Descarga

LITERATURA

 • Period: 800 to 1101

  LA NOSTRA LITERATURA

  Els primers textos escrits en la nostra llengua daten del segle XII. El text més antic és la traducció del Fòrum iudicum: és una recopilació del gret visigot. I al final del segle XII és conserven-les Homilies d´Organyà: és una col·lecció de sermons que es trobaren al poble d'Organyà, situat a la comarca de l'Alt Urguell.
 • Period: 1101 to 1301

  ELS NOSTRES TROBADORS

  Alfons el Cast: va compondre moltes cançons i va acollir en la seua cort els trobadors mes importants.
  Guillem de Berguedà: destaca per les cançons amoroses i els sirventosos d´atac polític.
  Cerverí de Girona: fou un del darers trobadors, per això la seua obra recull les temàtiques i les formes de tota la tradiciò trobadoresca.
 • Period: 1131 to 1285

  CRÒNICA DE BERNAT DESCOLT

  Providencialisme
  Llenguatge senzill amb tics administratius
  Escrita en 3a persona
  Detallisme
  Medievalisme
 • Period: 1213 to 1276

  CRÒNICA DE JAUME I

  Providencialisme
  Lenguatge viu i senzill
  Escrit en primera persona
  Intenció didàctica i moralitzadora
  Medievalisme
 • Period: 1213 to 1336

  CRÒNICA DE RAMON MUNTANER

  Providencialisme
  Llenguatge pròxim
  Escrita en 1a 2a i 3a persona
  És la més extensa i està escrita com un llibre de memòriesç
  Patriotisme
  Mediecalisme
 • 1232

  RAMON LLULL

  RAMON LLULL
  Fou un escriptor excepcional que donà a la nostra llengua l'espenta definitiva perquè es convertira en un vehicle apte per la creació literària i per a qualsevol tipus d'expressió culta.
  Va nàixer a Mallorca.
  OBRES DE RAMON LLULL:
  -Obra filosòfica
  -Obra didàctica
  -Obra narrativa
  -Obra mística
  -Obra científica
  -Obra poètica
 • Period: 1300 to

  El Renaixement

  És un moviment artístic que naix a mitjans del segle XV com a conseqüència de l'humanisme a tot Europa. Fins a la meitat del segle XVI, proposa un retorn a l'art clàssic grecollatí, tant en la literatura com en l'arquitectura o la pintura. Alguns artistes renaixentistes són Joan Timoneda i Joan Lluís Vives.
 • 1301

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Va nàixer a Mallorca a mitjans del segle XIV. Monjo franciscà, va estudiar a Lleida i a Bolonya, però després es va convertir a l'islam i es va traslladar a Tunis, on va residir la resta de la seua vida.
  LLIBRE DE BONS AMONESTAMENTS: Tracta d'un recull de poemes curts i senzills, sovint irònics, que contenen recomanacions morals.
  DISPUTA DE L'ASE: És un poema humorístic. L'autor i un ase discuteixen sobre la superioritat de l'home o l'animal.
 • Period: 1301 to 1400

  ELS POETES DEL SEGLE XIV

  Poetes com ara Jaume March, Pere March, Gilabert de Pròixita i Andreu Febrer es basaven en l´amor cortés
 • Period: 1301 to 1400

  Teatre profà

  Va nàixer lligat a la figura del joglar. Amb aquest tipus de teatre es pretenia, entretenir al públic popular per mitjà de jocs malabars, danses, mims o acrobàcies fets pels mateixos joglars, i d'altra banda, es promocionava la ciutat o el govern mitjançant processons, tornejos cavallerescos, balls i entremesos fets als palaus.
 • 1330

  Fransesc Eiximenis

  Fransesc Eiximenis
  Nasqué a Girona cap al 1330 i, molt jove, ingressà en l'ordre franciscà. Viatjà per Europa, i quan tornà a Catalunya es dedicà a la predicció i a l'ensenyament.
  És autor d'una extensa obra didàctica: LO SOMNI, dotze llibres que són com una enciclopèdia del saber de la seua època. El llibre dotzé és un important tractat polític, s'inclou el regiment de la COSA PÚBLICA que és la comunitat que vull baix unes normes que tothom ha de complir per a viure en harmonia.
 • Period: 1336 to 1387

  CRÒNICA DE PERE EL CERIMONIÓS

  Providencialisme
  Llenguatge elegant
  Escrita en 1a persona del plural
  Patriotisme
  Humanisme
 • 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  Va nàixer a València l'any 1350 i va morir a Vannes l'any 1419. Autèntic home d'estat, formava part dels dominics, un orde religiós conegut per la seua predicació, va aconseguir una gran fama pels seus SERMONS. L'any 1455 el pap Clixt III el va fer sant. No va escriure mai els sermons, sempre l'acompanyaven uns reportadors que eren els encarregats de copiat per escrit les seues paraules. Les seues intervencions eren llargues i estaven plenes de recursos expressius i teatrals.
 • 1352

