Memòria Treball de Recerca

By Twiss
 • PRIMER QÜESTIONARI

  He lliurat el primer document del treball, previ a la primera entrevista. En aquest es recopil·len els objectius, interessos, índex provisionals i fins i tot les primeres preguntes i hipòtesis.
 • PRIMERA TUTORIA

  Avui m'he reunit per primera vegada amb el tutor. L'objectiu d'aquesta entrevista era aclarir les respostes donades al qüestionari i mirar de millorar-les o posar altres noves.
 • SEGONA TUTORIA

  La segona trobada amb el tutor ha sigut una vegada acabat el curs. En aquesta hem revisat les correccions del primer document i hem parlat sobre com enfocar el TR. A partir d'avui comença la recerca d'informació, de manera més general.
 • Period: to

  Recerca d'informació general/bàsica

  Ja he començat el meu TR. Una vegada el tutor i jo vam establir unes pautes bàsiques, aquestes consistien principalment en fer una recerca sobre termes de salut mental, però de manera generalitzada. Durant aquest primer mes, la recerca ha estat bàsica i sense profunditzar.
 • TERCERA TUTORIA

  Aquesta reunió era de seguiment. El tutor ha pogut veure la informació cercada fins el moment (info. bàsica). Després de la tutoria, he decidit que el meu TR ha de començar a profunditzar-se i decantar-se per un/uns trastorns concrets. La principal selecció ha estat les fòbies i els TCA.
 • Period: to

  Recerca sobre fòbies i TCA

  Després de fer la recerca bàsica sobre la salut mental, començo la part més específica. Finalment, vaig decantar-me per les fòbies (trastorn d'ansietat) i els trastorns de la conducta alimentària (TCA). Tot i que aparentment no tenen cap relació entre si, pot ser que hi hagi més punts en comú del que creiem.
 • ENTREVISTA A LA PSICÒLOGA

  Avui he pogut parlar amb Eva Marín, psicòloga a l'àmbit de la educació. Al llarg d'una hora que hem tingut, hem respost 6 preguntes (les que havia preparades) més les moltes altres que han sorgit durant la entrevista. Ha estat bastant útil per la recopil·lació d'informació bàsica, però també per les que vaig escollir, ja que s'han tractat en molts moments de la xerrada.
 • ENTRVISTA AFECTAT FÒBIA

  Avui he pogut conèixer més sobre la fòbia social. Gràcies a una llarga xerrada amb una pacient, he pogut saber coses més enllà de la informació trobada, l'experiència. Aquesta és fonamental al meu TR, per tal de contrastar l'informació trobada amb el que han sentit durant tot el procés la gent que realment ha patit un trastorn. Ara, sóc més conscient dels efectes d'una fòbia social.
 • ENTREVISTA AFECTADA TCA

  El TCA és un dels trastorns més usuals entre la població adolescent. He pogut parlar amb una pacient que pateix aquest trastorn per conèixer l'experiència d'una persona amb TCA. Gràcies a la seva col·laboració, hem parlat sobre les proves diagnòstiques, el tractament, factors que influeixen...tot i que ha estat més reduïda que les altres, a causa de la inseguretat de parlar sobre el tema per part de la pacient.
 • COMENÇO A REDACTAR

  Durant tot l'estiu he estat cercant informació i realitzant entrevistes per tal d'aconseguir respostes de primera mà a les meves qüestions. Després d'obtenir tota la informació provisional, començo a redactar el que serà el meu document original. Tot i això, la recerca encara no acaba.
 • Period: to

  Redacció de la part teòrica

  El que he fet ha sigut pasar tota la informació recopil·lada a l'esborrany al document definitiu de manera ordenada i neta. Ara que ja he acabat la part teòrica, començaré a fer la presentació del tribunal de procés (kanban).
 • Period: to

