Images

Literatura Catalana

By Keimen
 • Period: Jan 1, 1001 to Dec 31, 1500

  Literatura Medieval

  • Tecocentrisme
  • Introducció de l'alta cultura
  • Naixement de llengües medievals
  • Ascensió de la brugesia
  • Inici del feudalisme
 • Period: Jan 1, 1101 to Dec 31, 1200

  Poesia Trobadoresca

  La poesia trovadoresca és el conjunt de les composicions musicals i poètiques que van néixer en el segle XII en el Llenguadoc, un territori situat al nord de la Corona d'Aragó i al sud de França. Aquesta poesia era creada pel trobador, una persona culta que solia pertànyer a la noblesa
 • Jan 1, 1138

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
  Guilhem de Berguedan va ser un trobador català. A part de la informació que ens ofereix la vida de Guillermo de Bergadá que es troba en els Cancioners, la qual cosa podem conèixer sobre el trobador ens arriba a través de documents de l'època i de les seves pròpies composicions. Cansoneta leu e plana
 • Jan 1, 1188

  Guillem de Cabestany

  Guillem de Cabestany
  Guillem de Cabestany, en provençal Guillem de Cabestany va ser un trobador català de l'Edat mitjana l'existència de la qual està discutida. No·l prenatz lo fals marit
 • Period: Jan 1, 1201 to Jan 1, 1501

  Poesia medieval

  La literatura medieval és un ampli període literari que inclou totes les obres literàries escrites a Europa i arreu durant l'edat mitjana. Abraça aproximadament el miler d'anys que van de la caiguda de l'Imperi Romà l'any 476 fins a l'inici del Renaixement italià (a finals del segle xiv). La literatura d'aquesta època es compon de textos religiosos i laics.
 • Period: Jan 1, 1201 to Dec 31, 1400

  Cròniques

  Revitalització del passat amb una projecció pretesament realista.
  Caràcter popular, entès com el reflex de la realitat social de l'època.
  Preferència de personatges la individualitat dels quals reflecteix un caràcter mitjà o típic
 • 1250

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Evast i Blaquerna
  Fèlix o Llibre de meravelles
  Llibre de l'ordre de cavalleria
  Arbre de la ciènica
 • Jan 1, 1250

  Bernat Desclot

  Bernat Desclot
  Bernat Desclot fou possiblement un historiador i funcionari reial anomenat Bernat Escrivà. Aquest, gràcies a la seva facilitat d'accés als arxius i als seus coneixaments reials, va escriure una crònica basada en el regnat del rei Pere II el Gran anomenada "Llibre del rei En Pere".L'obra, principalment, es basa en: la conquesta de Sicília, la invasió de Catalunya per part dels francesos i el seu últim alliberament. D'aquesta obra se'n destaca el rigor i l'objectivitat.
 • Jan 1, 1260

  Jaume I

  Jaume I
  Jaume​ I d'Aragó el Conqueridor va ser rei d'Aragó, de València i de Mallorca, comte de Barcelona, comte d'Urgell, senyor de Montpeller i d'altres feus a Occitània. Llibre dels feits
 • Jan 1, 1265

  Ramon Muntaner

  Ramon Muntaner
  Ramon Muntaner fou un militar, administrador i polític català. És conegut perquè va escriure una de les grans cròniques, en la que abasta el període més llarg de totes: des del naixement de Jaume I (1208) fins a la coronació d'Alfons el Benigne (1328).Aquesta obra és escrita en primera persona. Els passatges més destacats de l'obra són els que descriu l'expedició dels catalans a l'Orient comandats per Roger de Flor. D'aquesta se'n destaquen els recursos joglarescos i un llenguatge viu.
 • Oct 5, 1319

