Renæssancen

 • 1400

  udspringer i Italien

 • 1517

  Luther fremlagde de 95 teser i Wittenberg

 • Period: 1522 to 1535

  Bønder gjorde oprør i Sydtyskland

   Bønder og fattige adelsmænd rejste sig mod fyrsterne, højadelen og de høje gejstlige
 • 1525

  Schwabiske bønde laver de tolv artikler

   Luther forsøgte sig først som mægler og endte med at fordømme bønderne i voldsomme vendinger
  • Sagde, at de skyldte deres herrer lydighed, og at lighedstanken kun gjaldt over for Gud
  o Mente, at bønderne måtte finde sig i den plads, de var blevet tildelt i live
  • Bønderne skulle slås ned som ”gale hunde”
 • Period: 1533 to 1536

  Lignende oprør i Danmark

 • Period: 1546 to 1555

  Religionskrigen i Tyskland

  • Kejser Karl d. 5. modarbejdede splittelsen af kirken af både religiøse og politiske grunde
  o Betød også en splittelse af kejserdømmet
  • Da kejseren havde fået fred med Frankrig, vendte han sig mod protestanterne i Tyskland
  o Båndet mellem de protestantiske kurfyrster var svagt pga. kejserens militære styrke
   Ændrede sig dog, da det katolske Frankrig grev ind på protestanternes side
  o Tilslutningen mellem de katolske fyrster vaklede i deres opbakning af Karl
   Frygtede reducering af fyrstemagt
 • Period: 1567 to

  Spanien mod Nederlandene og England

  • Filip d. 2. efterfulgte Karl d. 5.
  o Tilegnede sig Portugal og indtægterne fra Amerika
  o Førte aggressiv udenrigspolitik
   Havde pengene til at bakke det op
  o Var glødende katolik
 • Period: to

  Trediveårskrigen

 • Period: to

  Det dansk-svenske efterspil