Fiedrich

Dels romàntics als vanguardistes de la posguerra.

 • Revolució Francesa

  Revolució Francesa
  Aquest fet va ser, sense dubtes, el més important que va ocórrer a Europa en tot el segle XVIII. Va suposar la victòria d'un poble que hi era oprimit i cansat de la situació en què es trobaven. La noblesa feudal i els privilegis van desaparéixer i tot això promogué un arrelatge en la resta de les nacions.
 • Period: to

  ROMANTICISME - RENAIXENÇA

  El Romanticisme, anomenat Renaixença als nostres territoris, surt degut en part a un espérit revolucionari al segle XVIII i arriba a mitjans del XIX. Es pot dir que l'instauració de la cultura romàntica suposa la superposició del sentiment sobre la raó. Les principals característiques dels romàntics son: l'individualisme, la subjectivitat, el desig de llibertat, el predomini dels sentiments i el voler evadir-se de la realitat buscant el misteriós.
 • Començament de la Renaixença

  Començament de la Renaixença
  La Renaixença és un període cultural, literari, polític i social, el qual pretenia recuperar els senyal que ens indentifiquen com a poble, i advoca per un ús de la llengua en contextos familiars i populars; cultes i públics. En definitiva, reivindica l'apreu de la llengua i la tradició popular.
 • Eduard Escalante; els sainets

  Eduard Escalante; els sainets
  És un desl autors tetrals més importants del segle XIX i el sainetista valencià més significatiu. Un sainet és una actuació drmàtica curteta i de gènere humorístic en què es representen escenaes quotidianes. Hi ha alguns personatges que són els "coents", gent interessada i que aparenta allò que no s'és. Alguns dels seus sainets més importants són: Bufar en caldo gelat, L'escaleta del dimoni i Les xiques de l'entresuelo.
 • Teodor Llorente

  Teodor Llorente
  El poeta valencià més important del segle XIX. En la vida política arribà a ser diputat de les Corts espanyoles, i també va fundar el diari Las Provincias. Quant a la seua obra, es pot destacar la composició de Llibret de versos; en la seua poesia exalta el paisatge valencià i mostra un gran lèxic de la llengua, aixina com un gran domini.
 • Revolució Industrial

  Aquesta va suposar un canvi molt dràstic en l'organització del treball i la producció. La burgesia, amb molt de poder adquisitiu va asentar-se com a principal classe social alta. Mentrestant, la població treballadora s'anava demacrant més i més, de tal forma que els artistes coetanis van decidir exposar eixa situació, donant-hi lloc al Realisme.
 • Àngel Guimerà

  Àngel Guimerà
  Autor teatral i dramaturg que segurament és el més rellevant de la nostra llengua. Va sofrir el canvi de la Renaixença al Realisme. Les obres de més prestigi i reconeixement son Terra Baixa, i Mar i cel.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  Uns dels autors més importants de l'època. En el que a la seua obra es refereix, aquesta es pot dir que era com versàtil, car era apta per a floklore i sainet; i per a respondre a inquietuds polítiques, civils i religioses de la Renaixença.
 • Manifest comunista

  Un escrit publicat per Carl Marx, que en part va promouré l'aparició d'un nou corrent cultural.
 • Constantí Llombart

  Constantí Llombart
  Va ser un escriptor autodidacta i de família normal. Constantí Llombart era el pseudònim de Carmelo Navarro, un home d'idees republicanes i fundador de Lo Rat Penat.
 • Period: to

  REALISME - NATURALISME

  El Realisme surt a la segona meitat del XIX, i es la contraposició al Romanticisme. Prèmia per damunt de tot l'objectivitat. Els artistes realiste tenien com a fi descriure la realitat tal com hi era, per tant hi existia també aspectes crítics i moralitzadors. Alguns trets propis d'aquest moviment són: descipsió psicològica de la gent, presicisme, documentació prèvia i ús del mètode científic.
 • Reaparició dels Jocs Florals

  Reaparició dels Jocs Florals
  S'hi van restaurar aquests llocs creats en el període de la Renaixença que promovien el reconeixement de la nostra llengua.
 • Joan Maragall

  Joan Maragall
  Nascut el 1860, va ser la figura més representativa del Modernisme. Els temes més abundants en la seua poesia -d'inspiració divina, segons el propi autor- són la natura i el paisatge. Va pronunciar la famosa teoria de la paraula viva, que defensa l'expressió espontània a través de la lírica, la misucalitat i la no uniformitat.
 • Émile Zola

  Émile Zola
  Màxim figura exponent del Naturalisme. Aquest escriptor francés defenia que les persones estan determinades per la seua herència genètica i pel medi social al qual vivim.
 • Naixement de Lo Rat Penat

  Naixement de Lo Rat Penat
  Aquesta institució creada per Constantí Llombart pretenia recuperar el prestigi de la cultura i la llengua dels valencians.
 • Period: to

  MODERNISME

  A finals del segle XIX, la societat havia experimentat un retrocés en el que a creure en el progrés i la ciència es refereix. I ahí sorgí el Modernisme; es presentava com a alternativa a la decadent cultura i literatura realista i naturalista. Els artistes tenien com a objectiu canviar el món en què es vivia, ja que creien en la capacitat de l'artista de canviar i transformar la societat; pretenien construir una societat moderna.
 • Narcís Oller, L'escanyapobres.