  ANTONIO CANALS

  ANTONIO CANALS
  Va tenir um gran prestigi com a moralista i com a intel·lectual, però només escrigué dos llibres de caràcter religiós i doctrinal
 • 1395

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  1395-1424 Va nàixer a valència, fou un poeta cortesà i cavaller que va morir quan encara no tenia trenta anys. Fou empresonat un any antes de morir. A la presó va escriure el seu poema més conegut, Presoner, en el qual descriu la situació personal en què és troba i demana al rei que faça tot el que puga perquè l'alliberen.
  La influència trobadoresca es nota en la temàtica amorosa i la versificació dels poemes.
 • 1397

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  1397-1459 Va nàixer a València. Fill del poeta Pere March i nebot del poeta Jaume March, pertanyia a la noblesa baixa i cavaller de les campanyes militars d'Alfons el Magnànim.
  Abandonà l'estil dels trobadors i l'occità, per a escriure una poesia més personal i sincera a la nostra llengua. La seua obra consta de 128 poemes, en què podem identificar en 3 grups: cants d'amor, cants de mort i cant espiritual.
 • 1399

  LO SOMNI

  LO SOMNI
  La més important, fou quedar lliure de qualsevol rastre de culabilitat per la mort del rei Joan I i aconseguir el favor del rei, el seu germà Martí l'Humà.
 • 1400

  Jaume Roig

  Jaume Roig
  Pincipi del segle XV-1478 L'obra satírica més importantd del segle d'or és l'Espill. Nascut a valencia, va ser un dels metges més importants del segle XV. Casat amb Isabel Pellisser.
  Roig participa de la llarga tradició misògina medieval, dedicada a moralitzar per mitjà de tòpics que critiquen els suposats vicis i defectes de les dones.
 • 1400

  Les noveles cavalleresques

  Les noveles cavalleresques
  Es remunten a les CANÇONS DE GESTA escrites en vers i divulgades pels joglars.
  De l'èpica de les cançons de gesta es passà a unes novel.es cavalleresques més pròximes al lector, menys llegendàries i més realistes.
  -->Són un reflex de l'ambient de l'època.
  --> L'acció passa en terres conegudes
  --> Els protagonistes estàn fets a la mesura humana
 • 1401

  Misteri d'Elx

  Misteri d'Elx
  Es remunta al segle XV, tot i que la més antiga que conservem és del segle XVII. És una obra versificada, escrita en valencià i destinada a ser cantada.
  Es representa cada any a l'interior de la basílica de Santa Maria d'Elx durant els dies 14 i 15 d'agost.
  En l'obra no intervenen actors professionals, sinó que són els hòmens, els xiquets del poble i els capellans els qui donen vida al misteri d'Elx.
  Està formada per dues parts: la vespra i la festa.
 • 1413

  BERNAT METGE

  BERNAT METGE
  Va nàixer a Barcelona. Fou un home culte i coneixedor del llatí
 • 1430

  Isabel de Villena

  Isabel de Villena
  Va naixer a València l'any 1430. És una dona del segle XV, culta i influent, que forma part dels grans noms de la nostra litereatura durant el segle d'Or. Va arribar a ser abadessa del convent de la Trinitat de València, un dels més importants de l'època.
  Només es coneix un llibre escrit per ella, el VITA CHRISTI, una biografia de Crist
 • Period: 1453 to

  Edad Moderna

  Se succeeixen tres grans moviments artístics i culturals a escala europea: el renaixement, el barroc i la il·lustració. La nostra literatura produirà mostres originals relacionades amb cada un d'aquests moviments. El valencià serà la llengua oficial de l'administració i tindrà una enorme presència en la literatura popular, és a dir, no deixarà mai ser la llengua majoritària de la població en tots els àmbits d'ús.
 • 1490

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  joanot martorell, nascut a Gandia el 1413, pertanyí a una familia de la baixa noblesa. L'any 1460 va començar a escriure la novel.la.
  Martí Joan de Galba va acabar la novel.la. El 1490 es va publicar la primera edició del tirant.
  La novel.la narra les aventures guerreres del cavaller Tirant desde que va a Anglaterra a les bodes del rei, amb l'intenció d'entrar en l'ordre de cavalleria, fins que mor després d'haver alliberat Constantinoble de la dominació turca.
 • 1490

