A pesar de que en catalan se han escrito algunas de las grandes obras maestras de la literatura universal la literatura catalana sigue siendo una gran desconocida en el resto de la pen

Història de la literatura

By MireiaP
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa va ser el canvi polític més important que es va produir a Europa, a finals del segle XVIII.
  Aquesta revolució va significar el triomf d'un poble pobre, oprimit i cansat de les injustícies, sobre els privilegis de la noblesa feudal i de l'estat absolutista.
  La revolució francesa amb les seves idees de llibertat i i de recuperació de les arrels de cada poble, van influir en el naixement del Romanticisme.
 • Period: to

  Romanticisme/ Renaixença

  El Romanticisme respon a l'impuls revolucionari de la primera meitat del segle XIX. Basat en l'exaltació de l'individu i en el culte de la llibertat artística, suposà la victòria del senteniment sobre la raó. Els autors romàntics concreten aquesta mentalitat en els següents trets:.el subjectivisme i l'individualisme, l'expressió dels sentiments i desitjos,l'ànsia de llibertat i el rebuig de la realitat els porta a l'evasió, el gust per tot allò misteriós, i la defensa dels nacionalismes.
 • Inici de la Renaixença

  Inici de la Renaixença
  La publicació de l'oda La pàtria, a la revista El vapor és considerat l'inici de la Renaixença. La renaixença és un moviment de recuperació de la llengua i de la literatura que es va estendre a les terres de l'antiga Corona d'Aragó durant el segle XIX, No sols va ser una tendència literària, sinó que també va tenir un caràcter social i polític, ja que pretenia recuperar els senyals que ens identifiquen com a poble i , reivindicava l'estima per la llengua.
 • Eduard Escalante

  Eduard Escalante
  És el representant més important del sainet valencià. El sainet era una obra curta, d'un sol acte, on predominava un caràcter còmic d'unes situacions pròpies de la vida domèstica, representades per uns persoantges que s'identifiquen amb la classe popular, i que es converteixen en caricatures. Els "coents", gent que fa tot el possible per aparentar més del que té i cau en ridícul són personatges típics dels seus sainets. Entre ells destaquen, Bufar en caldo gelat, i Les xiques del entresuelo.
 • Teodor Llorente

  Teodor Llorente
  Teodor Llorente és el poeta valencià més important del segle XIX. Va ser fundador i director del diari Las Provincias. Els seus poemes mostren l'estima pel paisatge valencià, una defensa exaltada de la recuperació de la llengua i de la seva unita, i un gran domini del llenguatge. L'obra més important és Llibret de versos.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  Fou l'autor català més important d'aquesta època, va escriure Canigó, una gran obra èpica que explicava l'origen mític del nostre poble. La qualitat de la seva obra responia a les inquietuds civils i religioses d'aquesta època i contribuí a donar ressò universal a la nostra llengua.
 • Àngel Guimerà

  Àngel Guimerà
  Reconegut com el dramaturg català més important de la Renaixença. Evolucionà del Romanticisme al Realisme. Algunes de les seves obres més importants són Maria Rosa, Terra Baixa, Mar i cel i La Filla del Mar.
 • Constantí Llombart

  Constantí Llombart
  Aquest escriptor d'extracció humil i autodidacte, era un activista d'idees progressistes i republicanes. Fundà Lo Rat Penat.
 • Period: to

  Realisme/ Naturalisme

  El realisme en oposició a l'idealisme i subjectivisme dels romàntics, aspiraven a reflectir la realitat amb objectivitat. Aspiraven a descriure la realitat total, pel que també tenia un component de crítica i una finalitat moralitzadora. Són característics del realisme la descripció psicològica, l'observació minuciosa de la realitat, la documentació prèvia i l'ús del narrador omniscient.
 • Revolució Industrial

