Linia del temps

By Yks.exe
 • 1000

  Els primers textos literaris

 • 1000

  ꧁ʟᴀ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴀ ᴛʀᴏʙᴀᴅᴏʀᴇsᴄᴀ [Edat mitjana]꧂

  ꧁ʟᴀ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴀ ᴛʀᴏʙᴀᴅᴏʀᴇsᴄᴀ [Edat mitjana]꧂
  Es desenvolupà a Occitània, al sud de l’actual França. Aquesta literatura usava la llengua provençal o occitana, s’escrivia en vers I s’inspirava en una visió del món pròpia de la societat feudal. La temàtica més característica fou l’amorosa i els autors d’aquestes composicions es coneixen com a trobadors
 • 1000

  ꧁ʟ'ᴀᴍᴏʀ ᴄᴏʀᴛés꧂

  ꧁ʟ'ᴀᴍᴏʀ ᴄᴏʀᴛés꧂
  Els trobadors parlaven d’un tipus especial d’amor. La relació amorosa es correspon amb els valors feudals, ja que el trobador es declarava servidor, fidel i lleial a la senyora, d’igual manera que els vassalls eren servidors lleials al seu senyor. Es tractava d’un amor prohibit que calia ocultar de la gelosia del marit. El trobador ocultava el nom de la dama i feia servir un pseudònim que amagava la identitat de la senyora.
 • 1200

  La literatura religiosa medieval

 • Period: 1200 to 1300

  ꧁ʟᴇs ᴄʀòɴɪǫᴜᴇs ᴍᴇᴅɪᴇᴠᴀʟs꧂

  Durant els segles XIII i XIV, la Corona d'Aragó es va expandir cap al sud, aragonesos i catalans conquistaren Mallorca i València. Aquests fets bèl•lics els trobem relatats en les cròniques, obres en prosa de tema històric.
 • Period: 1200 to 1300

  ꧁ Les quatre cròniques medievals꧂

  • “Llibre dels fets” de Jaume I.
  • “Crònica” de Bernat Desclot.
  • “Crònica” de Ramon Muntaner.
  • “Crònica” de Pere el Cerimoniós. Se caracteritzen per aquests aspectes:
  • Foren escrites per persones amb una vinculació molt estreta amb la monarquia.
  • És una interpretació subjectiva de la història.
  • La visió teocèntrica del món fa que els episodis que viuen s'interpreten sovint con a resultat de la intervenció de Déu.
  • Les intencions moralitzadora i didàctica.
 • Period: 1232 to 1316

  ꧁ʀᴀᴍᴏɴ ʟʟᴜʟʟ꧂

  Va nàixer vers 1232 a Mallorca i va morir en 1316. Cap als trenta anys visqué in canvi espiritual que l’impulsà a desprendre’s dels seus béns, abandonar la família i començar una vida dedicada a la difusió del cristianisme, amb tres objectius principals:
  • Convertir els musulmans, jueus i gentils al cristianisme.
  • Escriure libres que explicaren i divulgaren la doctrina cristiana.
  • Sol•licitar a papes i reis la creació d’escoles per a formar missioners.
 • 1260

  ꧁ʟ'ᴏʙʀᴀ ᴅᴇ ʟʟᴜʟʟ꧂

  ꧁ʟ'ᴏʙʀᴀ ᴅᴇ ʟʟᴜʟʟ꧂
  Llull escrigué les seues obres en català, llatí i àrab, en les quals usava la raó per a explicar les creences religioses, que eren narracions breus amb un contingut moralitzant i amb animals com a personatges. Va escriure més de 300 obres i també fou autor d'obres narratives, místiques I poètiques. -En l'obra narrativa mostrar l'ideal de vida cristiana. -En l'obra mística s'afavoreix el duàleg amb Déu. -En l'obra poètica explica vivències pròpies.
 • 1260

  ꧁ʟᴀ ʟʟᴇɴɢᴜᴀ ᴅᴇ ʟʟᴜʟʟ꧂

  Llull introduí una gran quantitat de vocabulari culte i tècnic nou, així com paraules derivades del llatí i de l'àrab.
 • 1400

  La literatura humanista

  La literatura humanista
 • Period: 1400 to 1500

  ꧁ᴇʟ ᴄᴏʀʀᴇɴᴛ ʟɪᴛᴇʀᴀʀɪ ʜᴜᴍᴀɴɪsᴛᴀ꧂

  L'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània durant el segle XIV afavorí el contacte amb la literatura que es produïa a Itàlia i Grècia, així com l'interés per la cultura grecollatina clàssica. Aquest contacte renovà a poc a poc la visió del món medieval: l'antropocentrisme [la interpretació de la vida des del punt de vista humà.
  Durant els segles XV I XVI el terme humanista es referia als professors experts en gramàtica, retòrica, història i filosofia moral.
 • Period: 1400 to 1500

  ꧁ʜᴜᴍᴀɴɪsᴍᴇ ʟɪᴛᴇʀᴀʀɪ꧂

  Dins d’aquest corrent humanista destaca l'obra del català Bernat Metge en el segle XVI i de Joan Roís de Corella en el segle XV, trobem in cert esperit humanista en la prosa d’Isabel de Villena, que defensà els valora positius de les dones. ━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━
  • Canvi de visió del món del teocentrisme
  a l’antropocentrisme. • Evolució del discurso religiós envers una
  actitud menys misògina. • Paper important de la Cancelleria Reial en
  la difusió de l'humanisme.