tema 7. USA-mellem isolationisme og aktivisme

 • 1492

  Columbus' genopdagelse af Amerika

 • 1497

  den engelske konge sendte den italienske navigatør John Gabot

  Han sendte navigatøren for at finde en nordlig passage til Asien.
 • 1565

  Spanien (første nation) etablerede en permanent koloni i USA

 • Franskmændene etablerer kolonien Acadia i det nuværende Quabec

 • Skibet mayflower ankommer med de første pilgrimmer fra England til Nordamerika

  Skibet mayflower ankommer med de første pilgrimmer fra England til Nordamerika
 • Period: to

  Importering af slaver til USA som led i Trekantshandlen

  Trekantshandlen beskriver den trekantsrute mange handelsskibe sejlede i perioden: Fra Europa til Vestafrika, hvor man byttede eruopæiske handelsvarer og laste handelsvarer som tobak, bomuld og sukker.
 • Hollænderne opgav deres krav på New Netherland og overlod kolonierne til England

  Hollænderne opgav deres krav på New Netherland og overlod kolonierne til England - i bytte for Surinam på den sydamerikanske nordkyst.
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Krigshandlingerne foregik på de 4 store kontinenter: Europa, Afrika, Amerika og asien.
 • Period: to

  Konflikt og utilfredshed i de amerikanske kolonier.

 • Kolonierne smed de britiske myndigheder ud og oprettede deres egne provinskongresser

 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

 • Staten Vermont forbød slaveri

 • Fredsaftale mellem Amerika og Storbritannien.

  Uafhængighedserklæringen varede frem til 1783, hvor der blev indgået en fredsaftale, der betød, at Storbritannien måtte opgive alle landområder i Amerika.
 • Forbud mod at importere slaver (loven blev dog ofte brudt), men slaveriet som institution fortsatte

 • Monroedoktrinen

  Doktrinen har fået navn efter præsidenten James Monroe. Doktrinen fastslog, at USA ikke ville blande sig i interne europæiske forhold, men at man betragtede Nord-Sydamerika som amerikansk interessesfære.
 • slaveri som altoverskyggende emne i præsidentvalg. Flere sydstatspolitikere truede med, at deres stater ville forlade unionen.

  Lincoln endte med at vinde valget.
 • Lincoln annoncerer, at alle amerikanske skaver vil være frie fra 1/1

 • Emancipationserklæringen

 • Period: to

  Reconstruction - genopbygning og . USA som union

 • USA spredte sig fra kyst til kyst.

 • traktatsforhandlingerne var igang

  Traktaten kom til at betyde to ting: 1) Spaniens tid som koloniimperium var ovre. 2) USA's tid som international stormagt var begyndt. Der blev oprettet en anti-imperialistisk liga. USA indledte en aktivistisk udenrigspolitik.
 • USA fik den yngste præsident nogensinde ved navnet Theodore Roosevelt.

  Ved at præsidenten blev udvalgt, betød startskuddet på et opgør mod big business.
 • Period: to

  Den progressive periode

  De progressive præsidenter Theodore Roosevelt, William Howard Taft og Demokraten Woodrow Wilson så det som en nødvendighed at staten greb ind over for korruption, urimelige trust- og monopoldannelser, dårlige arbejdsforhold og urimelig rovdrift.
 • Woodrow Wilson gik sågar til valg under sloganet "He kept us out of war".

  Wilson vinder præsidentvalget i USA på et slogan om at holde USA isoleret fra første verdenskrig.
 • USA bryder den århundrede lange tradition for isolationisme.

  Pga. en række diplomatiske uoverensstemmelse erklærede USA 2. april 1917 krig mod Tyskland og Østrig-Ungarn.
 • USA erklærede krig mod centralmagterne.

  Ved at USA erklærer krig mod centralmagterne bryder de monroedoktrinen. Doktrinen var dannet i 1823 af James Monroe. Monroedoktrinen gik ud på at USA skulle forholde sig isoleret. USA for den 24.februar 1917 zimbermann telegrammet. Det ændrer stemningen i det amerikanske befolkning.
 • Storbyerne var præget af alkoholforbud, som Woodrow Wilson fik gennemført.

