Katalanisch 600x400 09

Origen i evolució de la lengua catalana

 • 218 BCE

  Expansió dels romans

  Expansió dels romans
  Els romans desembarquen a Empúries i s'estenen per la costa mediterrània de la península Ibèrica.
 • Period: 206 BCE to 19

  Romanització

  L'expansió de l'Imperi de Roma donà lloc a aquest procés pel qual es va implantar l'organització i la cultura romanes als territoris conquerits.
 • 411

  Invasió germànica

  Invasió germànica
  La dominació dels visigots de la Peninsula no va comportar grans influències sobre la població d'Hispània. Durant el temps, s'anaren integrant i acabaren adoptant el llatí.
 • Period: 711 to 726

  Invasió musulmana

  La conquesta musulmana de la península ibèrica va durar 15 anys. Aquest procés va coincidir amb la formació de les llengües romàniques (derivades del llatí).
 • 813

  Concili de Tours

  Concili de Tours
  Reunió de les autoritats eclesiàstiques que ordenaren el romanç com llengua que s'havia d'emprar per a les predicacions. La raó va ser perquè la gent ja no entenia el llatí i, per tant, el català es convertí en una llengua diferent.
 • 1137

  Corona d'Aragó

  Corona d'Aragó
  La unió de Ramon Berenguer i Peronella d'Aragó donà lloc al naixement de la Corona d'Aragó.
 • Period: 1213 to 1276

  Regnat Jaume I d'Aragó

  Després de la derrota a la batalla de Muret, Jaume I va dirigir la seva política expansionista cap a les terres ocupades pels regnes musulmans del sud de la península i cap a la Mediterrània. Va conquerir nombrosos territoris els quals foren repoblats per gent de la Catalunya Vella.
 • 1229

  Conquesta de Mallorca

  Conquesta de Mallorca
  Jaume I conquereix Mallorca.
 • 1231

  Conquesta de Menorca

  Conquesta de Menorca
  Jaume I conquereix Menorca.
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Ramon Llull va ser el primer autor que va emprar el català per tractar temes de tots els camps (ciència, filosofia, teleologia, etc). És considerat el creador del català literari.
 • 1235

  Conquesta d'Eivissa i Formentera

  Jaume I conquereix Eivissa i Formentera.
 • 1238

  Conquesta de València

  Jaume I conquereix la ciutat de València.
 • 1264

  Cancelleria Reial

  L'expansió de la Corona va ser tan ampli que Jaume I es va veure obligat a crear un organisme que s'encarregués de tots els documents administratius. Posteriorment, al segle XIV, el català es va constituir en varietat estàndard.
 • 1274

  Llibre dels feits

  Llibre dels feits
  Una de les quatre grans cròniques que Jaume I va redactar. Aquesta obra es caracteritza per ser escrita mentre el rei redactava.
 • Period: 1401 to 1500

  Segle d'or

  Durant aquest segle, la llengua catalana no estava normativitzada. No obstant, se seguien les pautes adquirides a través dels escriptors i de la Cancelleria Reial. En l'àmbit literari, va ser un segle d'or i es podria dir que havia assolit la normalització.
 • 1410

  Mort de Martí l'Humà

  Mort de Martí l'Humà
  Martí l'Humà fou rei de la Corona catalanoaragonesa. La seva mort suposà un canvi de dinastia i el començament de la regència dels Trastàmara.
 • 1442

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa
  Obra d'autor anònim. S'estima que va ser escrita entre el 1442 i el 1453.
 • 1479

  Unió dinàstica

  Unió dinàstica
  El matrimoni de Ferran d'Aragó i Isabel de Castella va suposar la unió dinàstica de les Corones de Castella i d'Aragó.
 • 1490

  Tirant lo Blanch

  Tirant lo Blanch
  Obra de l'autor Joanot Martorell.
 • Period: 1500 to

  Decadència de la llengua catalana

  Època de la literatura catalana que es contrasta amb el Segle d'Or. Durant aquest moviment, el català va perdent posicions degut a la castellanització de tot el territori fins arribar a una situació de diglòssia: ús del castellà en els àmbits formals que deixava l'àmbit familiar per al català.
 • Period: 1501 to

  s.XVI-XVII

  Durant aquest segles es va interrompre la normalitat lingüística del català degut a la presència del castellà i una manca d'organització política interna sòlida. Les publicacions en castellà augmentaren, però les obres en català disminuiren degut a una producció literària de baixa qualitat.
 • Decrets de Nova Planta (1707-1716)

