Literatura catalana1

EIX CRONOLÒGIC DE LA LITERATURA CATALANA

 • 476

  Caiguda de l'Imperi romà d'Occident

  Caiguda de l'Imperi romà d'Occident
  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi romà d'Occident l'any 476. Cap al segle IV, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. Però, en aquell moment, aquest immens imperi patia una greu crisi que a la llarga acabaria amb la seva existència. Era un gegant cansat després de diversos segles d'expansió i esforços.
 • Period: 476 to Oct 12, 1492

  ÈPOCA MEDIEVAL

 • Period: 476 to 1000

  Alta Edat Mitjana

 • 700

  Aparició del Català Oral

  Aparició del Català Oral
  La llengua catalana és una llengua romànica del grup de les neollatines, nascuda entre els segles VIII i X a una part de Catalunya, a la Catalunya del Nord i a Andorra, en els territoris de l’Imperi carolingi que formaven els comtats de la Marca Hispànica Els segles XII i XIII es va estendre a la resta dels Països Catalans actuals i, a l'Alguer, a la ciutat sarda de l'Alguer i a la comarca murciana del Carxe.
  Actualment, s’estén sobre un territori d’uns 68.730 km2 .
 • Period: 900 to 1400

  Feudalisme

  El feudalisme es va caracteritzar per l’existència d’infinitat de nuclis gairebé autosuficients en els quals un petit grup de persones vivia del producte del treball de les famílies camperoles, que constituïen la majoria de la població. Les relacions de poder s’establien sobre la base de la dependència personal de vasallatge i servitud, els més forts oferien protecció i terres a canvi d’obediència i fidelitat.
 • Period: 1000 to 1492

  Baixa Edat Mitjana

 • Period: 1000 to 1200

  Romànic

  Entre el segle XI i la meitat del segle XII en els regnes feudals de l’occident europeu va anar formant-se un estil artístic comú a tots ells: l’estil romànic. L’art del romànic va ser predominantment rural. L’Església era el principal client dels artesans, als quals encarregava la construcció i decoració de petites esglésies en les nombroses viles i pobles de l’època. D’aquesta manera, la religiositat és la característica més important del romànic.
 • 1028

  Primers textos escrits en català

  Primers textos escrits en català
  El document conegut més antic escrit en català és el Jurament de Radulf Oriol (el jurament feudal de fidelitat de Radulf Oriol a Ramon IV de Pallars Jussà), escrit entre el 1028 i el 1047 a la Terreta, concretament en algun lloc entre Orrit i Areny de Noguera.
 • 1130

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
  Guillem de Berguedà (1130-1195) és el trobador català del qual ens han arribat més textos. A part de la informació que ens ofereix la vida de Guillem de Berguedà, que es troba en els Cançoners, el que podem conèixer sobre el trobador ens arriba a través de documents de l'època i de les seves pròpies composicions.
 • Period: 1138 to 1300

  Lírica trobadoresca

  La poesia trobadoresca és un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la baixa edat mitjana (essencialment entre els segles XII i XIII) dels territoris catalans.
 • Period: 1150 to 1400

  Gòtic

  L'art gòtic és un estil que es va desenvolupar a Europa occidental durant els últims segles de l'Edat Mitjana, des de mitjan segle XII fins a la implantació del Renacimiento.Es un art gairebé exclusivament religiós. Es tracta d'un ampli període artístic, que sorgeix en el nord de França i s'expandeix per tot Occident.
 • 1200

  Les Homilies d'Organyà

  Les Homilies d'Organyà
  És el que abans era considerat el primer text en català juntament amb el Forum ludicum. És un text monàstic que consisteix en un recull de sermons del segle s.XI-XII.
 • 1200

