kommunisterne, men det ender med at USA taber til kommunisterne og hele Vietnam bliver kommunistisk.
 • Murens fald

 • Militærintervention der tvang Saddam Hussein til at underskrive en aftale om vådenhvile

  Dette var FN der forsøgte at straffe Irak for at indvadere Kuwait
 • Osloaftalen

  Clinton fik Isreal og Palæstinas ledere til at forhandle om en køreplan for løsningen af Isreal-Palæstina konflikten
 • Borgerkrig i Rwada

 • Dayton-aftalen

  Dayton-aftalen ledte til en fredsaftale i den jugoslaviske borgerkrig. Fredsaftalen sikrede en løsning på på konflikten mellem Bosnien, Kroatien og Serbien.
 • Period: to

  Konflikt mellem Serbien og Kosovo

 • Terrorangreb på tvillingetornene

 • USA, England, Danmark blandt andre erklærer krig mod Irak