Norges historie 1800 - 1900

 • Norge får grunnlov

  Norge får grunnlov
  Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814.
 • Årene etter 1814

  Årene etter 1814
  De første årene etter 1814
  var preget av den verste økonomiske krisen Norge noen gang har opplevd. Krisen ble spesielt omfattende for eksportnæringer fordi det også etter Napoleonskrigene var krise i Europa. Mange av de store innbyggerne på Østlandet og Trøndelag, hvis hovedstad var knyttet til skog, sagbruk, skip og gruver, ble ødelagt. Dette var fordi norsk tømmer ikke lenger kunne konkurrere på det britiske markedet på grunn av høye tollpreferanser for kanadisk tømmerimport.
 • Handel, industri og skipsfart

  Handel, industri og skipsfart
  Den generelle økonomiske fremgangen på 1830 -tallet førte fram ønsket om friere handels- og tollov. Drivkraften bak arbeidet for større gründerfrihet var Anton M. Schweigaard, og på Stortinget støttet bønder i stor grad liberalisering. I 1839 ble landets håndverk friere og dannelse av nye laug ble forbudt, mens de gamle gradvis ble avskaffet. I 1842
  ble handelsretten utvidet og de nye tollene ble gitt en mer gunstig karakter for frihandel.
 • Politiske forhold

  Politiske forhold
  Krav om demokratiske reformer dukket opp ettersom økonomisk utvikling forsterket klassemotsetningene. Februarrevolusjonen i 1850 utløste den politiske bevegelsen blant arbeidere, håndverkere og husmødre som Marcus Thrane turnerte. Embetsmannsregjering og en mer radikal opposisjonsgruppe ledet av Johan Sverdrup og Ueland. Et forsøk på å stifte en partiorganisasjon mislyktes i 1859, men samarbeidet gjorde det mulig å nå visse milepæler.
 • Norges Industrielle revolusjon ( Troll Bilen )

  Norges Industrielle revolusjon ( Troll Bilen )
  Den industrielle revolusjonen skjøt fart fra 1870-tallet. Industrialiseringen skjedde med treforedlingsindustrien, jern- og metallindustrien, tekstilindustrien, hermetikkindustrien og kjemisk industri. Skipsfarten ble stadig viktigere, landbruket opplevde et markedsorientert «skinkelag» og nye teknologier som slåmaskiner.
 • Unions oppløsningen ( Fint Bildet av Gerhardsen )

  Unions oppløsningen ( Fint Bildet av Gerhardsen )
  Unionsoppløsningen i 1905 markerte slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 181
  . Unionsoppløsningen ble vedtatt 7. juni 1905 av Stortinget. I Sverige regnes 26. oktober som dagen for unionsoppløsningen. På den tiden trakk Kong Oscar 2 seg fra den norske kronen.