  Forum ludicum

  Forum ludicum
  Els primers documents en català daten de mitjans del segle XI. El Forum Ludicum, juntament amb les Homilies d'Organyà, foren durant molts anys, considerades els primes textos escrits amb llengua catalana. Es creu que van ser escrits entre el segle XII (finals) o principis del XIII. El Fòrum ludicum és una traducció d'un codi de lleis visigòtiques.
 • 1259

  Cerverí de Girona

  Cerverí de Girona
  Cerverí de Girona o Guillem de Cervera (1259-1285) fou un trobador vinculat a la casa reial en temps de Jaume I i del seu fill Pere el Gran. De l'obra d'aquest autor es conserven un total de 120 composicions, l'obra més extensa i diversa que es té de cap trobador, de les quals 114 són líriques, 5 narratives i també es disposa d'una llarga col·lecció de poesia moral. Conreà tant el trobar lleu com el ric.
 • 1330

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Francesc Eiximenis (Girona, 1330 - Perpinyà, 1409) fou un escriptor franciscà català del segle XIV a la Corona d'Aragó. Fou probablement un dels autors catalans medievals més llegits, copiats, publicats i traduïts. Per tant, tothom pot afirmar que tant en l'àmbit literari com en l'àmbit polític, tingué molta influència. Va néixer el 1330 a Girona i va morir el 1409 a Perpinyà.
 • 1350

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Va néixer a Palma de Mallorca cap al 1350 i va morir a Tunísia a principis del següent segle (1423). Va viure entre dues religions i cultures: la cristiana i la musulmana, i ha arribat a ser un clàssic tant en llengua catalana com en llengua àrab.
 • 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  Vicent Ferrer Vicent Ferrer (València, 1350 - Gwened, Bretanya, 1419) fou un mestre en teologia, orador extraordinari, predicador incansable i amb una extensa reputació de taumaturg, Vicent Ferrer va ser una figura molt influent en l'Europa del seu segle. Envoltat de trets folklòrics, i amb una abundant literatura hagiogràfica, es fa molt complicat l'intent de comprendre literàriament aquest personatge. La seva figura ultrapassa els límits de la història literària. .
 • 1395

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Jordi de Sant Jordi va nèixer durant els darrers anys del segle XIV (1395) al que era aleshores el Regne de València i va morir el 1424 amb menys de 30 anys d'edat. Adscrit a la cort d'Alfons el Magnànim, va escriure poemes d'amor amb el rerefons de l'ideal cavalleresc. La seva llengua és la barreja pròpia de l'època entre el català i occità. Es conserven només 18 poemes d'entre els quals podríem destacar "Estramps", "Presoner" o "Lo setge d'amor".
 • 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Ausiàs March és el gran poeta català del segle XV. Nascut el 1400 i mort el 1459, pertanyia a la noblesa i a una família de poetes. Va viure a València i, com a noble i cavaller, tenia possessions importants. Va escriure 128 poemes que van ser molt coneguts en vida del poeta i posteriorment. La seva obra es caracteritza, en general, per parlar de l'amor en termes morals i amb unes imatges tristes adequades a l'estat d'ànim pessimista que vol transmetre.
 • Period: 1400 to

  Renaixement

  El Renaixement s’inicia a Itàlia a finals del segle XIV més tard es difondrà per tota europa. S'anomena Renaixement, que vol dir tornar a néixer, degut a que en totes les arts es cerca tornar a reproduir la magnificència de l’època grega i romana; després del parèntesi de austeritat de l'Edat Mitjana.
 • 1435

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
  Nascut a València, Joan Roís de Corella (1435-1497) és un dels escriptors catalans més importants del segle XV. La seva obra, escrita en vers i en prosa, va ser molt divulgada per la València d'aleshores, coneguda en tertúlies literàries. Roís de Corella era cavaller, però també va estudiar teologia. No va arribar a ser mai sacerdot. Corella escriu en un estil retòric, filigranat, culte, en una prosa cuidada que imita els autors clàssics i que ha estat anomenada pels crítics prosa d'art.
 • Francesc Vicent Garcia i Ferrandis

