L'Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà

  Caiguda de l'Imperi Romà
 • Period: 476 to Dec 31, 1500

  Edat Mitjana

 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Apr 8, 600

  Monarquia Visigòtica

  Monarquia Visigòtica
 • Apr 8, 711

  Invasió musulmana a la península

  Invasió musulmana a la península
 • Period: Apr 8, 1000 to Apr 8, 1199

  Expansió del Romànic

 • Apr 8, 1031

  Desmembrament del Califat en Regnes Taifes.

  El nostre territori repartit entre les taifes de Murcia, Dénia, València.
 • Apr 8, 1100

  Forum iludicum

  Forum iludicum
  Primer escrit en català.
 • Period: Apr 7, 1101 to Apr 7, 1479

  Baixa Edat Mitjana

 • Period: Apr 8, 1200 to Apr 8, 1499

  Expansió del Gòtic

 • Apr 7, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Feia una vida cortesana i escrivia poesia trovadoresca. Una experiència mística va canviar el rumb de la seua existència, va abandonar tot i va començar una nova vida religiosa centrada en l'estudi i en la difusió de la fe cristiana. Algunes de les seues obres son: Libre de contemplació de Déu, Blanquerna i Lo Desconhort.
 • Apr 7, 1238

  Reconquesta de València

  Reconquesta de València
  Jaume I conquesta València, incorpora Mallorca, Aragó i Catalunya. Té una ambició política, territorial i religiosa.
 • Apr 8, 1327

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Frare franciscà que estudià per diverses ciutats d'Europa i va viure de prop el Cisma d'Occident. La seua tasca literària comprén una obra de gran empenta i volum (Lo Chrestià) i altres obres menys ambicioses com el Llibre dels àngels, Llibre de les dones i Vita Christi. Destaca també el seu pensament polític, especialment sobre l'ordre de la societat: el Regiment de la cosa pública.
 • Apr 9, 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  Frare dominic que ha passat a la nostra història literària per les seues predicacions i no pels lllibres que va escriure. Va tindre un paper important al Compromís de Casp i al Cisma d'Occident. Els seus sermons han arribat gràcies a les notes que prenien els reportadors.
 • Apr 9, 1352

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Frare franciscà que es va convertir a l'islamisme als 35 anys a Tunis on va ocupar càrrecs molt importants que li van permetre fer una bida benestant. En aquesta situació va escriure gran part de la seua producció com el Llibre de bons amonestaments o Disputa de l'ase contra frare Anselm Turmeda.
 • Apr 7, 1378

  Cisma d'Occident

  Cisma d'Occident
  Període de temps al qual hi va haber tres papes al mateix temps: Climent VII, Urbà VI i Matí V.
 • Apr 7, 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Un dels poetes més importants del Segle d'Or de les lletres valencianes. Les seues composicions tracten principalment de l'amor, però també hi ha reflexions filosoficomorals amoroses i quant a la mort.
 • Apr 7, 1412

  Compromís de Casp

  Compromís de Casp
  La mort de Martí l'Humà sense descendència va originar "El Compromís de Casp", un pacte entre Aragó, València, Catalunya i Balears per a triar un nou rei. Finalment una nissaga castellana, els Trastàmara, es va entronitzar en la Corona d'Aragó.
 • Apr 7, 1433

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
  L'últim gran escriptor medieval. Incorpora noves característiques renaixentistes d'influència italiana.
 • Apr 8, 1450

  Invenció Imprenta

  Invenció Imprenta
  Va suposar un desenvolupament per a la progació dels escrits de l'època.
 • Apr 7, 1453

  Caiguda de Constanstinoble

  Caiguda de Constanstinoble
 • Apr 7, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  Per Cristòfor Colom.
 • Expulsió dels moriscos

  Expulsió dels moriscos
  Provoca una crisi i repoblació de l'interior d'Espanya (Castellà).
 • Batalla d'Almansa

  Batalla d'Almansa
  Guerra de sucesió a la Corona d'Espanya. Decret de Nova Planta: abolició de les furs de València i prohibició de la llengua.
 • Creació de l'ordre de Sant Benet

  Creació de l'ordre de Sant Benet
  Ordre Benedictina que defensava el "ora et labora". Aquests monjos van desenvolupar als monestirs una important tasca de preservació cultural copiant i il·lustrant llibres.
 • Creació del Califat de Còrdova

  Creació del Califat de Còrdova
  per Abd-al-Rahman III
 • Gloses Emilianenses

  Gloses Emilianenses
  Primers escrits en castellà al monasteri de San Millan de la Cogolla.