Etterkrigstiden

 • Frigjøringsdagen

  Frigjøringsdagen
  Tyske militære styrker kapitulerer
  Norge har vært under okkupasjon siden 9.april 1940
  I 2010 ble denne dagen en nasjonal veterandag
 • Einar Gerhardsens inntreden som statsminister

  Einar Gerhardsens inntreden som statsminister
  Inngangen til en stabil politisk periode som nesten skulle vare i 20 år. Gerhardsens Ap hadde flertall på Stortinget alene fra 1945-1961
 • Period: to

  Arbeiderpartiets storhetstid

 • Natomedlemskap

  Natomedlemskap
  Norge blir med i Nato
  Nøytraliseringspolitikken over
  Viser at Norge knytter sterkere bånd til det vestlige Europa og USA
 • Medlemskap i EFTA

  Medlemskap i EFTA
  Frihandelsavtale
  Etablert som en motsats til EU
  Denne avtalen er mindre omfattende enn det EU er
  Regulerer medlemslandenes tilslutning til EØS-avtalen
 • Kings-bay ulykken

  Kings-bay ulykken
  Statlig gruve på Svalbard
  Saken førte til at den sittende regjeringen fra Arbeiderpartiet, med statsminister Einar Gerhardsen måtte gå av. Bakgrunnen var en gruveulykke ved Kings Bay-gruvene på Svalbard 5. november 1962, der 21 gruvearbeidere ble drept i en eksplosjon.
  Høyre reiste mistillitsforslag i 1963 med SF sine 2 mandater
 • Funnet av Ekofisk

  Funnet av Ekofisk
  Dette var verdens største petroleumsfelt da det ble funnet i 1969
  Starten på det norske oljeeventyret
 • Nei til EF

  Nei til EF
  Folkeavstemning om Norge skulle bli en del av EF/EU
  53,5 prosent av befolkningen sa nei til at Norge skulle delta
 • Norges første kvinnelige statsminister

  Norges første kvinnelige statsminister
  Gro Harlem Brundtland blir i 1981 Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige leder av AP
  Hun sto i spissen for en modernisering av Arbeiderpartiet og en markedsretting av den sosialdemokratiske styringsmodellen.
 • Kåre Willoch

  Kåre Willoch
  Høyrebølgen inntok Norge da Kåre Willoch ble statsminister i Norge i 1981.
  Ønsket om en mindre stat, mer private aktører, mer konkurranse og markedsøkonomi.
  Liberalisering og avregulering
 • Nei til EF

  Nei til EF
  Norge sa også denne gangen nei til EU.
  Gjennom EØS-avtalen har Norge likevel blitt det landet som er mest integrert i EU uten å være medlem.