  Francesc Vicent Garcia i Ferrandis
  Francesc Vicent Garcia i Ferrandis (Tortosa, c. 1582 - Vallfogona de Riucorb, 1623) fou un poeta i eclesiàstic català. Vicent Garcia és el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra, que abraça tots els gèneres –poesia, teatre, prosa–, va inaugurar una escola literària que, en general, va conservar la seva vigència fins ben entrat el segle XIX.
 • Period: to

  Barroc

  Les característiques artístiques generals del barroc són el predomini del decoratiu sobre l'estructural, recerca de sensacions de moviment i tensió, de l'emoció abans que la bellesa, predomini de la sensualitat sobre la racionalitat, producció de sensació d'espai aeri i profunditat, i inclinació a l'espectacularitat artificiosa.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  A mitjans del segle XVIII va produir-se una ferma reacció contra l’estil precedent i, sota la influència de les doctrines racionalistes de la Il·lustració, novament va tornar a buscar-se en els clàssics a la recerca de la bellesa ideal i les proporcions ideals. Així, l’esgotament del barroc i l’impacte que va produir en el món cultural el descobriment de les ruïnes de Pompeia, van fer renéixer un altre cop l’interès per la Grècia i la Roma clàssiques donant lloc al neoclassicisme.
 • Period: to

  Il·lustració

  Al llarg del segle XVIII va desenvolupar-se a Europa un moviment intel·lectual, la Il·lustració, que va realitzar una crítica molt profunda dels fonaments de l’Antic Règim. I és que pocs períodes de la història europea han estat tan fecunds en la recerca de solucions noves a les qüestions polítiques i socials com l’etapa final de l’Antic Règim, l’anomenat Segle de les Llums. La Il·lustració te els seus orígens en l’obra de dos pensadors anglesos: John Locke i Isaac Newton.
 • Period: to

  Romanticisme

  El romanticisme va ser un moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passà a influenciar totes les arts. Es podria concebre com una reacció al racionalisme de la Il·lustració i el neoclassicisme, donant-li importància al sentiment. La seva característica fonamental és la ruptura amb la tradició, amb l'ordre i la jerarquia dels valors culturals i socials imperants.
 • Period: to

  Revolució Industrial a Catalunya

  La Revolució Industrial a Catalunya és la transposició a Catalunya, a partir de l'any 1832 (abans que a cap altra part de l'estat espanyol), de la Revolució Industrial que s'havia iniciat a Anglaterra a la segona meitat del segle xviii. Així, a partir de 1760, a Anglaterra, van produir-se un conjunt de transformacions tècniques i econòmiques que van possibilitar a l’Europa del segle XIX un extraordinari creixement de la productivitat gràcies a la utilització de la màquina.
 • Period: to

  Renaixença

  La Renaixença fou un moviment cultural i literari del català del segle XIX (1833-1892). El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència).
 • Period: to

  Modernisme

  El modernisme català va ser un moviment politicocultural que anhelava transformar la societat catalana. Els modernistes, de final del XIX i principi del XX, volien aconseguir una cultura moderna i nacional..Va ser una opció ideològica de fons en el sentit més ampli de la paraula. Els modernistes anhelaven aconseguir una cultura moderna amb formes i idees noves, superar el positivisme naturalista i, alhora, la Renaixença i invalidar els valors socials i artístics establerts.
 • Period: to

  1a República

  La Primera República Espanyola va ser el règim polític que hi va haver a Espanya des de la seva proclamació per les Corts Generals, l'11 de febrer de 1873, fins al 29 de desembre de 1874, quan el pronunciament del general Martínez-Campos va donar inici a la Restauració borbònica.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  Jacint Verdaguer i Santaló (Folgarolas, provincia de Barcelona, 17 de maig de 1845-Vallvidrera, 10 de juny de 1902) fou un poeta i prevere català. Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna. Poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença torna a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària.
 • Period: to