  Revolució Industrial
  La Revolució Industrial va transformar profundament, no només el sistema de treball i la producció, sinó també la societat. La burgesia es va consolidar com la nova classe dominant. En canvi, els treballadors de les fàbriques, el proletariat, treballaven moltes hores i en unes condicions infrahumanes. La situació de misèria de la classe obrera i la pobresa, van coscienciar els escriptors que van començar a denunciar en les seves obres la realitat de l'època. Aquest és l'origen del Realisme.
 • Restauració dels Jocs Florals

  Restauració dels Jocs Florals
  Els Jocs Florals eren uns concursos literaris, creats durant la Renaixença, per potenciar la cultura escrita en la nostra llengua.
 • Primer text naturalista català

  A Catalunya la primera referència clara al naturalisme es troba en una carta d'Yxart a Oller, datade al setembre de 1877 a propòsit d'un comentari sobre L'Assomoir, novel·la de Zola publicada aquell mateix any.
 • Creació de Lo Rat Penat

  Creació de Lo Rat Penat
  Lo Rat Penat era un institució que pretenia recuperar el prestigi de la cultura i la llengua dels valencians. Va ser fundada per Constantí Llombart
 • Inici del Modernisme

  Inici del Modernisme
  Trobem els primers símptomes modernistes a partir del 1881, a la revista l'Avenç, que es va fer ressò de les novetats artístiques i literàries europees.
 • L'escanyapobres de Narcís Oller

  L'escanyapobres de Narcís Oller
  Narcís Oller és el màxim exponent del naturalisme en llengua catalana. Les seves obres segueixen l'estètica naturalista-realista, entre les que destaquen L'escanyapobres, La bogeria, La febre d'or, Pilar Prim...
  En L'escanyapobres, una de les obres amb més força dramàtica, presenta la passió pels diners i reflexa l'impacte de la industrialització en la societat rural.
 • Mar i cel

  Mar i cel
  Mar i cel és un drama romàntic que combina tots els elements d'aquest període: situat al s XVIII, l'acció trancorre en un vaixell pirata. Narra l'amor entre Blanca una cristiana captiva i Saïd, un jove musulmà valencià, però aquesta passió ensopega amb la intransigència de les dues cultures, la cristiana, i la musulmana.
 • Period: to

  Modernisme

  A finals del s. XIX, la societat havia perdut la confiança en el progrés i la ciència. El modernisme va ser un moviment que es presentava com alternativa a la literatua Realista-Naturalista en decadència. Els artistes modernistes s'interessen de nou pel romanticisme, Pretenien tranformar la societat per què creien en la capacitat de l'artista per canviar el món. El Modernisme tenia com objectiu convertir ls nostra cultura en una cultura moderna i europea.
 • Pèrdua de les últimes colònies

  Pèrdua de les últimes colònies
  L'any 1898 es va posar fi a una etapa de la història d'Espanya marcada per l'imperialisme, quan va perdre les últimes colònies: Cuba, Les Filipines i Puerto Rico, en una guerra contra els Estats Units.
 • Visió i Cants de Joan Maragall.

  Visió i Cants de Joan Maragall.
  Va ser la figura més representativa del Modernisme, com a teòric del moviment. Així la teroria de la paraula viva, defensa l'expressió espontànea inspirada per Déu de la vida mitjançant la poesia, la musicalitat i la irregularitat en les formes. El paisatge i la natura són temes importatants en la seva obra; Maragall els considera fruït de la creació divina. També destaquen els poemes de temàtica cívica que reflecteixen les tensions socials d'aquells anys, amb un sentit crític.
 • Creació de la Lliga Regionalista

  Creació de la Lliga Regionalista
  Una de les reaccions a la crisi de 1898 és la creació, en el 1901, d'un partit polític burgés, conservador i catalanista
 • Period: to

  Noucentisme

  Per a rebaixar les tensions socials i guanyar prestigi, la Lliga Regionalista va crear un aparell propagandístic del seu ideari, El Noucentisme. Els Noucentistes es presentaven com el moviment que reemplçava els modernistes. Defensava una funció de la literatura: recrear una societat ideal a la qual aspirava la burgesia. A diferència del Modernisme, el Noucentisme tenien el suport del poder polític.
  El nom inventat per Eugeni d'Ors, suggeria: nou pel 1900 i nou en oposició a vell.
 • Inici del Noucentisme amb la publicació de les gloses