  Pere III el Cerimoniós

  Pere III el Cerimoniós
  Pere III fou rei de la Corona d'Aragó durant part del s.XIV. Va incorporar Mallorca, la Cerdanya i el Rosselló. Aquest va escriure una de les quatre cròniques on abasta els regnats de Pere III i d'Alfons III el Benigne. Aquesta obra va ser dirigida pel mateix monarca i relata els fets polítics amb molta objectivitat. A la crònica es narra la reincorporació del regne de Mallorca i la guerra contra els nobles rebels a València i Aragó.
 • Jan 1, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Bernat Metge, funcionari de la Cancelleria reial i secretari del rei Joan I, fou qui intrduí l'humanisme a Catalunya. Desprès de la mort inesperada del rei el van tancar acusat de irregualritats diverses de la condemna de l'ànima del rei. Mesos desprès va ser alliberat. A causa de aquesta estada a la presó i més tard en llibertat, va escriure "Lo Somni" on val demostrar la seva innocència i guanyar-se la confiança del nou monarca i tornar a treballar a la Canceleria reial.
 • Jan 1, 1397

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Ausiàs March fou un falconer reial, cavaller i noble. Va partisipar en diverses campanyes militars i finalment es va retirar de la vida militar per dedicar-se a la poesia. La seva obra està formada per cent vint-i-vuit poemes, tots ells classificats en quatre grups segons la temàtica: Cants d'amor, Cants de mort, Cants morals, Cant espiritual. És conciderat un dels millors poetes de la literatura catalana perquè va saber plasmar amb sinceritat els sentiment més destacats: l'amor i la mort.
 • Period: Jan 1, 1401 to Dec 31, 1500

  Novel·les cavalleresques

  La novel·la de cavalleries es caracteritza pel seu caràcter fantàstic: hi és habitual la presència de mags (Merlí, Morgana), de monstres, d'aparicions, de cavallers sobrehumans i d'espais inexistents. La novel·la cavalleresca es caracteritza, contràriament, pel realisme i la versemblança. Els elements fantàstics només hi apareixen de forma molt esporàdica.
 • Jan 1, 1413

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  Joanot Martorell fou un cavaller noble que també va participar en les campanyes militar del rei. Li agradaven molt les aventures, afers cavallerescos i les expedicions. Aquest va escriurela novel·la cavallaresaca més important de la literatura catalana: Tirant lo Blanc. Aquesta novel·la és conciderada moderna, ja que deixa de banda l'esperit medieval i es basa en l'ideal cavalleresc i la relidiositat per formar un esperit nou, basat en la raó i els plaers de la terra.
 • Period: Jan 1, 1501 to

  Literatura Moderna

  • Inici de la Decadència
  • Pèrdua de la burgesia catalana
  • Pèrdua de la consciència d'unitat entre els diferents territoris de parla catalana
  • Entrada de castellanismes en la literatura culta
  • Castellanització de l'aristocràcia dels antics territoris de la Corona d'Aragó
 • Period: Jan 1, 1501 to

  Renaixement

  L’antropocentrisme va xocar amb el teocentrisme: l’ésser humà era al centre de tot, i no Déu, com es creia en l’edat mitjana.
  La raó va passar a ser l’única via vàlida a través de la qual es podia arribar al coneixement, i, juntament amb la ciència, era l’única manera d’explicar les coses. És l’anomenat racionalisme.
  Experimentar era l’única manera de demostrar el coneixement.
  La cultura grecoromana i altres cultures clàssiques eren la font d’inspiració.
 • Jan 1, 1534

  Pere Serafí

  Pere Serafí
  Sonet
  Flagel·lació de Crist
 • Jan 1, 1579

  Francesc Vicent Garcia

  Francesc Vicent Garcia
  Francesc Vicent Garcia fou sacerdot de Vic entre altres càrrecs eclesiàstics importants. És considerat el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra reuneix tots els gèneres. Va seguir els models dels autors castellans del moment, tant en l'aspecte formal com en la temàtica i va fer servir un llenguatge bastant castellanitzat a causa de les guerres polítiques però alhora elegant i ple d'ironia.
 • Period: to

