Images

EIX CRONOLÒGIC

 • 1778 BCE

  Lord Byron

  Lord Byron
  Romanticisme liberal: defensa las ideals de la Revolució Francesa.
 • 400

  Començament de la Literatura Valenciana

  Començament de la Literatura Valenciana
  La literatura a anat evolucionant,abans qualsevol text escrit es considerava text literari. Ara es consideren obres literàties aquelles que acompleixen una funció estètica, és a dir, les que pretenen crear bellesa amb el llenguatge.
  En definitiva la literatura és tot allò que produeix plaer estètic.
 • 400

  El teatre medieval

  El teatre medieval
  Va adquirir una gran importància, perquè arribava fàcilment a un públic popular i sense formació escrita.
 • Period: 1100 to 1400

  Poesia Trobadoresca

  El trovador escrivia els versos i també componia la música. El joglar, de condició social més baixa era qui transmetia els poemes per les diferents corts.
  La temàtica principal fou l'amor cortés.
  Tracta de que el tobador s'enamora d'una dama casada, normalment d'una posició social elevada, i amaga el seu nom amb una senyal que sol estar al final de l'estrofa.
 • Jan 1, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Va nàixer en Mallorca. Fou el primer que que emprà el romanç en la prosas literària.La seua vida es basava en : conversió d'infidels , la composició de llibres per a difondre l'ideal cristià i la creació d'escoles on ensenyar llengües orientals.
 • Jan 1, 1245

  Crònica de Jaume I

  Crònica de Jaume I
  Mostra un profund sentiment religiós. Llenguatze senzill i viu. Escrit en 1a persona del plural. Itenció didàctica i moralitzadora. Medievalisme . És la vida de Jaume I .
 • 1282

  Crònica de Bernat Desclot

  Crònica de Bernat Desclot
  Bernat fou un funcionari que tenia accés al arxius reials . Narra des de el regnat de Ramon IV fins al regnat de Pere II. Utilitza el providencialisme , llenguatze sencill, escrit en 3a persona , detallisme i medievalisme.
 • 1300

  Teatre profà

  Teatre profà
  Va nàixer lligat a la figura del joglar,ja que es pretenia entretenir el públic popular i també es promocionava la ciutat o el govern mitjançant proccessons, tornejos cavallorescos, balls i entremesos fets als palaus.
 • 1300

  Teatre religiós

  Teatre religiós
  Va nàixer a les esglésies com una extensió de les celebracions litúrgiques. La llengua utilitzada en un principi fou el llatí.
  es poden destacar varies tipus;
  Cicle de Pasqua: representacions de la mort i resurrecció de Jesucrist.
  Cicle de Nadal: dedicat al naixement de Crist, i a l'adoració dels Reis d'Orient.
  Cicle Hagiogràfic: es referixen a la vida dels Sants.
  Cicle Marià: es centra en la vida de la Mare de Déu.
 • 1325

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Fou escrita per un caballer a Xirivella narra el regnat de Jume I i d'Alfons III . Característiques: providencialisme, llenguatge pròxim amb fórmules , escit en 1a 2a i 3a persona, patriotrisme i medievalisme
 • 1330

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Nasqué a Girona , molt jove fou franciscà . Es dedicà a la predicació i a l'ensenyament .És l'autor d'una extensa obra didàctica i moralitzadora anomenada "Lo Crestià"(enciclopèdia del saber de la seua època). El seu objectiu és la instrucció religiosa de la gent del carrer.
 • 1336

  Crònica de Pere Cerimoniós

  Crònica de Pere Cerimoniós
  Se centra en el regnat de Pere Cerimoniós i l'utilitza per a justificar la seu política. Cracterístiques : providencialisme , llenguatge elegant , escrit en 1a persona, patriotisme i humanisme .
 • 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Va nàixer en Barcelona , on morí en el 1413. Fou un home culte i coneixedor del llatí.Fou processat i empresonat m, acusat de l'assassinat del rei Joan I per a qui trballava. Les seues obres més importants són : Sermó, Apologia i "Lo Somni".
 • Jan 1, 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  Va nàixer a València i morí en Vannes. Autentic home d'estat . Vicent va aconseguir una gran fama pels seus sermons que estaven plens de recursos expressius i teatrals .La seua voluntad era que la gent senzilla l'entenguera i que acceptaren seguir el model de vida cristiana que ell promovia .
 • 1352