  Redacció del document

 • QUARTA TUTORIA

  Avui hem revistat tota l'informació cercada durant l'estiu. He comentat amb el tutor tot el que he fet i el que tinc pensat fer encara. També hem plantejat diferents hipòtesis segons la informació estreta, ja que la principal que vaig formular (les fòbies augmenten el risc de patir un TCA) no acaba d'encaixar després de tota la recerca. Ara cal trobar la millor hipòtesi per extreure les millors conclusions.
 • Period: to

  Presentació kanban

  He hagut de fer una presentació per exposar-la davant d'un tribunal format per professors que desconeixen tot sobre el meu TR. Cal que expliqui el tema, què he fet fins ara, què estic fent ara i què tinc previst fer en un futur.
 • TRIBUNAL DE PROCÉS

  Avui he hagut de presentar el meu kanban davant dos professores (Montse i Enri) que desconeixien el meu Treball de Recerca i de què tracta. Les sensacions després de la petita presentació són bones. M'ha a ajudat a veure que he fet fins ara i que puc fer amb tota aquesta recerca en un futur.
 • ENTREVISTA A NUTRICIONISTA DE SANT JOAN DE DÉU

  Per tal de conèixer millor les pautes o el treball que es fa des de la part mèdica, he contactat amb una nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Déu gràcies a un ponent que va venir al col·legi, en José Miguel, infermer de la unitat de psiquiatria. Aquesta entrevista m'ha servit per aportar un altre punt de vista al meu TR, el mèdic. D'aquesta manera, ara tinc un punt de vista social, psicològic i mèdic.
 • Period: to

  Redacció de comorbiditat

  Gràcies a la informació trobada, diversos gràfics i fonts de classificació de trastorns mentals, he pogut veure la relació que tenen els TCA i les fòbies (en general, també els trastorns d'ansietat).
 • CINQUENA TUTORIA

  Ja estem a la recta final del treball de recerca i en Vicenç (tutor) volia saber quina era la meva aportació al tema. He pensat en revisar a fons les meves entrevistes amb pacients per tal de trobar punts en comú que tots pensin que s'hagi de millorar. D'aquesta manera, la meva aportació serà posar remei a aquestes coses que els pacients consideren millorables. Per últim, també hem fet un petit repàs de continguts i que em queda per finalitzar el meu treball.
 • Period: to

  Redacció de la proposta de canvi

  A continuació d'haver redactat la part teòtica sobre la salut mental, les fòbies i els TCA, el que he de fer és aplicar aquest coneixment adquirit en una acció per millorar la situació actual. Després de pensar que podia millorar, he decidit elaborar un nou tractament pels TCA en base a allò que els pacients han trobat a faltar durant l'estada a l'hospital o el que millorarien d'aquesta.
 • ÚLTIMA TROBADA AMB EL TUTOR

  Abans de les vacances de Nadal, vaig demanar al Vicenç si podíem trobar-nos per poder aclarar dubtes sobre la redacció de l'introducció, les conclusions i la bibliografia. Una vegada els dubtes s'han aclarit, ja puc fer front a la recta final del treball sense cap problema.
 • Period: to

  Redacció de conclusions, bibliografia i annexos

  Un cop acabada la proposta de canvi, cal extreure conclusions de tot el treball realitzat. A més, també s'ha de destacar i agrupar les fonts d'informació del meu treball (bibliografia). Aquestes dos coses més els annexos (entrevistes) posen quasi punt i final al meu Treball de Recerca.
 • FINAL DEL TREBALL DE RECERCA

  Després de 7 mesos aproximadament, avui he acabat la meva memòria del Treball de Recerca. Ha estat temps de treball per aconseguir el meu objectiu: realitzar una memòria bona. Estic satisfet amb el resultat, però encara queda revisar-ho a fons per entregar-lo perfectament.
 • Period: to

  Revisió del document

  A partir del moment que el document escrit està finalitzat, comença la seva revisió per eliminar tots els errors possibles. Des d'avui fins el dia d'entrega del TR, he de revisar cada apartat del treball amb detall per evitar equivocacions ortogràfiques i gramaticals.
 • LLIURAMENT DEL TREBALL DE RECERCA

 • EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE RECERCA