Ramon Llull

 • 1232

  Neixement de Ramon Llull

  Neixement de Ramon Llull
  Va nèixer a Palma.
 • 1232

  Per què és important Ramon Llull?

  Ramon Llull és molt important perque va ser el primer escriptor europeu d'obres filosòfiques i cultes en llengua vulgar.
 • 1232

  Qui és Ramon Llull en l'àmbit literari?

  En l'àmbit literari es pot afirmar que Ramon Llull és el primer i un dels principals contribuïdors a la formació de la llengua catalana literària.
 • 1232

  Familia Ramon Llull

  La seva família pertany a la noblesa catalana que acompanya el rei Jaume I en la conquesta de l'illa de Mallorca.
 • 1257

  Casament

  El jove Llull rep la típica formació cortesana, es casà amb Blanca Picany.
 • 1257

  Fills de Ramon Llull

  Va tenir dos fills amb Blanca Picany.
 • 1263

  Conversió dels infidels

  Conversió dels infidels
  Arran d'una sèrie d'experiències místiques abandona la seva posició social i oblida els afers familiars, per a dedicar-se a un únic objectiu: la conversió dels infidels –musulmans, jueus i gentils– a la verdadera fe cristiana. A aquest objectiu hi dedicarà la seva vida i la seva obra.
 • 1270

  Revelació Ramon Llull

  Després d'aplicar-se durant nou anys a l'estudi de la llengua i cultures llatina i àrab, Ramon Llull té una revelació: l'Ars o Art lul·liana, un sistema filosòfic que permetria demostrar, a través de l'argumentació filosòfica racional, la veritat del cristianisme als infidels.
 • Period: 1271 to 1274

  El Llibre de contemplació en Déu

  Conté més de mil pàgines dedicades a l'explicació filosòfica del món exterior i el món diví.
 • Period: 1274 to 1276

  Llibre de l'ordre de cavalleria

  Dedicat a fortificar la moral i la pràctica cristiana entre els cavallers.
 • Period: 1274 to 1276

  El Llibre de doctrina pueril

  Llibre didàctic que simplifica les veritats bàsiques del cristianisme.
 • Period: 1276 to 1283

  Llibre d'Evast e Blanquerna

  Novel·la que descriu la vida exemplar d'un heroi i reflecteix la distribució social de l'època
 • Period: 1276 to 1283

  Llibre d'amic e amat

  Aquest llibre conté una sèrie d'aforismes de caire didàctic.
 • Period: 1287 to 1289

  Llibre de les meravelles

  Iinclou el popular Llibre de les bèsties, és una novel·la didàctica estructurada a través d'exemples, molt influenciada per la filosofia sufí.
 • 1300

  Escoles Ramon Llull

  Escoles Ramon Llull
  La seva producció filosòfica i teològica ha tingut nombrosos seguidors al llarg dels segles, i ja al segle XV apareixen escoles lul·lístiques arreu d'Europa.
 • 1311

  Ramon Llull dicta "Vida coetània"

  Va viatjar pel nord d'Àfrica i el Pròxim Orient, alternant els seus viatges amb estades a Montpeller, Gènova, Roma, Mallorca i París, on va dictar "Vida coetània".
 • 1316

  Mort de Ramon Llull

  Va morir a Palma després d'un viatge a Tunis.
 • Obres atribuïdes a l'autor

  La fama de l'autor també provoca l'aparició de centenars d'obres heterodoxes pseudo-lul·lianes atribuïdes a l'autor, i no serà fins a mitjans del segle XX que l'estudiós E. W. Platzeck elaborarà un cànon d'obres bibliogràficament atribuïbles a l'autor, amb uns 250 títols en total.
 • Period: to

  Projecte de publicació de les obres completes de Ramon Llull

  S''aborda per primera vegada l'any 1906, a càrrec de la Comissió Editora Lul·liana, que finalitza amb 21 volums publicats.
 • Any Llull

  Any Llull
  El 2016 és nomenat "Any Llull", en commemoració del 7è centenari de la mort de Ramon Llull, pel qual tant el govern de les Illes com el del Principat han impulsat diverses activitats per a difondre l'obra i el personatge més enllà del clos de la universitat i de la discussió erudita.