  Antoni Canals

  Antoni Canals
  Fou un frare dominicà que morí el 1419 a València.Pretenia proveir-se d'argumentsdels clàssics per a salvaguardar la religiositat medieval. Així mateix, busca raonaments semblants als cristians en els mateixos clàsscs que tant enlluernen l'humanisme.
 • 1352

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Va nàixer a Mallorca a mitjan del segle XIV. Monjo franciscá, va estudiar a Lleida i a Bolonya, però després es va covertir a l ' islam i es va traslladar a Tunis, on va residir la resta de la seua vida. Obres mes conegudes:
  Llibre de bons amonestaments.
  Disputa de l' ase.
  Va morir en l' any 1430
 • 1397

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va nàixer a València cap a l' any 1397.
  Va morir cap a l' any 1459.
  Pertanyia a la baixa noblesa valenciana.
  Es va casa primerament amb Isabel Martorell(germana de Joanot Martorell), i després amb Joana Escorna.
  Obra
  Cants d' amor: presenta una dona, amb defectes i virtuts, molt allunyada de l' estereotip de l' amor cortés.
  Cants de mort: són sis composicions dedicades a plànyer la mort de la seua segona dona.
  Cant espiritual: és un llarg poema adreçat a Déu.
 • 1400

  Jaume Roig

  Jaume Roig
  Nascut a València al començament del xv, Roig va ser un metge de la cort, fou un burgés relacionat amb la noblesa.
  Casat amb Isabel Pellisser.
  Participa de la llarga tradició misógina medieval.
  L' Espill és una llarga narració escrita en versos tetrasíl·labs, amb un ritme àpid i un to satíric i divertit. L' Obra consta d' un prefaci i de quatre llibres.
  La seua intenció es donar exemples a tots els homens perquè desconfien de les dones.
  Va morir en 1478.
 • Period: 1400 to

  L'humanisme

  L'humanisme es caracteritzà pel renaixement de la cultura clàssica grecollatina i per la preocupació de l'ésser humà i la seua relació en el món .Característiques de l'humanisme: antropocentrisme , imitació del llatí e interés pels clàssics i pels humanistes italians .
 • 1413

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  Nascut a Gandia el 1413.
  Mor el dia 1468.
  Pertanyia a una família de la baixa noblesa valenciana.
  Va crear el famos llibre Tirant lo Blanc.
  La novel·la narra les aventures guerreres del cavaller Tirant des que va a Anglaterra a les bodes del rei, amb la intenció d' entrar en l' ordre de cavalleria, fins que mor després del rei, amb Constantinoble de la dominació turca.
 • 1430

  Isabel de Villena

  Isabel de Villena
  Només va escriure un llibre, Vita Christi, una biografia de Crist pensada per a la comunitat de monges clarisses de la Trinitat. Per això està redactada amb senzillesa i elegància des d'una perspectiva femenina. Isabela contrasta amb la misogínia que trobem en altres autors de la seua època com Jauma Roig.
 • 1433

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
  Va naixer a Gandia al voltant de 1433.
  Va morir al 1497.
  Era un noble amb una gran formació cultural.
  Les seues obres son:
  del tema amorós: Tragèdia de Caldesa.
  Religiós: Història de Jose.
  Mitològic: Leandre i Hero.
  Va escriure en poesia i una de les seues obres va ser La balada de la garsa.
 • 1435

  Curial i Güelfa

  Autor anònim, fou redactada entre els anys 1435 i 1462. La novel·la narra una relació amorosa entre un cavaller humil i una dama noble.
 • Period: 1453 to

  El renaixement

  És un moviment artístic com a conseqüència de la generalització de l'humanisme a tot Europa. Proposa un retorn a l'art clàssic grecollatí, tant en la lliteratura com en l'arquitectura o la pintura.
 • Period: 1492 to

  El segle d' Or

  Època d' esplendor per al Regne de València, que es convertí en el territori més important de la corona d' Aragó.
  Fou un temps de creixement demogràfic i econòmic, amb un gran desenvolupament polític, artístic i cultural.
 • 1518

