Les etapas de la història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  Els homínids (Homínids) són una família de primats que inclou l'ésser humà i les espècies fòssils.
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistòria

  La Prehistòria és el primer període històric. Tot i que la història de la Terra com a planeta va començar centenars de milions d'anys abans, la Història de la humanitat té el seu inici amb l'aparició dels primers éssers humans, fa uns 2 milions d'anys aproximadament.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El Paleolític es defineix com l'edat antiga de la pedra i abasta el temps comprès entre l'inici de la vida humana i el final de l'era glacial a la Terra.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura

  Descoberta de l'Agricultura
  La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.
  Espelta, un conreu antic.
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  NEOLÍTIC

  El Neolític l'últim dels períodes. Se'n diu període neolític a l'Edat de Pedra (eines de pedra)
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria que ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  Dins la prehistòria en la península ibérica, l'edat dels metalls es pot dividir en dues grans etapes. La primera, que arriba fins a la introducció del ferro, ocupa tot el segon mil·lenni aC i l'inici del primer. Aquesta etapa es pot caracteritzar per l'ús del coure seguit del bronze.
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  La història de l'escriptura estudia el desenvolupament de llenguatges d'expressió per mitjà de lletres o altres marques. La història de com han anat evolucionant els sistemes de representació gràfica de llengües en diferents civilitzacions
 • Period: 2500 BCE to

  HISTORIA

  La història n. és la narració dels successos del passat; generalment els de la humanitat, encara que, també pot no estar centrada en l'humà n. Així mateix, és una disciplina acadèmica que estudia aquests esdeveniments.
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'Imperi romà d'Occident (també coneguda com la caiguda de l'Imperi romà o la caiguda de Roma) va ser el període de declivi de l'Imperi romà d'Occident en què va perdre l'autoritat d'exercir el domini i el vast territori va ser dividit en nombroses entitats polítiques successores.
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L'Edat Mitjana va començar en el moment de la desaparició de l'últim d'aquests grans imperis, Roma, l'any 476 dC. És un període en què els grans Imperis van deixar pas a regnes més petits, on les ciutats van perdre gran part d'importància, en favor del món rural.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica (arribada a Amèrica) s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv, el terme descobriment era sinònim de cristianització
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  L'Edat Moderna és el període d'expansió del món conegut pels occidentals, i comença amb la descoberta d'Amèrica el 1492. La societat continuava dividida de la mateixa manera que a l'Edat Mitjana, però els descobriments científics van anar reduint-hi el pes del cristianisme
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa va ser un moviment polític, social, econòmic i militar que va provocar l'esfondrament de la monarquia absolutista de Lluís XVI amb l'objectiu d'establir un govern republicà i democràtic.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'Edat Contemporània és el període actual de la història, i es considera que va començar el 1789 amb la Revolució Francesa, que va intentar trencar amb la societat de privilegiats que venia de l'època medieval. Més endavant, durant el segle XX, les dues guerres mundials van donar pas a la societat tecnològica que coneixem avui en dia.