11582

Den kolde krig

 • Kommunisternes magtovertagelse i Rusland

  De nye ledere opfordrede arbejderklassen i de nye kapitalistiske lande til at lave revolution. De kapitalistiske stormagter intervenerede i den borgerkrig der fulgte revolutionen.
 • Postdamkonferencen

 • Winston Churchill hævdede at et jerntæppet delte Europa

 • Period: to

  Indokina- og Vietnamkrigene

 • Trumandoktrinen

  Den amerikanske præsident fremsatte med trumandoktrinen den officielle erklæring på den kolde krig.
 • Marchallplanen

  Et amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa, som blev sat i gang efter 2. verdenskrig
 • Period: to

  Komunform

  En samarbejdsorganisation mellem de kommunistiske partier efter 2. verdenskrig,
 • Period: to

  Den kolde krigs første fase

  Etableringen af det bipolære system med militære og økonomiske alliancer og ikke mindst en accelererende kaprustning.
 • Magtovertagelse i Tjekkoslaviet

  Kommunistisk magtovertagelse i Tjekkoslaviet
 • Period: to

  Den første berlinkrise

 • Tysklands deling

 • Magtovertagelse i Kina

  Kommunistisk magtovertagelse i Kina
 • Oprettelsen af COMECON

  En økonomisk organisation af østbloklande og en form for modstykke til EF (Det europæiske fællesskab)
 • Oprettelsen af NATO

  En international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, som blev etableret i 1949 med de allierede krigspartnere USA, Storbritannien og Frankrig som de drivende kræfter.
 • Period: to

  Koreakrigen

 • Josef Stalins død

 • Cubakrisen

 • Period: to

  Den kolde krigs anden fase

  Afspænding- rustningskontrolaftaler og øget økonomisk og politisk samkvem mellem de to blokke.
 • Helsinkiaftalen

  Sluterklæringen på OSCE-konferencen- havde til formål at forbedre relationerne mellem Vesten og Østblokken og omhandlede bl.a. menneskerettigheder, pressefrihed, miljø og afståelse af brug af vold ved konfliktløsning
 • NAto truede med at udstationere mellemdistanceraketter i Europa

  NATO-landene besluttede at udstationere mellemdistanceraketter i Europa , medmindre Sovjetunionen afviklede sit oprustningsprogram
 • Sovjetisk invasion af Afghanistan

 • Den 2. kolde krig

 • Ronald Reagan bliver præsident

 • Nyt forsvarsprojekt bliver indledt

  Det skulle etablere et skjold som kunne beskytte landet mod atomvåbenangreb
 • Mikhail Gorbatjovs magtovertagelse i Sovjetunionen

 • Period: to

  Den kolde krigs sidste fase

  Gorbatjovs reformpolitik- nedrustning og bedre forhold til vesten så Sovjetunionen kunne få adgang til den overlegne vestlige teknologi.
 • INF-traktaten blev underskrevet

  USA og Sovjetunionen underskrev INF-traktaten der afviklede mellemdistancevåben i Europa
 • Østeuropæiske lande afviklede kommunistisk styre

 • Period: to

  Den kolde krigs afslutning

  På et OSCE møde, blev der underskrevet en omfattende nedrustningsaftale for konventionelle styrker og man erklærede at den kolde krig var afsluttet.
 • Warszawapagtens opløsning

  Pagten blev opløst og Sovjetunionen brød sammen kort efter