Primeres i Segones avantguardes

Timeline created by onamorera
In History
 • Fauvisme

  Fauvisme
  FAUVISME
  -Són temes amables i vitals.
  -El color torna a ser la base dels quadres.
  -Llibertat total davant la natura.
  Autors: Matisse, André Derian
  Obra: Tràmesi, André Derian
 • Expressionisme

  Expressionisme
  -Expressen la problemàtica social i col·lectiva.
  -No pinten les coses que els envolten, sinó el que ells senten.
  -Colors forts i violents.
  Autors: Munch, Nolde, Vassili Kandinski
  Obra: El crit (foto), Munch
 • Cubsime

  Cubsime
  -Geometrització de les formes i simultaneïtat de punts de vista.
  -Els temes són retrats o objectes quotidians disposats damunt de taules.
  -No volen imitar la realitat, sinó la idea de realitat que posseïx l'artista.
  Autors: Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Gargallo
  Obra: Guernica, Picasso
 • Futurisme

  Futurisme
  -Plasma l’avenç social i el progrés
  -Exalta la teconologia, la màquina i la modernitat
  -Volien reproduir la sensació de moviment, de canvi i de transformació.
  Autors: Boccioni, Filippo Tommaso, Giacomo Balla
  Obres:Formes úniques de continuïtat en l'espai, Umberto Boccioni
 • L’abstrate

  L’abstrate
  -Autonomia de la forma i el color. No hi ha cap element figuratiu.
  -Abandona la figuració per influir en l'ànima de l'espectador a través de la forma i el color.
  -Expressió espontània de l'artista a través de l'acció de pintar.
  Autors: Kandinsky, Mondrian, Vladímir Tatlin
  Obra: Composició IV, Kandinsky
 • Composició IV

  Composició IV
  -La tècnica utilitzada és l'oli i el suport la tela.
  -Té una composició tancada.
  -La llum no utilitza clarobscurs.
 • Formes úniques de continuïtat en l'espai

  Formes úniques de continuïtat en l'espai
  -L'esctructura són línies corbes i rectes inclinades.
  -Hi ha un intercanvi entre el volum i l'espai.
  -Figura expressiva que representa l'home modern, urbà, mecanitzat...
 • Dadaisme

  Dadaisme
  -Art de l’absurt. Molt crític. Surt durant la 1a GM. Dura 3 anys.
  -Negació absoluta. No hi ha veritats eternes o indiscutibles.
  -Llibertat del subconscient en la creació.
  Autors: Duchamp, Jean Arp, Rose Sélavy
  Obra: L.H.O.O.Q., ‎Marcel Duchamp.
 • Surrealisme

  Surrealisme
  -Art basat en el subconscient, pensaments automàtics (automatisme) i els somnis (oníric), basat enles idees de Freud.
  -Temes eren representació del inconscient, del món del somnis, del ésser humà...
  -Influència de Freud i de les sves teories psicoanalítiques.
  Autors: Salavdor Dalí, Miró, René Magritte
  Obra: La persistencia de la memoria, Salvador Dalí.
 • La persistència de la memòria

  La persistència de la memòria
  -Té perspectiva linial acadèmica, amb un punt de fuga central i una línia alta d'horitzó.
  -La composició és tancada i molt ben estudiada.
  -La llum és nítida i brillant que projecta ombres allargades i crea un ambient crepuscular.
 • El profeta

  El profeta
  -Admet diferents punts de vista.
  -Figura dinàmica pel joc de corbes i un moviment real, ràpid.
  -Les superficies tenen molts entrants i sortints i hi ha un contrast de textures.
 • Nit de lluna

  Nit de lluna
  -El moviment ve donat per aquesta diagonal.
  -Expressa harmonia i tensió.
  -La textura és llisa, brillant, polida i dura pels materials utilitzats.
 • Guernica

  Guernica
  -És una obra de gran dimensió.
  -Gran expressivitat aconseguida amb la deformació dramàtica dels cossos i els rostres.
  -Destaca l'absència de colors.
 • Nou Realisme francès

  Nou Realisme francès
  -Coincideix en certs aspectes amb el Pop-Art, tot i les seves grans diferències ideològiques.
  -Utilitza el cos humà com a pinzell o remarcant els aspectes més desagradables del consumisme amb l’ús de materials de rebuig.
  -Els autors retrataven el que veien.
  Autors: Yves Klein, Armand Fernandez, Courbet.
  Obra: Long term parking, Arman Fernandez.
 • L’Informalisme

  L’Informalisme
  -Barreja gran quantitat de pigment amb materials diversos: vidre, sorra...
  -Absoluta llibertat creadora de l'artísta, cada pintor té la seva emprempta personal tant pels materials emprats com per la tècnica utilitzada.
  -Pintura majoritariament abstracta.
  Autors: Antoni Tàpies, Fautrier, Millares.
  Obra: Creu i R, Antoni Tàpies.
 • L'Expressionisme abstracte