  Restauració Borbònica

  La Restauració borbònica fou el període de la Història d'Espanya comprès entre el pronunciament del General Arsenio Martínez Campos el 1874 que posà fi a la Primera República Espanyola, i la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de 1931.
 • Joan Maragall

  Joan Maragall
  Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 10 de octubre de 1860-Barcelona, 20 de diciembre de 1911) fou un poeta català adepte del moviment artístic anomenat Modernisme. Les seves obres es basen en la "paraula viva", concepte inventat per ell que consisteix en l'espontanïetat i la instàntienetat en la composició literària.
  Obres:
  -Poesies
  -Visions i cants
  -Les disperses
  -Enllà
  -Les seqüències
 • Caterina Albert

  Caterina Albert
  Caterina Albert i Paradís (l'Escala, 1869-1966), més coneguda pel pseudònim Víctor Català, va ser una escriptora espanyola en català, coneguda sobretot per la seva novel·la Solitud (1905). Va escriure una altra novel·la, Un film, 3000 metres, i moltes recopilacions de contes: Drames rurals (1902), Caires vius (1907), Contrallums (1930) o Jubileu (1951). També va conrear la poesia i el teatre, encara que mai va veure representat cap text dramàtic propi.
 • Josep Carner

  Josep Carner
  Josep Carner i Puig-Oriol (Barcelona, 9 de febrero de 1884 - Bruselas, 4 de junio de 1970), fou un poeta català que és actualment conegut com el "príncep dels poetes catalans"
  Obra:
  Llibre dels poetes (1904)
  Corones (1904)
  Primer llibre de sonets (1905)
  Els fruits saborosos (1906)
  Segon llibre de sonets (1907)
  La malvestat d'Oriana (1910)
  Auques i ventalls (1914)
  La paraula en el vent (1914)
  Bella terra, bella gent (1918)
  El cor quiet (1925)
  Auques i ventalls (1935)
  La primavera al poblet (1935)
 • Miquel Costa i Llobera

  Miquel Costa i Llobera
  Miquel Costa i Llobera (Pollensa, Mallorca; 1854 – Palma de Mallorca; 1922) fou un poeta mallorquí. Fill d'una família de propietaris rurals. Orfe de mare als 11 anys, va créixer molt influït per un oncle seu, metge de Pollença, que li va descobrir el paisatge local i l'interès pels clàssics. Poesia de caràcter tradicional i clàssic.
  Obra:
  De l’agre de la terra (1897)
  Líricas (en español) (1899)
  La deixa del geni (1900)
  Tradicions i fantasies (1903)
  Horacianes (1906)
 • Period: to

  Noucentisme

  Moviment cultural que sorgeix a partir de publicacions d'Eugeni d'Ors (qui crea el nom del moviment també). Intentar trencar amb la superficialitat del Modernisme. Tenen tendència al classicisme però al mateix temps apareixen avantguardes en la literatura.
 • Period: to

  Escola Mallorquina

  L'Escola mallorquina fou un grup d'illencs que es caracteritzen per una poesia vinculada als clàssics grecs i llatins, com també a la tradició poètica pròpia de la zona. El grup està vinculat amb el Romanticisme, Neoclassicisme, Costumisme, Naturalisme, Modernisme i Noucentisme.
 • Joan Alcover i Maspons

  Joan Alcover i Maspons
  Joan Alcover i Maspons (Mallorca 1854 - 1926) fou un poeta, assagista i polític mallorquí. .
  La seva obra poètica estigué molt abocada a la reflexió íntima sobre el dolor i la tragèdia humana, reflex de les circumstàncies dramàtiques que li tocaren viure, car tingué 5 fills de dos matrimonis, dels quals només li sobrevisqué el més petit, Pau.
  Obra:
  La Balanguera (Himne oficial de Mallorca).
  La serra
  La relíquia
  Desolació
 • J.V. Foix

