Lange linjer

By Tony202
 • Period: 500 to Feb 5, 1500

  Middelalderen

  Tidlig moderne tid og renæssancen, Romerske katolske kirke i Danmark, kongemagtens overgang til kristendommen.
  Vikingetid, Tidlig middelalder, Højmiddelalder, Senmiddelalder
 • Period: Feb 5, 1536 to

  Adelsvældet

  Reformation (fra katolik til protostanter). Danskerne var ikke afhængige af kirken mere.
  Man indførte enevælden.
 • Period: to

  Barokken

  Musikken, billedkunst osv...
  Fredslutning (skulle betale gæld)
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Natuvidenskaben kom frem, Imannauel Kant, Tidens tnker blandt andet frihed spørgsmålstegn om religionen osv...
 • Kolonitiden

 • Udsmeltning af jern med stenkul (England)

 • Period: to

  Befolkningsvækst i Europa, især England

 • Spindemaskine, "Spinning Jenny"

 • James Watts Dampmaskine naturret og oplysning

 • Adam Smith udgiver liberalismens hovedskrift

 • Maskinevæv

 • Det første jernskib

 • Period: to

  Den franske revolution

  Stavnsbåndet, Napolionskrigen,
 • Malthus publicerer sin befolkningsteori klassisk liberalisme

 • Period: to

  Starten af 1800 tallet

  Slaget på redet, København bombarderet, Statsbankerot, Det moderne gennemburd, Grundloven,
 • Det første dampskib

 • Den første jernbane (i England)

 • Morse opfinder telegrafen

 • Tyskeren Siemens udvikler dynamoen

 • Telegrafkabel under Atlanten

 • Transkontiental jernbane i USA

 • Første telefon (Graham Bell)

 • Elkræftværk i New York

 • Daimler og Benz: Benzindrevet bil

 • Første motorflyvning (USA)

 • Period: to

  Mellemtidskrigen

  Mellem 1 og 2 verdenskrigen, kvinderne fik stemmeret,