Latino

L'EXPANSIÓ

 • Jan 1, 730

  L'origen del llatí

  L'origen del llatí
  El llatí medieval era una llengua apresa nomes parlada en cercles religiosos, de aquest llatí medieval, es va originar el llatí vulgar on provenen la majoria de llengües romàniques.
 • Jan 1, 1080

  Primeres frases

  Primeres frases
  Van aparèixer frases que van permetre parlar d’una prosa romànica.
 • Jan 1, 1150

  Forum Iudicum

  Forum Iudicum
  Es van redactar un dels texts més antics del català: una traducció del Forum ludicum.
 • Jan 1, 1200

  Homilies d’Organyà

  Homilies d’Organyà
  També de final dels segle XII o de principi del XIII són les Homilies d’Organyà, un sermonari escrit en català.
 • Oct 6, 1228

  Expansió per la peninsula

  Expansió per la peninsula
  L’expansió per la península, cap als territoris valencians, va començar durant el regnat de Jaume I, fins al segle XIV amb la col·laboració dels cavallers del Regne d’Aragó, originant la restitució del cristianisme als territoris islamitzats.
 • Jan 1, 1229

  Repoblació de Mallorca

  Repoblació de Mallorca
  Mallorca va rebre el català de colons procedents de la zona oriental de Catalunya, sobretot de l’Empordà, donant una fesomia pròpia semblant al rossellonès.
 • Jan 1, 1233

  Expansió Insular

  Expansió Insular
  Es va iniciar l’expansió insular amb la conquesta de Mallorca (1229) i Eivissa (1235), on fixaran les primeres bases comercials, sota el regnat de Jaume I.
 • Jan 1, 1238

  La repoblació al Regne de València

  La repoblació al Regne de València
  Al Regne de València va ser repoblada per habitants Catalunya.
 • Jan 1, 1240

  Origen Àrab

  Origen Àrab
  Durant 300 anys convisqueren al Regne de València la llengua dels àrabs i el català,.
 • Jan 1, 1276

  Aparèixer català

   Aparèixer català
  Durant el regnat de Pere El Gran van aparèixer documentaciò oficial en català.
 • Jan 1, 1282

  Conquesta Sicília i Menorca

  Conquesta Sicília i Menorca
  En 1282, Pere el Gram s’apodera de Sicília i el 1287 Alfons el Franc de Menorca.
 • Jan 1, 1300

  Literatura Catalana

  Literatura Catalana
  La literatura catalana comença a la segona meitat del XII, amb Ramon Llull.
 • Oct 6, 1320

  Desenvolupament de l' ambit comercial

  Desenvolupament de l' ambit comercial
  Es va desenvolupar per la Mediterrania, una xarxa de bases i consolats que es regeixen pel dret mercantil marítim compilat al Llibre del Consolat del Mar, al segle 14.
 • Oct 6, 1324

  Conquestai colonització de Sardenya

  Conquestai colonització de Sardenya
  en conseqüencia d´això, encara avui es conserva el dialecte alguerés.
 • Oct 19, 1349

  Regiment de preservació de pestilència.

  Regiment de preservació de pestilència.
  Ja manifestà certs trets dialectals del català occidental, però pocs seran els textos que evidencien la seua procedencia geogràfica fins al segle XV
 • Oct 19, 1371

  Ordinacions de Mostassaf

  Ordinacions de Mostassaf
  Dins el textos juridíco-administratius, podem trobar-hi usos en els Llibres de Cort de Montuïri (o en les Ordinacions de Mostassaf).
 • Jan 1, 1400

  La prosa literària

  La prosa literària
  La prosa literària vindrà marcada per el prestigi de la Cancelleria, l'obra de Bernat Metge va demostrar la superació de la llatinització intensa.
 • Oct 19, 1409

  Proximitat amb l' illa de Sicília que la Corona Catalano-aragonesa annexionà

  Proximitat amb l' illa de Sicília que la Corona Catalano-aragonesa annexionà
  Annexionà com a regne independent.
 • Oct 19, 1410

  El castellà commençá a ser mes familiar després de la mort de Martí l'Humà.

  El castellà commençá a ser mes familiar després de la mort de Martí l'Humà.
 • Oct 19, 1412

  Compromís de Casp.

  Compromís de Casp.
 • Oct 19, 1412

  Compromís de Casp.

  Compromís de Casp.
 • Oct 19, 1418

  Sermons del dominic valencià Sant Vicent Ferrer

  Sermons del dominic valencià Sant Vicent Ferrer
  On mes abundaben els dialectismes en la llengua popular.
  (1412-1418)
 • Oct 19, 1442

  començ del regne d'Alfons el Magnànim i us del català a la cort italiana

  començ del regne d'Alfons el Magnànim i us del català a la cort italiana
  s' utilitzà al costat de l'italià, del castellà i del grec.
 • Oct 19, 1442

  Cultural plurilingüe

  Cultural plurilingüe
  Poetes con Francesc Moner o Guillem de Torroella escrivien, a més, en castellà, com altres en italià.
 • Oct 19, 1479

  Unió monàquica i el regnat de Ferran el Catòlic.