  Decrets de Nova Planta (1707-1716)
  Felip V va promulgar els Decrets de Nova Planta els quals abolien l'organització institucional del territori de la Corona catalanoaragonesa i establien l'organització política pròpia de Castella. Lingüísticament, el català va perdre la seva oficialitat i el seu ús es va prohibir en els àmbits formals.
 • Period: to

  Renaixença

  Moviment de recuperació de l'ús literari del català iniciat per Bonaventura Carles Aribau amb la publicació de la seva obra. Aquest moviment és influenciat per la Il·lustració (gramàtiques i diccionaris) i el Romanticisme, amb l'exaltació del passat i l'interés de l'Edat Mitjana.
 • Restauració Jocs Florals

  Restauració Jocs Florals
  Les celebracions varen promoure la creació literària per posar l'escriptor en contacte amb la societat i per donar a conéixer la cultura catalana.
 • Period: to

  Pompeu Fabra

  Pompeu Fabra va tenir un gran paper dins la codificació de la llengua catalana. Es va encarregar de la seva normativització des de la Secció Filològica de l'IEC.
 • L'Avenç (1881-1893)

  L'Avenç (1881-1893)
  Revista que va dur a terme una important campanya lingüística per a la codificació i modernització de la llengua.
 • Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana

  Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
  Va ser iniciat per Antoni Maria Alcover i va impulsar la creació de l'IEC per a, posteriorment, la seva normativització. A més, gràcies a aquest congrés, el català guanyà prestigi.
 • Creació IEC

  Creació IEC
  Enric Prat de la Riba crea el 1907 l'Institut d'Estudis Catalans i impulsa la normativització del català.
 • Normes ortogràfiques

  Normes ortogràfiques
  Primera etapa de la codificació que dugué a terme Pompeu Fabra on es centra en la fixació ortogràfica.
 • Gramàtica catalana

  Gramàtica catalana
  Segona etapa de la codificació de Pompeu Fabra on es centra en la gramàtica.
 • Diccionari general de la llengua catalana

  Diccionari general de la llengua catalana
  Darrera etapa de la codificació de Pompeu Fabra que es centra en la depuració i fixació del lèxic.
 • Period: to

  Franquisme

  Durant la dictadura del general Franco, es va prohibir l'ús del català en tots els àmbits. La societat en general es va castellanitzar.
 • Period: to

  Dècada de 1950

  Durant aquest període es va inciar la publicació de revistes culturals, així com la convocatòria de premis literaris.
 • Period: to

  Dècada de 1960

  Durant aquest període es va permetre l'edició de llibres i revistes en català i va sorgir la Nova Cançó, un moviment que va agrupar autors i cantants.
 • Diccionari català-valencià-balear

  Diccionari català-valencià-balear
  Obra més important d'Antoni Maria Alcover que reunia totes les modalitats del català. Va morir sense acabar-la, però Francesc de Borja Moll va continuar la tasca.
 • Mort general Franco

  Mort general Franco
  Després de la mort del dictador, l'Estat espanyol va entrar en un procés de retorn de la democràcia, en el qual el poble demanà el dret a l'autogovern.
 • Constitució Espanyola

  Constitució Espanyola
  La Constitució Espanyola va ser aprovada el 1978. En ella s'estableix el castellà com a llengua oficial de tot el territori, així com el català a les seves respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts.
 • Llei de Normalització Lingüística

  Llei de Normalització Lingüística
  Llei que qualifica el català com a pròpia de les Illes Balears i que remarca que tots els ciutadans tenen el dret de conèixer-lo i usar-lo.
 • Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

  Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
  Estatut de les Illes Balears on es diu que es garantiran l'ús normal i oficial del castellà i el català i la igualtat entre les dues.