Den Kolde Krig

 • 2. Verdenskrig slutter officielt

  2. Verdenskrig slutter officielt
  Tabet af krigen sker ved de allieredes invasion af Tyskland med klimakset i form af sovjetiske troppers erobring af Berlin, Adolf Hitlers selvmord og den endelige tyske betingelsesløse kapitulation.
 • Mødet i Potsdam

  Mødet i Potsdam
  Ved et møde i Potsdam i 1945 mellem USA’s præsident Harry S. Truman, Sovjetunionens leder Joseph Stalin og Storbritanniens ministerpræsident Winston Churchill, blev Tysklands fremtid efter 2. Verdenskrig aftalt. Her blev den opdelt i besættelseszoner mellem de allierede og Sovjetunionen - dette blev til hhv. DDR og Forbundsrepublikken Tyskland.
 • Churchill holder 'Jerntæppetalen'

  Churchill holder 'Jerntæppetalen'
  Her skelnes der konkret mellem de allieredes ideologier i Sovjetunionen som repræsentant for østen og USA som repræsentant i vesten.
 • Kominform

  Kominform
  Kominform var en samarbejdsorganisation mellem de kommunistiske partier efter 2. verdenskrig, ledet af Sovjetunionens Kommunistiske Parti. Dens aktiviteter var fortrinsvis fremstilling af propaganda for international kommunistisk solidaritet. Desuden skulle det franske og det italienske parti arbejde for at hindre iværksættelsen af Marshallplanen og Trumandoktrinen i Vesteuropa.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen var en doktrin, der blev fremsat af præsident Harry S. Truman i en tale til Kongressen. Den kom til at udstikke de overordnede retningslinjer for USA's bestræbelser på at "inddæmme" Sovjetunionen og andre kommunistiske magter under den kolde krig
 • Marshall-planen

  Marshall-planen
  Marshallplanen var et amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa, som blev sat i gang efter 2. verdenskrig. Initiativet fik navn efter den amerikanske udenrigsminister George Marshall. Initiativet blev dog ikke vel modtaget af østen, da aftalen krævede handel.
 • Blokade af Vestberlin

  Blokade af Vestberlin
  Berlinblokaden var den sovjetiske besættelsesmagts blokering af alle vand- og landeveje mellem Vestberlin og vestzonerne (Vesttyskland) og østzonen. Vestberlin kunne under ingen omsændigheder overgives til Sovjet pga. Trumandoktrinen, derfor igangsattes 'luftbroen'.
 • OEEC

  OEEC
  OEEC (Organization for European Economic Cooperation) var en international organisation som blev oprettet i 1948 og som havde til opgave at varetage administrationen af Marshall-planen, der omfattede fordeling af over 12 mia. US-dollar til de europæiske lande, som var blevet ødelagt i 2. verdenskrig. Blev senere til OECD.
 • NATO

  NATO
  NATO er oprindeligt en alliance til kollektivt selvforsvar. Dette selvforsvar var selvfølgelig en reaktion på Sovjet.
 • Period: to

  Korea-krigen

  Koreakrigen, der fandt sted fra 1950-53, var Den Kolde Krigs første store konflikt. Den begyndte den 25. juni 1950. På få dage udviklede angrebet sig imidlertid til en international storkrig, da tidens supermagter tog part i den. USA støttede Sydkorea sammen med FN og bidrag fra 16 andre lande. Nordkorea fik på sin side hjælp fra det kommunistiske Kina og Sovjetunionen.
  Reelt er Koreakrigen aldrig afsluttet
 • Warszawapagten

  Warszawapagten
  Warszawapagten er en militæralliance med østeuropæiske lande som medlemmer, der havde det formål at "opretholde et tættere militært samarbejde". Sovjet dominerede dog Warszawapagten i meget høj grad. Organisationen blev stiftet den 14. maj 1955 som reaktion på Vesttysklands indtræden i NATO. - Generelt modsvar til det vestlige NATO
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en væbnet konflikt mellem på den ene side det kommunistiske Nordvietnam og dets sydvietnamesiske allierede, FNL, og på den anden side Sydvietnams regering og USA. Ligesom Koreakrigen, er dette en stedfortæderkrig mellem de to supermagter. USA's indblanding skyldes primært domino-teorien.
 • Den Ungarnske Opstand

  Den Ungarnske Opstand
  Den Ungarske Opstand var et oprør mod det kommunistiske styre i Ungarn oktober-november 1956. Det delvise opgør med Josef Stalin i Sovjetunionen og stalinismens fald i Polen i 1956 førte til demonstrationer i Budapest mod regimet. Opstanden blev dog slået brutalt ned.
 • Berlinmuren opføres

  Berlinmuren opføres
  Berlinmuren var en adskillende spærring af beton, pigtråd og elektrisk hegn, som myndighederne i Østtyskland lod rejse fra 13. august 1961 omkring det daværende Vestberlin. Muren gik tværs igennem byen og var 45,1 kilometer lang.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en styrkeprøve mellem USA og Sovjetunionen og det tætteste verden nogensinde kom på en reel atomkrig.
 • 'Foråret i Prag'

  'Foråret i Prag'
  Pragforåret, den liberalisering, der fandt sted i Tjekkoslovakiet fra januar 1968, da Alexander Dubček afløste Antonín Novotný som leder af Det Tjekkoslovakiske Kommunistparti.
 • Nixondoktrinen

  Nixondoktrinen
  Nixondoktrinen var en strategi for USA's udenrigspolitik, navnlig i forbindelse med Vietnamkrigen. Den blev først fremført af den amerikanske præsident Richard Nixon . Doktrinens hovedbudskab var at USA's allierede selv måtte klare at forsvare deres eget land med amerikansk militær og økonomisk bistand.
 • Berlinmuren falder

  Murens fald er en almindelig betegnelse for kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen med udgangspunkt i begivenhederne i Berlin 9./10. november 1989.
 • Sovjetunionen opløsning

  Sovjetunionen opløsning
  1. december 1991 erklærede 11 af de tidligere sovjetrepublikker i Almaty, (med den 12. republik Georgien som observatør) at med oprettelsen af Fællesskabet af Uafhængige Stater ophørte Sovjetunionen med at eksistere.