Cold war afghanistan

Den kolde krig

 • Period: to

  Jalta Konferencen

  Jalta konferencen var en konference som blev holdt i februar i 1945. Det var lederne sovjet, USA og England som mødtes hvilket vil sige Roosevelt, Churchill og Stalin. De skulle forsøge at finde en løsning på en række stridsspørgsmål mellem de tre store allierede og dermed fastsætte en slags fælles politik for at genoprette orden i Europa og Tyskland efter krigen
 • Delingen af Tyskland

  Delingen af Tyskland
  Efter Tysklands kapitulation d. 8. maj 1945, vedtog USA, Sovjetunionen, Frankrig og Storbritannien, at Tyskland skulle deles op i 4 dele. I årene inden murens fald, bestod Tyskland af to stater. Østtyskland der blev administreret af Sovjetunionen og Vesttyskland der var administreret af vest magterne. Der var store interne problemer i Øst, hvilket resulterede i at ca. 1,7 millioner udvandrede til Vesttyskland.
 • Period: to

  Potsdamkonferencen.

  Potsdamkonferencen var en konference mellem USA, Storbritanien og Sovjetunionen. Det blev afholdt på et slot i Potsdam. I spidsen for de tre delegationer var USA's præsident Harry S. Truman, den britiske premierminister Winston S. Churchill, senere afløst af Clement Attlee, og den sovjetiske leder Josef Stalin. Deltagerne forhandlede om fredsordningen i Europa efter 2. Verdenskrigs afslutning.
 • Marshallplanen

  Amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa efter 2. verdenskrig i 1948-1951. Formålet ved marshallplanen var at støtte Europas landes genopbygning efter 2. verdenskrig og at forhindre kommunistiske samfundsomvæltninger i Vesteuropa.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Præsident Harry S. Truman fremlægger den fremtidige strategi for USA's udenrigspolitik efter afslutningen på Anden Verdenskrig. Han vil forhindre at kommunistiske ideer spreder sig fra de socialistiske lande i Østeuropa. Anledningen til talen var et akut behov for økonomisk støtte til Grækenland og Tyrkiet, for at forhindre kommunistiske magtovertagelser. Regeringerne i disse lande havde hidtil modtaget støtte fra Storbritannien, som ikke længere havde råd til at opretholde støtten.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Blokaden af Berlin var et forsøg fra sovjetisk side på at tvinge det af de vest allierede kontrollerede Vestberlin til at blive en del af den østlige sovjetiske besættelseszone. Blokaden af Berlin begyndte uventet i juni 1948, da de sovjetiske tropper i Berlin stoppede for alle forsyningslinjer såvel af landeveje, kanaler og jernbane fra Vesten til Berlin. Stalin led en plan om en sovjetisk overtagelse af hele Tyskland.
 • Dannelsen af NATO

  Dannelsen af NATO
  NATO blev dannet i 1949 på grund af udbruddet af den kolde krig mellem USA OG sovjetunionen.
  Det var den britiske udenrigsminister Ernest Bevin og embedsmænd i det amerikanske udenrigsministerium der tog internativ til alliancen
  Atlantpagten som den først hed startede med at være 12 lande bl.a. Frankrig, Danmark og USA.
 • Warszawapagten

  Warszawapagten
  Warszawapagten (WP), Traktaten for venskab, samarbejde og gensidig hjælp, var en militæralliance med en række østeuropæiske lande som medlemmer. De havde det formål at "opretholde et tættere militært samarbejde". Organisationen blev stiftet den 14. maj 1955, som reaktion på Vesttysklands indtræden i NATO og blev officielt opløst ved et møde i Prag d. 1. juli 1991.
 • den Ungarske opstand

  Oprør mod det kommunistiske styre i Ungarn, oktober - november. 23 oktober udvikler en fredelig demonstation sig til en voldelig situation, der blev affyret skud mod demonstranter. 1/11 beslutning om ungarns udtrædelse af Warszawapagten.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen er en af de mest grusomme krige efter Anden Verdenskrig. Den foregik i årene 1961-1975 og kostede millioner af mennesker livet, både soldater på begge sider men også rigtig mange civile. Krigen spillede en central rolle i Den Kolde Krigs magtbalance og stod mellem det kommunistiske Nordvietnam med støtte fra Sovjetunionen og Kina på den ene side, og Sydvietnams regering og USA på den anden.
 • Period: to

