Norge 1800-1900

 • Danmark-Norge ble med i Napoleonskrigene

  Danmark-Norge ble med i Napoleonskrigene
  Var på franskmennenes side
  ->tapte krigen
 • Karl Johan gikk til krig mot Norge

  Karl Johan gikk til krig mot Norge
  Var på motsatte sider under napoleonkrigene
 • Period: to

  Norges Grunnlov

  Tronarving i Danmark, Kristian Fredrik, samlet mennene til samling på Eidsvoll for å lage en grunnlov.
  -Riksforsamlingen
  -lovgivende, utøvende og dømmende makt
 • Karl 13. av Sverige ble norsk konge; Karl 2. av Norge

  Karl 13. av Sverige ble norsk konge; Karl 2. av Norge
 • Mossekonvensjonen

  Mossekonvensjonen
  avtale mellom Karl Johan og den norske regjering. Ved Mossekonvensjonen godkjente Norge union med Sverige.
 • 900 000 mennesker i Norge

  Fra dette året skulle befolkningsveksten øke med 100%
 • Dampskipstrafikk

  Dampskipstrafikk
  Bedring av kommunikasjon samt. effektivisering av jordbruket langs kysten.
 • De første utvandrerne til Amerika forlater Norge

  De første utvandrerne til Amerika forlater Norge
  I løpet av hundre år emigrerte 40 millioner europeere til Amerika.
  push: vanskelige tider i Norge (stor befolkningsvekst->lite tilgang på jord.)
  pull: kunne få egne, store gårdsbruk gratis. Landet hadde ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og næringsfrihet.
 • Veiutbygging

  Veiutbyggingen skjøt fart. Forbindelse mellom by og land ble bedre
 • Formannskapslovene

  Formannskapslovene
  Kommuner fikk selvstyre og det ble innført lokalt demokrati.
  Skolevesenet ble utbygd og bedret--> opplysningsnivået i befolkningen økte.
 • Industribedrifter

  Industribedrifter
  Flere industribedrifter ble etablert; spinnerier og mekaniske verksteder.
 • Period: to

  Kongens makt ble svekket til fordel for regjeringens

  De statlige fikk større handlingsrom fordi Karl Johans etterfølgere var mindre styringsdyktige enn han selv.
 • Norges første jernbanelinje

  Norges første jernbanelinje
  Mellom Christiania og Eidsvoll
  -->Bøndene fikk større og bedre tilgang på ulike markeder for sine produkter.
  -->gårdsdrifter ble mer spesialisert
 • Period: to

  Folk flyttet fra bygdene

  Pga. uår og kriser.
  eks. mye snø-->stor flom-->enorme ødeleggelser (avlinger, gårder), kaldt klima-->dårlige avlinger.
  Fiskeriet ble også dårligere
 • Fredrik Stang ble førstestatsråd

  Fredrik Stang ble førstestatsråd
  -ble en myndig leder for regjeringen
  -bidro til å redusere den svenske kongens innflytelse
 • Den norske turistforeningen

  Den norske turistforeningen
  DNT ble stiftet
 • Representantene på stortinget fikk gjennomslag for årlige storting

  I stedet for hvert tredje år
  -økt offentlig aktivitet
  -bedre erfaring
  -større selvsikkerhet
  -mer offensiv politikk
 • Første barnetog i Christiania

  Første barnetog i Christiania
  Bjørnstjerne Bjørnson arrangerte det
  -ble oppfattet som en demonstrasjon av opposisjonen for de konservative
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

  Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Ministeransvarlighet

  stortinget vedtok at statsrådene var forpliktet til å møte i stortinget for å forsvare sin politikk
  Stor strid, mente prinsippet om maktbalanse ville bli svekket.
 • 1,8 millioner mennesker i Norge

  Befolkningen økte med 100% fra 1815. Også i denne perioden økte antall selvstendige gårdsbruk.
 • Treforedlingsindustrien

  Treforedlingsindustrien
  -Overtok posisjonen trelasthandelen hadde hatt.
  -Første internasjonale storindustrien i Norge.
  Pga. stor behov for avispapir
 • Ministeransvarlighet II

  stortingets representanter gikk inn for å kunngjøre loven som gyldig uten kongens sanksjon. Kongen hadde satt veto på saken 2 ganger.
 • Valg

  venstresiden mot høyresiden
  venstresiden: ønsket riksrett (Johan Sverdrup)
  høyresiden: en stor del embetsmenn som støttet regjeringen
 • Innføring av parlamentarismen

  politisk styreform der regjeringen utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling.
 • Utvidet stemmerett

  Utvidet stemmerett
  Alle menn som hadde en minstelønn de betalte skatt av kunne delta i valg.
 • Venstre blir dannet

  Venstre blir dannet
  merkesaker: skolepolitikk, sosialpolitikk, miljøvern og småbedrifters vilkår.
 • Høyre blir dannet

  Høyre blir dannet
  setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt.
 • Kvinnestemmerettsforeningen ble stiftet

  Kvinnestemmerettsforeningen ble stiftet
  Samlet underskrifter og fremmet saken overfor Stortinget.
 • Nynorsk(landsmål) og bokmål blir sidestilte målformer

  Ivar Aasen
 • Arbeiderpartiet blir dannet

  Arbeiderpartiet blir dannet
  legger vekt på økte velferdsordninger og sosiale rettigheter. Fremmer en blandingsøkonomi
 • Allmenn stemmerett for menn

  Allmenn stemmerett for menn
  Alle menn kunne nå stemme
 • Unionsoppløsning med Sverige

  Unionsoppløsning med Sverige
  Norge var uten regjering. Kongen av Norge (fra Sverige) klarte ikke skaffe en ny regjering til Norge. Kongen var med det ikke i stand til å oppfylle sin forpliktelse.
 • Norske kvinner fikk stemmerett

  Norske kvinner fikk stemmerett
  På lik linje som alle menn