Den kolde krig

 • Kommunisternes magtovertagelse i Rusland

  De nye lederer opfordrede arbejderklassen i de kapitalistiske lande til at lave revolution, og hvor de kapitalsitiske stormagter svarede igen med at intervenere i borger krigen.
  Konskvensen var et dybt mistillidsforhold mellem Sovjetunionen, Storbritannien og USA, pågrund af alliencen blev indgået af nød og ikke af lyst.
 • Jaltakonferencen og Postdamkonferencen

  Modsætningerne mellem alliancerne blev for alvor synlige ved Jaltakonferencen, men endnu tydligere ved postdamkonferencen i sommeren 1945.
 • Jerntæppe deler Europa

  Winston Churchill hævder at et jerntæppe deler Europa.
 • Opstarten på Indokina- og Vietnamkrigen

 • Trumandoktrinen

  I marts 1947 fremsatte den amerikanske præsident med Trumandoktrinen, hvad der kan karakteriseres som den kolde krigs "officielle" erklæring.
 • Marshallplanen og Kominform

  Fronternes skærpes med Marshallplanen og Kominform
 • Bipolarsystemet (første fase)

  1947-62
 • Den kommunistiske magtovertagelse i Tjekkoslovakiet og den første Berlinkrise

 • Tyskland deles, og NATO og COMECON oprettes.

 • Kommunisterne overtager Kina

 • Koreakrigen

  1950-1953
 • Venstreorienterede selvstændighedsbevægelser i kolonierne og Sovjetunionens

  Venstreorienterede selvstændighedsbevægelser i kolonierne og Sovjetunionens bestræbelser på at vinde indflydelse i Mellemøsten o i den tredje verden fra 1950'erne således alle beviser på kommunismens stræben efter verdensherredømme.
 • Josef Stalins død

  Ved Josef Stalins død 1953 optrappedes spændingen igen omkring Berlin kriserne og ikke mindst Cuba krisen (1962)
 • Den cubanske revolution

 • Første fase slutter

  Den kolde krig gennemløb flere faser
 • Cubakrisen

  Verden kom tæt på en atomkrig.
 • Forholdet mellem supermagterne USA og Sovjetunionen forværres

  Dette sker slutningen af 1970'erne.
  Der var i vesten bekymringer og Sovjetunionens modernisering af de atomare mellemdistance våben, placeret i Østeuropa.
 • Slutningen på Indokina- og Vietnamkrigen

 • Helsinki aftalen

  Helsiniki aftalen underskrives.
 • NATO landene udstationere flere amerikanske mellemdistanceraketter i Europa.

  December 1979.
  NATO landene udstationere flere amerikanske mellemdistanceraketter i Europa, medmindre Sovjetunionen afviklede sit oprustningspogram. (Dobbelt beslutning)
  Dette sker pågrund af Sovjetunionens modernisering af våben.
 • Sovjetiske invasion i Afghanistan

 • Ronald Regans indsættelse som præsident

 • USA udvikler et nyt forsvars projekt

  Skulle beskytte mod atomvåben.
  (SDI eller stjernekrigsprogrammet)
 • Mikhail Gorbatjovs magtovertagelse i Sovjetunionen

  Den kolde krigs sidste fase
 • USA og Sovjetunionen underskriver INF-traktaten

  Traktaten afviklede mellemdistance våben i Europa
 • Østeuropæiskelande afvikler deres kommunistiske styrer

 • Nedrustningsaftale på OSCE-mødet i Paris

  Man erklærede den kolde krig afsluttet
 • Warzawapagten opløst

  Afslutningen på den kolde krig blev definitiv da den kommunistiske militæralliance blev opløst og Sovjetunionen brød sammen samme år.