  Barroc

  La literatura barroca es va caracteritzar per l'interès en el detall, els efectes i l'exuberància formal d'aquella època. Pel mateix, va ser característic l'ús excessiu de les figures literàries, com ara l'adjectivació, l'el·lipsi, la metàfora, l'hipèrbaton, l'antítesi i la perífrasi.
 • Francesc Fontanella

  Francesc Fontanella
  Francesc Fontanella i Garraver va ser un escriptor en llengua catalana i sacerdot espanyol. Va estudiar dret i va aconseguir el títol en Dret Civil i Canònic en 1641. Fins a 1652 va viure una vida noble a Barcelona i va començar a escriure poesia amorosa.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  Critica per l'estil recarregat del Barroc i Rococó
  Redescrobriment de l'art clàssic sense pecar en la imitació. Es basa en una nova visió d'aquest art amb la perspectiva del segle XIX.
  Cerca de la bellesa clàssica basada en cànons, concretament consideren que l'ideal de bellesa grega era més pur.
  Importància de les normes acadèmiques establertes, el que s'entén com academicisme.
  Art compromés amb el moment històric
  Art influenciat pel pensament racional de la il·lustració.
 • Period: to

  Il·lustració

  Racionalisme: L’home és capaç de comprendre tot allò que passa a través de la seva intel·ligència. Només és real i acceptable allò que pot ser comprès amb la raó.
  Recerca de la felicitat a través de la llibertat: L’objectiu màxim de l’Home a la Terra és la recerca de felicitat. Per això s’ha de trobar a través de la propietat privada, llibertat i igualtat.
  Laïcisme: Ens trobem amb la primera vegada a la Història on se superposa el laïcisme en la cultura, enfront de la religió.
 • Joan Ramis i Ramis

  Joan Ramis i Ramis
  Il·lustrat menorquí
  Lucrècia
 • Period: to

  Literatura Contemporània

  Des d'un enfocament eminentment interdisciplinari i comparatiu intenta explicar el paper de la literatura com a representació del món contemporani, i al mateix temps explica com els valors i significats simbòlics que aquesta conté són decisius en la construcció d'aquest món.
 • Period: to

  Romanticisme

  Rebuig al neoclassicisme i a la Il·lustració.
  Exaltació dels sentiments i la subjectivitat.
  Rebel·lia davant les regles de l'art i la literatura.
  Culte del jo i de l'individualisme.
  Valoració de l'originalitat.
  Sublimitat.
  Exaltació de la fantasia.
 • Period: to

  Realisme

  Té una funció descriptiva, testimonial i no pas edificant. treballa seriosament l’objectivitat narrativa i el narrador es mostra impassible
  Hi ha una gran maduresa i ens mostra la ductilitat que ha de tenir una llengua literària
  S’interessa pels petits episodis autèntics i no tant en les grans construccions ideològiques
  La banalitat, la crueltat
  Els grans temes del realisme seran:
  La banalitat de la vida quotidiana
  Les diferències socials
  La indiferència davant el tedi
  Crítica social
  La burgesia
 • Period: to

  Renaixença

  Literatura popular en català: obres de teatre,
  goigs i col·loquis
  Literatura culta en castellà; la burgesia s'ha
  castellanitzat
  Fantasia i imaginació; idealisme, utopies;
  Rebuig de les normes literàries clàssiques;
  exaltació de la llibertat artística (individualisme);
  Recerca de les arrels, defensa de les llibertats
  nacionals;
  Valoració de l'estat d'ànim; fe en la bondat
  natural de l'individu;
  ”Pàtria, amor, fe”.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  Escriptor romàntic, i figura cabdal de la Renaixença, està considerat el fundador de la literatura catalana moderna. En la seva obra, traduïda a diversos idiomes europeus, destaquen L’Atlàntida, Canigó i En defensa pròpia.
 • Eugeni d'Ors

