Den Kolde Krig

 • De Forenede Nationer

  I efteråret 1945 oprettede omkring 50 af verdens lande "De Forenede Nationer" FN. Formålet med FN var at sikre fred, frihed og retfærdighed i verden.
 • Jerntæppet

  I 1946 holdte den engelske premierminister Churchill, en tale i USA. Her snakkede han om Jerntæppet som havde sænket sig ned tværs igennem Europa.
  Begrebet Jerntæppet, blev nu et symbol på Europas deling.
 • Marshallplanen

  I 1947 præsenterede den amerikanske præsident Truman den såkaldte Trumandoktrin. Ifølge den ville USA støtte lande og folk, som forsøgte at forhindre en kommunistisk magtovertagelse. USA vedtog også Marshallplanen, som var en økonomisk hjælp til landende i Europa
 • Vedtagelsen af Menneskerettighederne

  Den 11 December år 1948 vedtog FN's generalforsamling "Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Det var dog ikke alle lande i FN der stemte for.
 • Den første Berlinmur

  Den første Berlinmur blev i hast opført natten til den 13. August 1961. Senere blev den erstattet af nye og mere effektive spærringer.
 • Cubakrisen

  Sovjet fik lov at bygge et raketanlæg på Cuba. Amerikanske spionfly opdagede det. Den Amerikanske præsident John F. Kennedy krævede raketanlægget på Cuba fjernet. Det nægtede Krustjov.
  USA blokerede med deres flåde, Sovjets adgang til Cuba. Kennedy meddelte Krustjov, at hvis de forsøgte at trænge igennem blokaden, ville der blive krig. I sidste øjeblik gav Krustjov ordre om de sovjetiske skibe at vende om.
 • Kold krig - anden halvleg

  I979-1980 stoppede afspændningen mellem supermagterne. Den Kolde Krigs anden halvleg begyndte. Det skyldtes begivenhederne i Afganistan og Europa. Desuden fik USA en ny præsident, Ronald Reagan, som var meget fjendtlig over for kommonismen og og Sovjetunionen.
 • Dobbeltbeslutningen

  I slutningen af 1970'erne begyndte Sovjet at udskifte missiler, der var placeret i Østeuropa, og som var rettet imod Vesteuropa. USA havede også rmissiler- De var placeret i bl.a. Vesttyskland og var rettet imod Sovjet og de kommunistiske lande i Østeuropa. Men USA og de øvrige medlemmer af NATO mente at fr nye sovjetiske missiler bille give Sovjetunionen overtaget i Europa. Derfor vedtog det "Dobbeltbeslutningen".
  Dobbeltbeslutningen gik ud på, at NATO ville give Sovjet 4 år til at trække sine
 • Dobbeltbeslutningen

  mellemdistanceraketter ud fra Østeuropa. Hvis ikke forhandlingerne i løbet af dennne periode førte til aftaler om nedrustning, ville NATO begynde at opstille omkring 600 amerikanske atommissiler i Vesteuropa.
 • Murens fald

  Natten mellem den 9. og 10. november 1989 åbnede myndighederne DDR adgangsveje gennem Berlinmuren. Natten og de følgende dage udviklede sig til folkefest. Med murens fald, faldte DDR også.
 • Sovjets sammenbrud

  Sovjet havde enorme økonomiske problemer, og da de fik en ny leder, Gorbatjov, hjalp det ikke just. Gobatjovs opgave var at modernisere det kommunistiske styresystem. Men hans forsøg var slået fejl, og de økonomiske problemer blev større og større.