  Angreb på svinebugten

  Et mislykket forsøg fra USA på at ændre Cubas socialistiske leder, Fidel Castro. Siden sin magtovertagelse i 1959 havde Castro været et problem for USA, og da han 16.4.1961 udråbte Cuba til en socialistisk stat, besluttede man at angribe.
  blev ca. 1500 eksilcubanere, trænet af den amerikanske regering, og blev sat i land i Svinebugten på Cuba, til at lave et oprør.
  Kennedy tog i en tale 20/4 det fulde ansvar for den ydmygende fiasko, men han fastholdt idéen om at slippe af med Castro.
 • Berlinmuren bygges

  Berlinmuren bygges
  Igennem juli og begyndelsen af august 1961 blev forholdet mellem stormagterne forværret voldsomt.
  Spændningen nåede et foreløbigt højdepunkt søndag den 13. august 1961, da den tyske demokratiske Republik påbegyndte opførelsen af "Berlinmur".
 • Period: to

  Cubakrisen

  Kamp mellem USA og Sovjetunionen, de to supermagter. De var på grænsen til at starte en atomkrig. Kennedy og Khrusjtjov sad i hver deres kamp boks, og var klar til at angribe den anden, men de viste også godt, at hvis man selv angreb først, ville det kun være et spørgsmål om tid før man selv blev angrebet igen.
 • Foråret i Prag

  Foråret i Prag
  Foråret i Prag fandt sted i Januar 1968 til d 21 august 1968. I Tjekkoslovakiet var der en ny reformbevægelse, som gjorde der blevet lavet nogle politiske ændringer. Der skete en liberalisering, som Alexander Dubcek iværksatte.
  Det endte med at en ny regering og partiledelse måtte gribe ind med militær okkupation, så de besad magten.
 • Period: to

  SALT-aftalerne (Strategic Arms Limitation Talks)

  SALT aftalerne var diskussioner mellem USA og Sovjet, som omhandlede stratetisk nedrustning af strategiske våben og deres fremførelsesmidler,
  Der skete 2 forskellige samtalerunder:
  - Den første i 1969 (Salt 1)
  - Den anden i 1972 (Salt 2) Salt 1
  Blev underskrevet i Moskva den 26. maj 1972 af USA og Sovjetunionen.
  Salt 2
  Blev underskrevet i 1979 af USA og sovjet
  Blev aldrig ratificeret, fordi det amerikanske senat ikke ville støtte aftalen
  Var stadig i kraft fordi den aldrig officielt blev afvist
 • Militærkuppet i Chile

  Militærekuppet i Chile var en var en af de værste begivenheder i Chiles historie, og det var en markant begivenhed i den kolde krig.
  Med fly og kampvogne styrtede Chiles militære ledelse den demokratisk valgte præsident Salvador Allende og hans folkevalgte socialistiske regering. Tusindvis af hans tilhængere blev pågrebet, tortereret og myrdet. Endnu flere flygtede.
 • Invasionen af Afghanistan

  Sovjetiske tanks førte ca. 200.000 tropper over grænsen til Afghanistan d. 27. december 1979. Rusland havde i over 150 år været interesseret i landet, fordi det gav adgang til Indien. Sovjet købte sig til indflydelse i Afghanistan efter den russiske revolution og de prøvede i 1973 at styrke sin magt ved at afsætte den afghanske konge Zahir Shah.
 • stjernekrigsprojektet

  stjernekrigsprojektet gik ud på at Ronald Reagan ville placere våben i rummet, hvilket ville være en krænkelse af vigtige våbenbegrænsningsaftaler. I mellemtiden satte Gorbatjov en stopper for atomprøvesprængningert, men Reagan nægtede at følge trop men i stedet blev ved. men i 1985 arbejdede SNU imod placering af våben i rummet. I 1986 mødtes Gorbatjov og Reagan og endelig et halvt år senere blev det internationale sikkerhedspolitiske klima afgørende ændret.
 • Period: to

  Sovjetunionens opløsning

  Opløsningstendenser bredte sig allerede fra 1988/89 i Sovjetunionen under Gorbatjov. Kommunistpartiets eneret på magt forsvandt, og der skete en vis privatisering af økonomien. Gorbatjov var leder af Sovjetunionen, men magten lå nu i delrepublikkerne og især hos Jeltsin, som nu var leder af delrepublikken Rusland. Kommunistpartiet blev opløst og forbudt i Rusland, og i december 1991 blev Sovjetunionen opløst.
 • Tyskland Genforening

  Tyskland Genforening
  Tysklands genforening var en nøglebegivenhed under afslutningen af Den kolde krig og betegner genforeningen af BRD og DDR ved at DDR's territorium blev indlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland. Da staterne blev officielt genforenet den 3. oktober 1990 sluttede en fyrre år lang deling.