  Unió monàquica i el regnat de Ferran el Catòlic.
  S'hi intensifica la difusió de la llengua i dels costums castellans.
 • Oct 19, 1483

  Inquisició castellana.

  Inquisició castellana.
 • Oct 19, 1490

  La proposta de correcció lèxica de Fenollar i Pau, fou satiritzada per Jaumme Gasull

  La proposta de correcció lèxica de Fenollar i Pau, fou satiritzada per Jaumme Gasull
 • Oct 19, 1490

  Roís de Corella ha de publicar a Venècia la seua traducció del "Psaltiri".

  Roís de Corella ha de publicar a Venècia la seua traducció del "Psaltiri".
 • Oct 19, 1493

  Implantació d'institucions alienes com la Reial Audiència.

  Implantació d'institucions alienes com la Reial Audiència.
 • Oct 19, 1494

  El Consell Suprem d'Aragó, que assimilà la Cnacelleria Reial.

  El Consell Suprem d'Aragó, que assimilà la Cnacelleria Reial.
 • Oct 19, 1498

  El Sant Ofici prohibeix les bíblies en vulgar

  El Sant Ofici prohibeix les bíblies en vulgar
 • Expulsió de moriscos

  Expulsió de moriscos
  La segona etapa comença amb l’expulsió dels moriscos valencians,posant fi a la convivència àrab-català i es prolongarà fins al segle XVIII.
 • La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau

  La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau
  Publicació de l´oda La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, per assenyalar el començament del període anomenat Reinaxença. En aquest poema, hi trobem la identificació romàntica del binomi llengua-nació.
 • Lo Gayter del Llobregat

  Lo Gayter del Llobregat
  Represa del català que ve marcada per l´obra de Joaquim Rubió i Ors, Lo Gayter del Llobregat.
 • Jocs Florals

  Jocs Florals
  La institució dels Jocs Florals actuà de catalizador dels escriptors d'aquella època.
  Màxims representants de la poesía jocfloralesca: Jacint Verdaguer , Marià Aguiló i Teodoro Llorente.
 • L´Atlàntida de Jacint Verdaguer

  L´Atlàntida de Jacint Verdaguer
  La publicació de L´Atlàntida de Jacint Verdaguer, la cual esdevé un model per a la formació del català literari modern.
 • Apareix la normativa fabriana

  Apareix la normativa fabriana
  Comença un període de polèmiques lingüístiques que conduirà a la normativa fabriana de 1913. Els conservadors intentaven recuperar com a llengua literària el model lingüístic medieval,anterior a la castellanització decadentista,mentre que els populistes preconitzaven una llengua acostada al carrera<<català que ara es parla>>.
 • A València començaren a generalitzar-se les Normes de Fabra

  A València començaren a generalitzar-se les Normes de Fabra
  Pel que fa a València i Mallorca,malgrat malentesos i reticències,els intel.lectuals varen anar acceptant la preceptiva ortogràfica i gramatical de la llengua comuna amb lleugeríssimes modificacions.A València començaren a generalitzar-se les Normes de Fabra a partir de 1915.
 • Precedents de les Normes de Castelló

  Precedents de les Normes de Castelló
  Com a principal de les Normes de Castelló,l'any 1930 Lluís Revest publicava La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu,llibre que va ajudar a la creació d'un ambient favorable a la unificació ortogràfica.
 • Les Normes de Castelló

  Les Normes de Castelló
  El 12 de novembre de 1932 ,a la Societat Castellonenca de Cultura eren asignades les anomenades Normes de Castelló ,les quals ,sense especificar que es tractava de les mateixes Normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans ni esmentar el nom de la llengua que aspiraven a codificar,consagraren el triomf del fabrisme a València.
 • Institut d'Estudis Catalans

  Institut d'Estudis Catalans
  En el segle XX, es va crear l'Institut d'Estudis Catalans que publicarà les Normes Ortogràfiques.
 • Principals difusors de les Normes de Castelló

  Principals difusors de les Normes de Castelló
  La difusió d'aquesta normativa al País Valencià ha estat protagonitzada ,fonamentalment,per l'eminent filòleg Manuel Sanchis Guarner ,autor de la Gramàtica Valenciana (1950) ,entre els valencians que més han lluitat per la unitat ortogràfica i,ahora,pel respecte a les peculiaritats gramaticals i lèxiques pròpies,cal destacar:Carles Salvador(1893-1955) poeta i autor de la Gramàtica Valenciana(1952) ha estat l'eficaç instrument d'ensenyança als cursos de llengua de Lo Rat Penat fins 1977.