  Inici del Noucentisme amb la publicació de les gloses
  Eugeni d'Ors ser l'ideòleg més important del Noucentisme. Sota el pseudònim de Xènius, comentava l'actualitat al diari La Veu de Catalunya mitjançant una glossa diària. La majoria dels seus llibres són una recopilació de glosses al voltant d'un tema.
 • Setmana tràgica de Barcelona

  Setmana tràgica de Barcelona
  La setmana Tràgica de Barcelona fou una forta revolta popular contra la decisió del govern d'enviar l'exèrcit contra el Marroc. La indignació augmentà en saber-se que els fills dels burgesos s'havien lliurat d'anar, gràcies al pagament d'una quantitat elevada de diners.
 • Creació de l'Institut d'Estudis Catalans

  Creació de l'Institut d'Estudis Catalans
  Organisme encarregat de la investigació científica de qualsevol aspecte cultural. Va ser fundat per Enric Prat de Riba, president de la Mancomunitat.
 • Period: to

  Avantguardes

  Els moviments d'avantguarda són un intent de rebel·lió i de ruptura amb la tradició i tot allò establit. Es van caracteritzar per buscar noves formes d'expressió i pel desig de de provocar sorpresa, re buig o desconcert en la mentalitat de la societat burgesa. El moviments avanguardistes més influents foren: el Cubisme, el Futurisme, el Dadaisme i el Surrealisme.
 • Creació de la Secció Filològica en l'Institut d'Estudis Catalans

  Creació de la Secció Filològica en l'Institut d'Estudis Catalans
  Fundada i dirigida per Pompeu Fabra, va ser una secció dedicada a l'estudi científic i a la normativització de la llengua.
 • Normes ortogràfiques

 • Mancomunitat de Catalunya

  Mancomunitat de Catalunya
  La Mancomunitat de Catalunya, l'entitat administrativa que agrupa les quatre diputacions provincials, desplega una tasca important de d'obres d'infraestructura i de sanitat, de protecció i de difusió de la cultura catalana. Té com a prjecte superior, la creació de la Catalunya ideal.
 • Primera Guerra Mundial

  Primera Guerra Mundial
  La Primera Guerra Mundial és potser el conflicte que marca amb més claredat l'abandó del pensament i la cultura del segle XIX.
  També va ser un dels conflictes més llargs i sagnants de la història. Els soldats van haver de passar mesos sencers vivint en trinxeres, sotmesos a bombardejos, i en unes condicions infrahumanes.La crueltat de la guerra va provocar una crisi moral i cultural a Europa; acabà amb la fé en el progués de la Humanitat i en els valors del liberalisme.
 • Oda a Guynemer de Josep Maria Junoy

  Oda a Guynemer de Josep Maria Junoy
  Josep Maria Junoy és un dels primers introductors de les corrents avanguardistes en la nostra literatura, va destacar en la producció de cal·ligrames. Al llarg de la seva vida literària va evolucionar cap a posicions mé conservadores i va abandonar progressivamen les avantguardes.
  L'Oda a Guynemer és un homenatge que el poeta va dedicar a un jove aviador que va morir en la I Guerra Mundial, quan l'artilleria enemiga va abatre l'avió amb què volava.
 • Period: to

  Futurisme

  Els artistes futuristes elogiaven en les seves obres tot allò que tingué a veure amb els avanços de la ciència i tecnologia. Van introduir lèxic específic de la tecnologia i una tècnica d'escriptura "les paraules en llibertat" per a provocar el lector. No posaven signes de puntuació, alteraven l'ordre dels elements de l'oració, usaven lliurement les majúscules, introduïen símbols gràfics, trencaven les regles de la poesia...La sensació visual tenia una gran importància.
 • Publicació del primer poema en català de Joan-Salvat Papasseit

