Kronologi-forløbet

 • 4000 BCE

  Danmarks tilblivelse

 • Period: 750 BCE to 100

  Antikken

  Der var i antikken stor fremgang indenfor områder som filosofi, videnskab og teknologi. Blandt andet blev demokratiet også opfundet i antikken.
 • Period: 44 BCE to 1453

  Romerriget

  Er det sidste forsøg på at oprette et imperium i Europa. Det vestromerske rige bukkede under i 476, da Rom blev erobret af barbarer. Det østromerske rige bestod helt frem til 1453 med Konstantinopel som hovedstad.
 • Period: 500 to 1050

  Tidlig middelalder

 • Period: 750 to 1050

  Vikingetiden

  Én konge (Harlad Blåtand) herskede i hele Danmark, indtil hans død i 987. Dette var første gang. I denne periode blev Danmark samtidig kristne.
 • Period: 1050 to 1300

  Højmiddelalder

  I denne periode havde den katolske kirke meget stor magt i hele Europa.
 • Period: 1095 to 1254

  Korstogene med muslimerne

  Efter islam var blevet udbredt meget, valgte de kristne at lave korstoge mod byer som Jerusalem, for at få disse steder tilbage.
 • Period: 1300 to 1450

  Senmiddelalder

  Perioden var især præget af dårligt landbrug. Samtidig ramte pesten Europa i 1348-1350.
 • Period: 1400 to

  AT3: Renæssancen

  I renæssancen stødte den katolske kirke sammen med den nye naturvidenskab. De nye videnskabsmænd gik imod hvad kirken mente om solsystemet, hvor man for eksempel så, at Galileo Galilei blev tvunget til at tage sine teorier tilbage.
 • Period: 1400 to

  Renæssancen

 • 1453

  Osmanerriget erobrer Konstantinopel

 • 1492

  Columbus sejlede mod vest fra Spanien

 • Period: 1492 to 1521

  Mange store opdagelsesrejser

 • 1530

  Reformationen

 • Period: to

  Den enevældige tid

 • Period: to

  Trediveårskrigen

 • Kongeloven i Danmark bliver indført

 • En række franske videnskabsmænd udgav et encyklopædi

 • Den Amerikanske uafhængighedserklæring

 • Den franske revolution

 • Undervisningspligt bliver indført i Danmark

 • Danmark får en grundlov og dermed demokratiet

 • Udbruddet af første verdenskrig

  Den tyske hær marcherede ind i Belgien med en plan om at angribe Frankrig.
 • Period: to

  Første verdenskrig

  Første verdenskrig varede fra 1914-1918 og var mellem Tyskland og Østrig-Ungarn på den ene side mod Frankrig, England og Rusland.
 • Den russiske revolution

  Lenin og kommunisterne overtog magten fra den russiske zar i 1917 under en ublodig revolution.
 • USA træder ind i første verdenskrig

 • Første verdenskrig slutter

  Efter USA's indtrædelse i krigen måtte Tyskland se sig underlegne og anmodede derfor om våbenhvile.
 • Folkeforbundet

  En fredsskabende organisation som dog ikke blev nogen succes.
 • Versaillestraktaten

  Traktaten der bestemte, at Tyskland skulle betale en stor krigsskadeerstatning og blev pålagt andre restrektioner.
 • Børskrakket

  Børskrakket på Wall Street førte til en international økonomisk krise, hvor mange blev arbejdsløse.
 • Hitler danner regering

  Hitler danner regering og Tyskland bliver omdannet til en diktaturstat med Hitler som "Führer"
 • Steinckes socialreform

  Starten af velfærdsstaten i Danmark. Borgere fik mulighed for at modtage sociale ydelser fra staten.
 • Tyskland angriber Polen

 • Period: to

  Anden verdenskrig

  Krigen varede fra 1939 til 1945, og var mellem Tyskland, Italien og Japan mod England, Frankrig, Rusland og senere USA.
 • Tyskland angriber USSR

 • Pearl Harbour

  Japanske fly angriber den amerikanske flådebase på Hawaii. Dette gør, at USA går ind i anden verdenskrig.
 • Anden verdenskrigs afslutning

 • Period: to

  Multipolaritetens tidsalder

  Man havde i denne periode to poler der repræsenterede to forskellige ideologier
 • Indien bliver selvstændigt

  Indiens uafhængighed startede afkoloniseringen der varede helt til 1974
 • Period: to

  Afkolonisering

  I denne periode blev vestens kolonier i især Afrika og Asien afkoloniseret grundet for eksempel oprørsbevægelser.
 • Period: to

  Den kolde krig

  En krig på ord og trusler mellem USA og Sovjetunionen, som aldrig udviklede sig til en væbnet konflikt. Den sluttede med Berlinmurens fald og senere Sovjetunionens opløsning.
 • FN's verdenserklæring om menneskerettigheder

  FN lavede menneskerettighederne som en opfordring til alle lande (landene SKULLE altså ikke overholde dem)
 • USSR udviklede atomvåben

  USSR havde nu våben der kunne hamle op med USA's
 • NATO oprettes

  NATO er en forsvarsalliance, som var mellem de vestlige lande
 • Kina bliver kommunistisk

  Mao overtager Kina efter borgerkrig
 • Period: to

  Koreakrigen

  Opstod da Nordkorea prøvede at invadere Sydkorea og samle de to lande til et kommunistisk styre. FN og USA støttede Sydkorea mens Sovjetunionen og senere Kina støttede Nordkorea. Konflikten endte med den samme grænse, dog blev forholdet mellem de to stater meget intenst.
 • Warszawa-pagten oprettes

  En forsvarsalliance mellem de kommunistiske lande som modsvar til NATO
 • EF

  EF var en markedsalliance mellem nogle europæiske lande, som senere blev til EU. Var fredsbevarende.
 • Period: to

  Højkonjunktur

  Vestlige lande gik fremad økonomisk. Næsten ingen arbejdsløshed og stor produktion.
 • Berlinmuren opføres

  Berlinmuren opføres, og er for mange et symbol på de forhold man lever under i de kommunistiske lande.
 • Cuba-krisen

  Det tætteste den kolde krig var på at udvikle sig til en reel krig. Sovjetunionen ville gerne opstille atomvåben på Cuba.
 • Danmark optages i EF

  Da England blev optaget blev Danmark også, da de var store handelspartnere.
 • Oliekrisen

  Prisen på olie steg
 • Vietnam-krigen slutter

  USA trækker sig ud af Vietnam efter meget kritik af deres deltagelse i krigen.
 • Berlinmurens fald

  Berlinmuren faldt, så borgere i Østtyskland frit kunne rejse over grænsen. Ledte til Tysklands genforening.
 • USSR opløses

  Størstedelen af USSR bliver til Rusland
 • EF bliver til EU

  EU blev mere politisk
 • Terrorangreb på USA (9/11)

  En terrorgruppe angreb USA, som førte til en krig mod terror
 • Irakkrigen

  USA går ind i Irak på grund af krigen mod terror
 • EU udvides med 10 lande

  Mange af de tidligere kommunistiske lande blev optaget i EU