Teaser 2 vjf8zcnh4hzqcsbrbard6g

Første verdenskrig og mellomkrigstiden i Norge

 • Første verdenskrig brøt ut i Europa

  Da verdenskrigen brøt ut i Europa i 1914, erklærte Norge seg nøytral. Som følge av at partene i krigen nøt godt av norsk handelsvirksomhet og eksportvarer, ble norsk utenrikspolitikk en balansekunst mellom de krigførende partene. Mot slutten av krigen ble Norge utsatt for massivt britisk press om å stoppe eksport av fisk og andre varer til Tyskland.
 • Tysk ubåtkrig

  Tyskerne sin uinnskrenkede ubåtkrig ifra 1917 rammet norske skip. Tyskland senket alle som var på vei til etter fra sine motstandere
 • Første verdenskrig avsluttes

 • Revolusjonær masseaksjon

  Inspirert av revolusjonen i Russland
 • Mellomkrigstidens start

  Mellomkrigstiden er i den vestlige verden forstått som perioden mellom slutten av første verdenskrig i 1918 og begynnelsen av andre verdenskrig i 1939, mer spesifikt mellom den 11. november 1918 og 1. september 1939.
 • Arbeiderpartiets innmeldelse i Komitern

  Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern som ville ha bort demokratiet. De ville at det skulle skje en verdensrevolusjon som skulle bli styrt fra Russland.
 • Bondepartiets dannelse

 • Arbeiderpartiet melder seg ut av Komitern

  Arbeiderpartiet går ut av Komintern. De som fortsatt ville være medlem av Komintern dannet da Norges kommunistiske parti.
 • Norges kommunistiske partis dannelse

 • Valget i 1927

  Første gang at regjeringen utgår fra Arbeiderpartiet med 59 representanter på Stortinget. Regjeringen Hornsrud dannes i 1928.
 • Børskrakket i New York

  Perioden etter børskrakket kalles den store depresjonen. I Norge ble det massearbeidsledighet med påfølgende sosiale problemer var det som primært karakteriserte krisen. Total produksjon falt med mindre enn 10 % de første to årene, og tre år senere var fallet hentet inn igjen. I et større perspektiv kan oppsvinget som fulgte krisen, ses på som overgangen til en ny fase i næringsutviklingen. 1930-årene ble innledningen til store strukturendringer som gjorde Norge til et industriland.
 • Valget i 1933

  Arbeiderpartiets slagord er «hele folket i arbeid» og får 69 representanter på Stortinget.
 • KrF sin dannelse

 • Kriseforliket

  Regjering Nygaardsvold. Arbeiderpartiet og Bondepartiet samarbeidet og det ble en nye stabilitet i politikken.
 • Arbeiderpartiets gjennombrudd

  Arbeiderpartiets gjennombrudd som en maktfaktor, en ikke borgerlig regjering – dette er et stort gjennombrudd. Sitte med makten i flere tiår, og sitter fortsatt som det største partiet til dags dato.