  Tirant lo blanc 2

  tres parts:
  TIRANT A ANGLATERRA: Troba el comte-ermità Guillem de Varoic i rep alliçonament sobre les lleis de cavalleria. A la cort d'Anlaterra és nomenat cavaller pel rei.
  TIRANT A SICÍLIA I RODES: acompanyat d'un fill del rei de França participa en la defensa de Rodes.
  TIRANT A L'IMPERI GREC: és la part més extensa i més interessant, Tirant defensa Constantinoble contra els turcs. s'enamora de la princesa Carmesina i viu amb ella delicioses històries eròtiques amb l'ajut de la de la donzella.
 • 1490

  Tirant lo blanc 3

  TIRANT AL NORD D'ÀFRICA: lluites i episodis semblants a la part corresponent del CURIAL.
  TIRANT ALLIBERA L'IMPERI: ja cèsar de l'imperi i casat amb Carmesina, mor de malaltia. La princesa i l'emperador també moren, mentre que Hipòlit, es casa amb l'emperadriu viuda i esdevé hereu de l'imperi.
 • Period: to

  El Barroc

  És un moviment artístic que naix a finals del segle XVI com a reacció cap al renaixement i que es consolida durant el XVII. És més religiós i es mostra pessimista, posa accent en la mort i el desengany. El barroc prefereix unes formes bigarrades i complexos que reflecteixen la passió i el patiment.
 • Period: to

  Teatre medieval

  Es van representar bona cosa d'obres en la nostra llengua, tant profanes com religioses. El teatre va adquirir una gran importància, perquè arribava fàcilment a un públic popular i sense formació escrita; això permetia fora un instrument de difusió d'idees polítiques i religioses.
  Les característiques principals són:
  - L'oralitat: no interessava el text escrit, importava la representació.
  - El llenguatge: era planer, viu i col·loquial.
  - L'anonimat: no sabem qui va escriure aquestes obres.
 • Period: to

  La Il·lustració

  Recupera la confiança i els valors del renaixement. Creuen en la ciència, la filosofia i la política poden contribuir a una societat més justa i ordenada. S'anomena neoclassicisme, perquè retorna a allò del clàssic.
 • Period: to

  ROMANTICISME

  Reacció contra el rigor neoclàssic. Valoració del sentiment, culte a la llibertat individual, cerca de l’evasió, recuperació de la identitat, valoració del passat. Temes: amor i amistat.
 • Period: to

  RENAIXENÇA

  Moviment ideològic i cultural que tingué com a objectiu el redreçament de la literatura i de la cultura pròpies i la recuperació de la nostra llengua.
 • Period: to

  MODERNISME

  Moviment cultaral marcat per la voluntat de modernitzar la cultura, transformar la societat per mitjà de la cultura i l‘art i inserir l’art en la vida quotidiana. Sorgeixen dues tendències el regeneracionisme i l’esteticisme.
 • Period: to

  NOUCENTISME

  Moviment artístic i ideològic que es convertira en el millor impulsor de les idees i propostes. L’ estètica pren com a base les idees d’ Eugeni d’Ors.
 • Period: to

  LES AVANTGUARDES

  Conjunt heterogeni de moviments artística que es caracteritzen pel trencament amb les formes d’expressió tradicionals i per l’actitud de protesta, d’inconformisme social i de subversió contra la societat capitalista. Cubisme, dadaisme, futurisme i surrealisme.
 • LA GENERACIÓ DE 1930

  Grup d’escriptors valencians que durant la dictadura de Primo de Rivera es reuneix al voltant de la revista “Taula de lletres valencianes” (1927-1930) destaca Carles Salvador.
 • Period: to

  L' ASSAIG DE POSTGUERRA

  Literatura d'idees, exposa de manera lliure i no especialitzada les seues idees de qualsevol tema. Joan Fuster
 • Period: to

  DECADA DELS 40 I 50

  Poesia: Simbolista (Carles Riba) i avantguardista (Joan Brossa).
  Narrativa: la majoria d’escriptors estaven a l’exili.(Pere Calders).
  Teatre: 1955- Agrupació dramàtica de Barcelona. Salvador Espriu, Joan Brossa.
 • DÈCADA DELS 60

  Poesia: realista ( Miquel Martí i Pol)
  Narrativa: psicològica -- anàlisi psicològic. Mercè Rodoreda (1909-1983)
  realista: descriu la realitat. Josep M Espinàs, Baltasar Porcel.
  teatre: 1960-- Escola d'art dramàtic Adrià Gual. Teatre independent.
 • Period: to

  ANYS 80

  Recuperació del text teatral en correspondència amb allò que s'estava produint en l'àmbit europeu.
 • Period: to

  LITERATURA ACTUAL

  Moment de gran efervescència creativa. Diversitat editorial, aprenentatge de la llengua...