  Encara que va ser un poeta entrar en el Modernisme, fou un exponent imoprtant de la novel·la naturalista a la península Ibèrica. Alguns títols seus importants són: La Bogeria i La febre d'or; ja que sense dubtes L'escanyapobres és la seua obra maestra. En ella es presenta l'impacte de la industrialització en la societat rural i la passió pels diners que això comporta.
 • Pèrdua de les darreres colònies espanyoles

  L'any 1898 es van perdre les últimes col·lònies que adès hi havia aconseguit l'imperialisme espanyol. Van ser perdudes en una guerra contra els Estats Units. Això va impulsar més el Modernisme en al societat i generà la coneguda "Generación del 98" en la literatura castellana.
 • La Lliga Regionalista

  La Lliga Regionalista
  Creació d'aquesta institució per un partit burgués nacionalista i conservador, arran la crisi del 1898.
 • Eugeni d'Ors, les glosses

  Eugeni d'Ors, les glosses
  Eugeni d'Ors va ser l'ideòleg del Noucentisme. Va anar escrivint una glossa diària al periòdic de La Veus de Catalunya, i totes llurs glosses es poden arreplegar.
 • Period: to

  Noucentisme

  Aquest moviment coetani al Modernisne va ser inventat per Eugeni d'Ors, el seu principal representant. Es caracteritzava per: valorar la raó per damunt de tot, mesura i sobrietat en les formes, preferir la ciutat al camp, voler canviar el món, però amb el suport de les institucions burgeses, etc.
 • Semana tràgica de Barcelona

  Semana tràgica de Barcelona
  Aquesta va consistir en fortes revoltes ocasionades pel fet de que el govern havia decidit d'enviar el exércit al Marroc, i també va accentuar més la indignació en conéixer que alguns burgesos no anaven degut al seu nivel adquisitiu.
 • Period: to

  AVANTGUARDES

  Els corrents originats per les avantguardes són manisfestacions d'intents de trencar les formes i intentar sorprendre la consciència de les classes altes. Els moviments més signifiatius son l'Expressionisme, el Futurisme, el Surrealisme i el Dadaisme.
 • Institut d'estudis catalans

  Institut d'estudis catalans
  Va estar fundat per Pompeu Fabra, i va ser una institució dedicada a la investigació científica i a la normativització de la llengua.
 • Normes ortogràfiques

  Resultants de la normativització lingüística que va promoure el I.E.C.
 • Creació de la Mancomunitat de Catalunya

  Creació de la Mancomunitat de Catalunya
  La Mancomunitat de Catalunya va ser aquella institució que fomentava la difució de la cultura i llengua catalana, que va prendre part en obres de infraestructures i sanitat, i englobava les quatre diputacions provincials. Volia fer una Catalunya ideal.
 • I Guerra Mundial

  I Guerra Mundial
  La Gran Guerra fou un fet que commocionà tota Europa. Va ser un colp definitiu a la creença del progrés humà. Una guerra desmesurada a milions de víctimes i condicions durant aquesta i després inhumanes. Definitivament, la I Guerra Mundial va ser el que va marcar el fi de la forma de pensament del segle XIX, i tirà per la borda totes les bases del liberalisme.
 • Josep Maria Junoy

  Josep Maria Junoy
  Va ser qui de gran forma portà les avantguardes a la nostra llengua. La seua especialitat era la composició de cal·ligrames. La seua principal obra és L'Oda a Guynemer.
 • Period: to

  EXPRESSIONISME

  Va ser un moviment sorgit a Alemània, que tenia com a premisa un art personal i intuïtiu, contrariàment a l'Impressionisme.
 • Joan-Salvat Papasseit

  Joan-Salvat Papasseit
  Aquest personatge fou criat en un ambient revolucionari, cosa que es va manifestar al llarg de la seua vida. Ell va veure més alla en les avantguardes i les comprenia com una manera de canviar el món. Entre les seues obres destaca el poema de La rosa als llavis.
 • Gramàtica catalana

  Resultant de la normativització lingüística que va promoure el I.E.C.
 • Period: to

  SURREALISME

  Les persones adherides al moviment surrealista pensaven que per comprendre l'humà, tota persona havia d'endinsar-se al món del subconscient i dels somnis. Ficaren a la literatura la tècnica de "l'escriptura automàtica".
 • Salvador Dalí, La persistència de la memòria

  Salvador Dalí, La persistència de la memòria
  Aquest quadre del pintor català Salvador Dalí representa la visió subjectiva del pas del temps, i ens introdueix en el món surrealista.
 • Normes de Castelló

  Normes de Castelló
  Resultant de la normativització lingüística que va promoure el I.E.C.
 • Picasso i el Guernica

  Picasso i el Guernica
  El cuadro del pintor andalús Pablo Picasso representa una visió subjectiva personal de la guerra.
 • Period: to

  POSTGUERRA D'ESPANYA

  Després de la Guerra Civil, el general Franco va prohibir l'ús del català, cosa que va forçar l'exili de molts intelectuals de la cultura i literatura de la nostra llengua. La població va haver de sofrir una vida dins de la repressió, clandestinitat, aïllament i silenci.
 • II Guerra Mundial

  II Guerra Mundial
  La II Guerra Mundial va ser originada en part pels paíssos amn règims feixistes que volien explandir-se per a "netejar" la humillació patida. Els fets més tràgics i rellevants van ser segurament l'holocauste nazi contra els jueus i la utilització de la bomba nuclaer (recordem les d'Hiroshima i Nagashaki).
 • Salvador Espriu

  Salvador Espriu
  Aquest autor barcelonés va ser poeta, novel·lista i dramaturg. Va ser proposat vàries vegades a Premi Nobel i va estar guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La seua obra és per excel·lència La pell de brau, on es reflexiona sobre la realitat de Espanya en la postguerra, i on Espriu creà el mite de Sepharad.
 • Vicent Andrés Estellés

  Vicent Andrés Estellés
  Uns dels poetes valencians més importants possiblement des d'Ausiàs March. La seua obra és sense cap de dubtes El llibre de les meravelles. La seua poesia és senzilla, i és compromesa amb la seua gent.
 • Mort de Franco

  Mort de Franco