  Publicació del primer poema en català de Joan-Salvat Papasseit
  Salvat, autodidacta i format en ideologies revolucionàries, no veié en les avantguardes un simple ferment de renovació estètica, sinó com unes forces imprescindible per a transformar el món. A més de la seva obra poètica entre la que destaca " El poema de la rosa als llavis" que és seu llibre més popular i l'únic que té un caràcter unitari, destaca la fundació de tres revistes, la qual cosa demostra que era un agitador social.
 • Gramàtica catalana

 • Period: to

  Surrealisme

  Els surrealistes pensaven que per a comprendre la condició humana, l'artista havia de buscar respostes en el món dels somnis i del subconscient, ja que es aquí on es troba la part més pura de les persones, la que no està condicionada per les convencions socials. Van introduïr "l'escriptura automàtica", que consistia a deixar fluir lliurement el pensament, expressant-lo sense restriccions lingüístiques. Aquest recurs literari s'utilitzava oer a rescatar de la ment els pensaments ocults.
 • Manifest groc

  Manifest groc
  Salvador Dalí, Sebastià Gasch i Lluís Montanyà publiquen El Manifest Groc, un document molt crític amb la tradició cultural catalana. És considerat el document literari més conegut de l'avantguardisme català dels anys vint i trenta. Va rebre aquest nom perquè fou reproduït sobre paper de color groc.
 • Normes de Castelló

  Normes de Castelló
  En una trobada d'escriptors valencians celebrada a Castelló, es va aprovar la normativa ortogràfica que és l'adaptació valenciana de la preceptiva de l' IEC. Carles Salvador va ser-ne el promotor.
 • Guerra Civil Espanyola

  Guerra Civil Espanyola
  L'any 1936 una bona part de l'exèrcit espanyol es va alçar contra el govern de la República. Hi hagué una guerra civil entre els republicans i les forces rebels ( els feixistes) que van durar tres anys. El règim vencedor va ser el franquista.
 • Segona Guerra Mundial

  Segona Guerra Mundial
  La Segona Guerra Mundial va ser un conflicte marcat per l'existència de feiximes que buscaven reparar per la via militar allò, que a parer seu havia sigut una humiliació per als seus pobles. El final de la guerra va anar acompanyat de dos dels més grans horrors que ha contemplat la humanitat: els camps d'extermini nazi i l'ús de la bomba atòmica. Va ser una commoció en les consciències del món.
 • Period: to

  Postguerra espanyola

  Després de la Guerra Civil i el triomf del general Franco, els anys següents van ser molt durs per als espanyols. Anys d'aïllament internacional, privacions, censura, repressió, por i silenci, molt silenci. La repressió que se'n derivà va constituir un tall brusc en la producció literària catalana. Una gran part dels intel·lectuals hagué d'exiliar-se, o bé hagué de publicar les seues obres clandestinament.
 • Salvador Espriu publica La pell de Brau

  Salvador Espriu publica La pell de Brau
  Salvador Espriu proposat diverses vegades al Premi Nobel, va ser un punt de referència per als escriptors contestaris a la repressió franquista. La pell de brau, l'obra que li ha proporcionat més ressò internacional. és una reflexió sobre la realitat de l'Espanya de postguerra, on Espriu ha creat el mite de Sepharat. Amb l'exili forçat del poble jueu, expressa dramàticament el destí del poble català i evoca la necessitat de reconciliació.
 • Vicent Andrés Estellés publica El llibre de les meravelles

  Vicent Andrés Estellés publica El llibre de les meravelles
  El poeta valencià més important juntament amb Ausiàs March, La seua poesia d'estil senzill, tracta de la fam i la misèria de la postguerra, la mort, l'amor, l'erostisme, la identitat cultura del poble valencià, el compromís polític....
  És un poeta compromés amb el seu temps, la seua gent, i el seu país. En els seus versos denuncia la repressió de la nostra llengua i cultura durant el franquisme. Les seues Obres Completes conformen més de vint volums.