Cyan among us character

Den Kolde Krig

By Neymarc
 • Frankrig besejres og besættes af Tyskland

 • Frankrig og Vietminh indgår en aftale om at Vietnam ville få sin frihed

  Frankrig og Vietminh, den kommunistisk ledet modstandsbevægelse som ønskede uafhængighed, indgår en aftale om at Vietnam ville få sin frihed, men samtidig høre under “Den Franske Union”. Vietminh havde gennem anden verdenskrig kæmpet for Vietnams uafhængighed, så aftalen var den bedste de kunne få, eftersom Frankrig nægtede at trække sig fuldstændig.
 • Frankrig ønsker at genvinde magten i Indokina

  Frankrig blev meget ydmyget, da de blev besat af Tyskland og ville derfor ikke give slip på Indokina. De ønskede at genvinde deres magt og status.
 • Period: to

  Den Kolde Krig

  Startede efter 2. Verdenskrig og endte ved murens fald i Berlin
 • Vietnams uafhængighed

  Vietminh (kommunistisk modstandsbevægelse) overtog herredømmet i det meste af Vietnam og udråbte det “Den demokratiske republik Vietnam”.
 • Voldsom uenighed mellem nord og syd i Vietnam

  Førte til krigen mellem Vietminh og Frankrig. Frankrig førte traditionel kolonial afskrækkelsespolitik, og lod franske krigsskibe beskyde de indførte kvarterer i havnebyen Haiphong i Vietminh.
  Vietminh førte “guerillakrig” med basis i landdistrikterne.
 • Period: to

  Indokinakrigen

  Vietnam var delt op i nord og syd Nord: Kontrolleret af Vietminh, som var et kommunistparti
  Syd: Vestligt støttede konservative og besat af briterne og overgivet til franskmændene
 • Jerntæppetalen

  Den engelske daværende præmiereminister Winston Churchill holdte talen på et college i USA. Det var første gang han brugte ordet "Jerntæppet" til at beskrive opdelingen i Europa mellem det kommunistiske og kapitaliske.
 • Trumandoktrinen

  Blev bekendtgjort af Harry S. Truman i en tale holdt til Kongressen
 • Marshallplanen introduceres

  Gik ud på at genopbygge Europa ved at yde økonomisk bistand, fordi der skulle sikres politisk stabilitet
 • Kinas kommunistparti kom til magten

  De hjalp Vietminh med våben og forsyninger. Frankrig blev langsomt tvunget i defensiven, og spurgte USA om hjælp. Først sagde USA nej, men i årene 1949-1950 ændrede det sig, og det endte med at USA ikke selv gik med ind i krigen, men betalte hovedparten af den franske krigsførelse
 • Nato´s stiftelse

  En større alliance aftale mellem kapitalistiske lande.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Krig der opstod på baggrund af konflikterne mellem det kommunistiske og kapitalistisk dividerede Kina. Kommunisterne endte med at have overtaget magten i Kina.
 • Våbenhvile mellem Frankrig og Vietminh.

  Frankrig indrømmede at de var besejret
  En fredskonference i Genève medførte at der blev trukket en “militær demarkationslinje”
  Da Frankrig trak sig fra krig, trådte USA ind i stedet
 • Warszawa pagten underskrives

  En kommunistisk militæralliance mellem Sovjetunionen og andre østeuropæiske lande. Kom pga. Vesttysklands optagelse i NATO i 1955.
 • Berlinmuren opføres

  45 kilometer lang mur opfør af DDR for at forhindre DDR- borgere at krydse grænsen mellem Øst- og Vestberlin.
 • Cubakrisen

  13 dage i oktober 1962 hvor USA og Sovjetunionen truer hinanden om at anvende atomvåben om nødvendigt. det er det tætteste det nogensinde har været på atomkrig mellem to atommagter.
 • Amerikansk-Vietnamesisk militærkup mod Diem

  Den amerikanske efterretningstjeneste støttede op om militærkup mod Diem som blev skudt. det skabte politisk kaos i sydvietnam. Der blev i 1967 dannet en mere stabil politisk ledelse.
 • USA rettede voldsomme luftangreb mod Nordvietnam

 • USA deltog med omtrent en halv million tropper i Vietnamkrigen

  Flere og flere amerikanere blev dog modstandere af krigen som tiden skred frem. Nogle unge brændte indkaldelsespapirer og søgte asyl i andre lande.
 • USA trak sig ud af Vietnamkrigen

  Endte med et amerikansk nederlag totalt set. Nordvietnam overtog med et kommunistisk-diktatorisk styre.
 • Nordvietnameserne rykkede ind i den sydvietnamesiske hovedstad

  Vietnam blev forenet under kommunistisk ledelse
 • Masser af dræb endte i Vietnam

  De Røde Khmerer (sovjetisk støttede) havde slået 2 millioner mennesker ihjel af en befolkning på 8 millioner mennesker, men i 1978 stoppede de endelig. Den vietnamesiske hær rykkede ind og fordrev dem. I stedet kom der en vietnamesisk kontrolleret regering.
 • Mikhail Gorbatjov blev leder af Sovjetunionen

  Han var lederen som endte kommunismen i Sovjetunionen
 • Tese om liberalisme fra Francis Fukuyama

  Den amerikanske historiker Francis Fukuyama (1952-) vakte international opsigt, da han i 1989 fremsatte den tese, at afslutningen på den ideologiske konfrontation mellem liberalisme og kommunisme, som endte med kommunismens nederlag, i en vis forstand ville betyde "historiens afslutning".