  Forbuddet var et typisk udtryk for den reguleringslyst - der til tider kunne slå over i formynderi - der kendetegnede den progressive politik.
 • Period: to

  Den store depression - den værste økonomiske krise i USA

 • krise/depression i USA

  Krisen i 1930'erne betød, at amerikanerne fokuserede på indenrigspolitikken - især Roosevelts New Deal-politik, der skulle skabe jobs til de mange arbejdsløse -> Tilbagevenden til isolationisme
  - Isolationismen viser sig også i den manglende amerikanske opbakning til Folkeforbundet
  • Kongressen godkender aldrig USA's optagelse i Folkeforbundet -> USA bliver aldrig medlem af Folkeforbundet -> medvirkende årsag til, at folkeforbundet aldrig kommer til at fungere efter hensigten.
 • England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland

  England og Frankrig erklærer krig mod Tyskland - USA går ikke med i krigen
  • USA opruster dog og udlejer krigsmateriel til England
 • Tyskland afbryder ikke-angrebspagten med USSR

  Tyskland afbryder ikke-angrebspagten med USSR og angriber USSR. USA blander sig ikke.
 • Japan angriber Pearl Harbour

  Japan angriber Pearl Harbour og USA går med i 2. verdenskrig mod Japan og Japans allierede.
  - Aktivisme
 • D-dag - USA og England sætter i land i Frankrig

 • USA smider den første atombombe over Hiroshima

 • USA smider den anden atombombe over Nagasaki

 • Period: to

  den kolde krig

  Den multipolære verdensorden, der havde eksisteret før anden verdenskrig blev afløst af en bipolær verdensorden, hvor de to stærkeste af de allierede magter: USA og Sovjetunionen udviklede sig til fjender og modpoler.
 • Trumandoktrinen

  En aktivistisk udenrigspolitik, der blev indført af præsidenten Harry. S. Truman i en tale til USA's kongres. USA blander sig økonomisk i vesteuropæiske lande, for at undgå spredningen af kommunismen
 • Period: to

  Marshallplanen

  USA støtter de Vesteuropæiske lande økonomisk. Fra 1948-52 blev der sendt 13 mio. dollars til vesteuropæiske lande. Målet var bl.a. at genrejse EU og støtte de vesteuropæiske økonomier. Aktivisme (Ingen af de vesteuropæiske demokratier blev kommunistiske)
 • Inddæmningspolitikken

  Man vil forhindre kommunismen i at sprede sig -> økonomisk støtte til Vesteuropa og ved direkte militær indgriben
 • NATO

  Et af USA’s vigtigste mål er at skabe betingelser for at folk kan leve et liv uden tvang og undertrykkelse (sovjetunionen). Dermed kom NATO gennem øget økonomisk støtte til USA’s allierede.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Det kommunistiske Nordkorea forsøgte at tage magten i Sydkorea gennem en overraskelseskrig.
  Aktivisme (USA foreslår, at FN griber ind, da den nordlige del var under sovjetisk kontrol og den sydlige del under amerikansk)
 • Roll back-politikken

  USA vil aktivt forsøge at generobre kommunistiske kontrollerede områder. Ethvert angreb fra den kommunistiske blok vil blive mødt med en massiv gengældelse
 • Invasionen af Cuba

  Sovjetunionen vil opføre missilramper på Cuba. USA blander sig ved at lave en flåblokade, der skulle forhindre yderligere materiel i at nå frem til missilanlægget.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam var delt op i Nord og syd. Sovjetunionen holdt med Nord, så USA blandede sig for at undgå spredningen af kommunismen (dominoteori)
 • Aftale i Helsinki

  35 lande underskrev en aftale i Helsinki. Aftalen betød gensidig anerkendelse af landenes territoriale integritet, tilslutning til FN's menneskerettighedserklæring, tilsagn om øget pressefrihed og øget kulturelt og økonomisk samarbejde.
 • Den konservative revolution - lavere skat, større ulighed og finanskrise.

  USA oplevede en stærk konservativ strømning i starten af 1980'erne. Reagan ønskede at benytte sit stærke politiske mandat til at begrænse den føderale regerings magt så meget som muligt i alle indenrigspolitiske spørgsmål. Han var skarp modstabder af unødig regulering og statslig indgriben i borgernes liv, han ønskede lav skat, privatfinansieret sygesikring.
 • Murens fald.

  Den Kolde Krigs afslutning markerede, at den menneskelige civilisation var nået frem til sine endelige samfundsform: det liberale demokrati og den kapitalistiske markedsøkonomi.
 • Period: to

  den amerikanske verdensorden

  "Man krævede, at landene satsede på balancerede budgetter, fri handel (dvs. afskaffelses af toldsatser) og øget privatisering af den offentlige sektor". Aktivistisk udenrigspolitik
 • USSR og IRAK

 • Osloaftalen

 • borgerkrig i Rwanda

 • Dayton

 • kosovo

 • 11/9