  J.V. Foix
  Josep Vicenç Foix i Mas, més conegut com a J.V. Foix (Sarrià, 28 de gener de 1893 - Barcelona, 29 de gener de 1987), fou un periodista i poeta català. Va ser un dels poetes catalans més destacats en l'avantguardisme però també apareix un punt de classicisme en algunes de les seves obres.
  -Obra:
  Sol i de dol
  Les irreals omegues,
  La prosa Cròniques de l'ultrason,
 • Period: to

  Avantguardisme

  L'avantguardisme és el conjunt de moviments literaris i artístics que volien trencar amb el passat i amb els moviments anteriors. Es basaven en l’experimentació de noves formes d’expressió artística. Alguns exemples d'avantguardes són el futurisme, el surrealisme i el cubisme.
 • Joan Salvat-Papasseit

  Joan Salvat-Papasseit
  Joan Salvat i Papasseit (Barcelona, 16 de maig de 1894 - 7 d'agost de 1924) va ser un escriptor avantguardista barceloní d'origen humil i autodidacta. Fou un dels principals poetes de la literatura d'avantguarda. Va ser influït pels cal·ligrames d'Apollinaire i pel futurisme de Marinetti. Els temes principals dels seus poemes són l'amor, la mar i més tard quan estava malalt de tubercolosi la mort.
 • Period: to

  1a Guerra Mundial

  La Primera Guerra mundial o la Gran Guerra fou un conflicte bèl·lic que va tenir lloc a Europa i al Pròxim Orient entre 1914 i 1918. La política exterior cada vegada més agressiva d'Àustria-Hongria, Rússia i especialment Alemanya va originar el conflicte. El detonant de l'esclat de la guerra fou l'assassinat el 28 de juny de 1914 a Sarajevo, Bòsnia, de l'hereu al tron dels Habsburg, Francesc Ferran d'Àustria.
 • Period: to

  Dictadura de Primo de Rivera

  La dictadura de Primo de Rivera fou el règim polític autoritari que s'instaurà a Espanya entre el 13 de setembre del 1923 i el 28 de gener del 1930 sota la direcció del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja i l'acceptació per part del rei Alfons XIII.
 • Period: to

  2a República

  La Segona República Espanyola fou el règim polític democràtic que va existir a Espanya entre el 14 d'abril de 1931 (data de la proclamació de la República, en substitució de la monarquia d'Alfons XIII i el sistema de la Restauració) i l'1 d'abril de 1939 (final de la Guerra Civil espanyola i que va donar pas a la dictadura del general Franco).
 • Period: to

  Guerra Civil espanyola

  La Guerra Civil espanyola va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República Espanyola, que tenia el suport de les organitzacions d'esquerres, contra una part de l'exèrcit i de les organitzacions de dretes.
 • Period: to

  2a Guerra Mundial

  La Segona Guerra Mundial va ser un conflicte bèl·lic que va implicar la majoria de les nacions del món, incloent-hi totes les grans potències, organitzades en dues aliances: els aliats i les potències de l'Eix. La guerra va implicar uns 100 milions de militars i fou causa de la mort d'entre 50 a 60 milions de persones, la major part civils, el 3% de la població mundial de l'època. Esdevingué així el conflicte més mortífer de la història humana i el primer en què es van usar armes nuclears.
 • Period: to

  Dictadura franquista

  El franquisme va ser un règim polític autoritari i dictatorial vigent a Espanya entre 1939 i 1975, i també és anomenada com a tal la ideologia en què es basà. Basat en el lideratge del general Francisco Franco Bahamonde, el franquisme va néixer amb la victòria militar a la Guerra Civil espanyola. El seu poder es va fonamentar en el control de tots els ressorts de l'Estat: cap d'estat, de govern, del partit únic, el Movimiento Nacional, i de l'exèrcit.