  Joan Timoneda

  Joan Timoneda
  Fou escriptor i editor. Des de 1550 o 1553 edità un gran nombre de plecs poètics solts (dels conservats, dos són en valencià i els altres dos, bilingües) i diversos cançoners de destinació popular.
 • 1560

  Pere Joan Porcar

  Pere Joan Porcar
  Va nàixer en 1560.
  Va morir en 1629.
  Obra:
  Dietari: documents cabdals de la història valenciana del segle XVI i començament del segle XVII, com la pèrdua de les institucions pròpies.
 • Period: to

  Barroc

  Moviment artístic que naix a finals del segle XVI cpom a reacció cap al Renaixement. És teocentrista, molt religiós i es mostra pessimista, posa l' accent en la mort i el desengany.
  Poesia:
  Temes:
  Pas del temps.
  La caricatura tragicoburlesca.
  Pessimisme polític.
  Estil:
  Conceptisme: poesia molt elaborada conceptualment.
  Culteranisme: crea un món de bellesa absoluta.
 • Period: to

  La il·lustració

  Recupera la confiança i el valors del Renaixement.El vessant estètic d'aquest moviment s'anomena Neoclassicisme.:perquè retorna a allò clàssic i potencia la raó,la correcció i l'harmonia per damunt de la passió i les formes barroques.
 • Period: to

  ROMANTICISME

 • Walter Scott

  Walter Scott
  Romanticisme conservador: aglutina escriptors interessats pel passat mediaval, conservadors, moderats i cristians.
 • Period: to

  RENAIXENÇA

 • Joan Maragall

  Autor teoria de la paraula viva. Deixar fluir versos.
 • Filippo Tommaso Marinetti

  Filippo Tommaso Marinetti
  Escriptor futurista
 • Picasso

  Picasso
  Escriptor del cubisme literari
 • Josep Carner

  Josep Carner
  poeta noucentista:els fruits saborosos
 • Period: to

  Modernisme

  Modernisme és desenvolupa a partir de revistes com L'avenç. Trobem una visió idealitzada de la figura de l'artista com a ésser esepcional, bohemi, incomprès, turmentat, que viu exclusivament per a la creació artística. Hi ha una atracció per les coses morboses, perverses,etc. Es present l'interès per la vida interior i per les emocions. Predomina l esteticisme, interès per la forma i per la sintaxi complicada. Hi ha atracció pels contrastos i perversitat i innocència.
 • Carles Soldevila

  Carles Soldevila
  Escriptor de teatre noucentrista:Civilitzats
 • Carles Riba

  Carles Riba
  Poesía de tradició simbolista -Estances-
 • André Breton

  André Breton
  Escriptor francés del surrealisme
 • Period: to

  Noucentisme

  És un moviment artístic i ideològic que es convertirà en el millor impulsor de les idees i propostes de la Lliga Regionalista.
 • Xavier Casp

  Xavier Casp
 • Period: to

  Avantguardes

  Conjunt heterogeni de moviments artístics que es caracteritzen pel trencament amb les formes d'expressió tradicionals i per l'actitud de protesta ,d'inconformisme social i de subversió contra la societat capitalista i la cultura burgesa.
 • Joan Brossa

  Joan Brossa
  Poesia de tradició vanguardista -Em va fer Joan Brossa-
 • Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Va naixer en 1935.
  Va morir en 1424.
  Fou un poeta cortesà i cavaller.
  Fou empresonat un any abans de morir.
  A la presó va escriure la seua obra el Presoner, en el qual descriu la seua situació personal i demana al rei que faça tot el que puga per a lliberarlo.
 • Period: to

  POESIA DE POSTGUERRA

  DÈCADA 40/50:
  -poesia de tradició simbolista; s'allunya de la realitat immediata, pretén suggerir realitat per mitjà de l'evocació sumbólica.
  -poesia de tradició avantguardista: ruptura formal i lingüística i l'experimentalisme de les avantugardes--- nous recursos expressius, antipoesia i poesia visual.
  DÈCADA DELS ANYS 60
  - poesia de tradició realista : procès de recuperaciò cultural i nacional, l'utilitzen com a arma contra el franquisme. Poesia expressa una realitat quotidiana.
 • Trsitan Tzara

  Trsitan Tzara
  Escriptor del dadaisme