  L'Expressionisme abstracte
  -Utilització de grans formats.
  -Es pinta tota ls superfície completa.
  -Pintura dinàmica i gestual.
  Autors: Jackson Pollock, Rothko.
  Obra: Número 1, Jackson Pollock.
 • Popart

  Popart
  -S'utilitzen formas geomètricas simples, linies paralel·les...
  -Utilitzen diverses formes de perspectiva per evitar que l'ull es fixi en l'espai.
  -Fort component figuratiu.
  Autors: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton.
  Obra: Sopa Campbell's, Andy Warhol.
 • Número 1

  Número 1
  -Gran expressivitat de la tela que defineix l'estat d'ànim de l'artista.
  -No hi ha color (forma pictòrica).
  -Es trenca amb les composicions tradicionals ja que no existeix cap centre d'antenció principal.
 • El marxisme curarà els malalts

  El marxisme curarà els malalts
  -Composició oberta ja que les figures laterals i la pintura tendeixen a anar cap a l'exterior.
  -Gran dinamisme gràcies a les diagonals que formen diverses figures com la falda de Frida.
  -Colors simbòlics: negre, vermell, associats al perill imperialista de les dretes.
 • Abstracció postpictòrica i minimal art

  Abstracció postpictòrica i minimal art
  -Terreny escultòric: senzillesa i austeritat formal.
  -Es basa en la geometria
  -La despersonalització de l'art porta a l'artista a no executar l'obra. -Ús de formes geomètriques simples.
  -Franges de colors plans, sense relleu, on no es pot veure el gest de la pinzellada.
  Autors: Carl Andre, Donald Judd.
  Frank Stella, Ellsworth Kelly.
  Obra: Equivalent VIII (foto), Carl Andre.
  Sunset Beach, Sketel.
 • Sopa Campbell's de Warhol

  Sopa Campbell's de Warhol
  -Destaca l'estatisme de les llaunes que creen un ritme en la repetició seriada de les llaunes.
  -No hi ha efectes de clarobscurs en la llum.
  -Té una funció estètica.
  -Colors vermells i blancs de la llauna són substituits per colors llampants com el ataronjat, verd, groc...
 • Art conceptual.

  Art conceptual.
  -Intenció de no representar la realitat, sinó d'iniciar un conjunt de significats, conceptes o intencions que siguin reconeguts per l'intel·lecte.
  -Recerca la simplicitat.
  -Valora la idea per sobre de l'objecte artístic.
  Autors: Joseph Kousuth, Joseph Beuys.
  Obras: Una i tres cadires, Joseph Kousuth
 • Art Povera

  Art Povera
  -Generalment les obres ocupen grans espais.
  -Posaven a les obres coses com: fragments metàlics, troços de vidres, llosas...
  -També van utilitzar elements de la naturalesa com branques d'arbres, pedras, arena, materials de fàcil obtenció.
  Autors: Germano Celant, Jannis Kounellis.
  Obra: Los caballos de Kounellis, Jannis Kounellis
 • Hiperrealisme i Fotorealisme

  Hiperrealisme i Fotorealisme
  -Retorn a les imatges de tipus expressionista.
  -Gust per la combinació d'elements de tendèncias anteriors.
  -Representació d'objectes de mode intuitiu i sense atendre a la seva perspectiva dins del conjunt de l'obra.
  -Còpia de models fotogràfics de la forma més igual possible.
  Autors: Chuck Close, Robert, Richard Estes.
  Obra: Café Express, Richard Estes.
 • Creu I R

  Creu I R
  -Utilitza tècnica mixta: combinar pigments tradicionals amb materials com sorra, pedretes..
  -No té perspectiva, però les tires de la tela superposades sobre la creu central donen una certa profunditat.
  -Pinzellada ampla i gruixuda.
 • Dona i ocell

  Dona i ocell
  -La tècnica és el buidatge de formigó a partir d'un motlle i el mètode és afegint.
  -La composició és vertical i complexa.
  -Destaca el color, colors vius com el vermell, el groc..
 • Elogi de l'aigua

  Elogi de l'aigua
  -Composició tancada i asimètrica.
  -És desproporcionada ja que els apèndix són massa grans en relació al cos central.
  -Escultura dinàmica ja que sembla suspesa i les urpes atrapen l'aire.
 • Maman

  Maman
  -Representa la figura d'una aranya de bronze que s'eleva sobre vuit potes gegantines.
  -Admet múltiples angles de visió.
  -Les potes primes creen sensació de dificultós equilibri i li dona sensació vulnerable.