  Eugeni d'Ors
  Eugenio d'Ors i Rovira va néixer a Barcelona, en 1882. Es va formar en les universitats de Barcelona, Madrid i París. Secretari de l'Institut d'Estudis Catalans (1911) i director del seu seminari filosòfic (1918), va dirigir així mateix el departament d'Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya.
 • Period: to

  Noucentisme

  Moviment que partí del Modernisme i que s’inicia el 1906 i acaba el 1923 amb el cop d’Estat del general Primo de Rivera. El Noucentisme s’allunyà de les idees del Modernisme per crear-ne unes de noves encara que també amb la mateixa idea: modernitzar Catalunya però partint d’un ideari i d’un vocabulari propi. Eugeni d’Ors fou qui va establir les bases del moviment amb les seves gloses a “La Veu de Catalunya”.
 • Joan Maragall

  Joan Maragall
  Membre de la intel·lectualitat culta de la Barcelona de la Renaixença, de la qual havia heretat el floralisme i el retoricisme, va fer una defensa de l'espontaneïtat i de la recerca de la simplicitat i arribà a desenvolupar la seva teoria de la paraula viva
 • Àngel Guimerà

  Àngel Guimerà
  És el dramaturg més important de la literatura catalana del segle XIX i el de més projecció internacional.
 • Joan Salvat Papasseit

  Joan Salvat Papasseit
  va ser un escriptor barceloní d'extracció humil, esperit rebel i altament autodidacte. Conegut com a poeta d'avantguarda, va tenir també una prolífica activitat com a redactor d'articles de crítica social en català i castellà, simpatitzant amb els corrents anarquistes i socialistes de l'època.
 • Santiago Rusiñol

  Santiago Rusiñol
  Fou un artista polifacètic i un dels líders del modernisme a Catalunya. La seva producció pictòrica, amb un miler d'obres, i literària, amb un centenar de títols, a més d'un extens nombre d'articles, el situa com a referent decisiu de l'art, la literatura i les idees estètiques del seu temps.
 • Period: to

  Postguerra

  Revistes culturals i de partits, conferències, commemoracions, edicions de llibres, etc. , serviren d’elements aglutinadors dels catalans de la diàspora i de substitutiu de les activitats que no es podien dur a terme a la península.
 • Carles Riba

  Carles Riba
  va ser un escriptor i poeta català. Casat amb la poeta Clementina Arderiu. Autor dels dos llibres que formen Estances, Elegies de Bierville, Salvatge cor, Del joc i del foc, Esbós de tres oratoris, i traductor de l'Odissea d'Homer
 • Victor Català

  Victor Català
  El premi als Jocs Florals del 1898 va representar el primer reconeixement de la seva capacitat literària. No trigaria gaire temps a utilitzar el pseudònim de Víctor Català, nom del protagonista d'una novel·la seva inacabada
 • Josep Carner

  Josep Carner
  fou un poeta, periodista, autor de teatre i traductor català. És també conegut com el príncep dels poetes catalans i el màxim representant de la poesia del Noucentisme. A més de signar les obres amb el seu nom, va utilitzar nombrosos pseudònims, fins a quaranta-nou, especialment en articles i textos per a publicacions i com a traductor; els més destacats serien: Bellafila, Calíban, Joan d'Albaflor, Joan Sitjar, Virgilius, Plautus, Two, Pere de Maldar.
 • Joan Oliver

  Joan Oliver
  emprà com a poeta el nom de ploma Pere Quart, fou un poeta, dramaturg, narrador, traductor, director literari i periodista català, considerat un dels poetes i dramaturgs més destacats de la literatura catalana del segle xx.
 • Josep Pla

  Josep Pla
  fou un escriptor i periodista català, figura referent de la literatura catalana de tots els temps
 • Mercè Rodoreda

  Mercè Rodoreda
  ou una escriptora catalana que va rebre, entre altres guardons, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 1980.
 • Salvador Espriu

  Salvador Espriu
  fou un poeta, dramaturg i novel·lista català, considerat un dels renovadors, juntament amb Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, de la prosa catalana de les fórmules noucentistes.