Nr 30 hovedbilde fasaden

Andre Verdenskrig I Norge

 • Tyskerne Angriper Norge

  Tyskerne Angriper Norge
  Natten fra 8. til 9. April gikk Tyskland på offensiven mot Norge. Angrepet kom fra sjø mot Oslo, Moss, Horten, Kristiansand, Arendal, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Bakgrunnen for dette var flere ting, blant annet kunne Norges kystlinje være en viktig strategisk resurs. Samt sikre kontroll over jern frakt fra Sverge.
  På toppen av dette hadde også både Tyskland og England begynt å teste grensene til Norsk nøytralitet, som kan ha vært en faktor i hvorfor gripe inn.
 • Blucher senkes og Regjeringen slipper unna

  Blucher senkes og Regjeringen slipper unna
  Blucher ble sendt inn i Oslofjorden med styrker som skulle arrestere konge og regjering. Noe de aldri fikk muligheten for å fullføre ettersom at skipet ble torpedert av Oscarsborg festning på veien. Noe om ga Konge og regjering rom for å flykte fra Oslo.
 • Kongens Nei

  Kongens Nei
  Curt Bräuer la fram tyskernes krav om overgivelse for Kong Haakon. Kravene var at regjering måtte gå av og en ny tyskvennlig regjering med Quisling i fronten skulle bli utnevnt. Kongen og regjeringen valgte å ikke ta den lette løsningen og svart NEI til kravene.
 • De Allierte gjentar Narvik

  De Allierte gjentar Narvik
  Tyske tropper inntok Narvik 9. April, men etter en satsing fra Britiske, Franske og Polske styrker, samt hjelp fra lokale Norske soldater gjentok de Allierte byen 28 mai. Dette var bare midlertidig og norske styrker Kapitulerte 9. Juni etter at Britiske Soldater ble trukket ut av landet.
 • Konge og Regjerning flytter til England

  Konge og Regjerning flytter til England
  Kongen og regjeringen bestemte seg til slutt for at de ville føre motstandslinjen videre til utlandet etter at situasjonene i Norge ble håpes løss. 7. juni dro de til London hvor den norske eksilregjering ble etablert.
 • Norske styrker Kapitulerer

  Norske styrker Kapitulerer
  De Norske troppene la ned våpnene etter å ha mistet 1038 norske liv i kampen om Norge. Dette markerte ikke slutten på væpnet motstand derimot, ettersom at Norge ville forsete krigen fra England.
 • Nyordningen

  Nyordningen
  Tysk Styrt endring av det norske politiske systemet hvor Kongen og regjeringen blir avskaffet. Og NS blir det eneste lovlige partiet.
 • Statsakten på Akershus

  Statsakten på Akershus
  Vidkun Quisling blir ministerpresident. Han og partiet NS får mere makt i styringen av landet.
 • Tungtvannsaksjonen

  Tungtvannsaksjonen
  Tungtvannsaksjonen var en serie militære sabotasjeaksjoner mot Norsk Hydros med mål om å forsinke Tysklands produksjon av tungtvann.
 • Frihet

  Frihet
  Etter over 5 år med krig i Europa kapitulerer Tyskland. Dette betyr at konge og regjering kan returnere til landet. En ny regjering med alle partier blir dannet frem til nytt vang kan organiseres