Revolucionindustrial

La Revolució Industrial

 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

  La primera revolució industrial va portar màquines, fabriques, noves energies, entre altres.
 • Màquines

  Màquines
  Les primeres màquines funcionaven amb energia hidràulica, però després va aparèixer el vapor.
 • Màquina de Vapor

  Màquina de Vapor
  James Watt va crear la màquina de vapor. I això va produir que les activitats industrials es concentressin a prop del mar.
 • Divisió de treball

  Divisió de treball
  Els obrers es van especialitzar i va augmentar el treball. Els preus dels productes van disminuir.
 • Indústria Tèxtil

  Indústria Tèxtil
  El cotó va ser clau per fer la indústria tèxtil i va incorporar innovacions tècniques en el filat i el teixit.
  Amb la màquina de vapor es va multiplicar la producció.
 • Industria Siderúrgica

  Industria Siderúrgica
  Segle XVIII el ferro britànic era de baixa qualitat.
  La major part del ferro venia importat de Suïssa.
  En 1709 Abraham Darbi funda el mineral de ferro.
  Finals del segle XVIII Enrichort troba un nou mètode per tenir lingots de ferro refinat de qualitat.
  Es va construir moderns forns per fondre el ferro i la demanda es va multiplicar.
 • Liberalisme econòmic

  Liberalisme econòmic
  Adam Smith va ser el creador del liberalisme en la seva obra, "una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones".
  L'activitat econòmica per ell era crear empreses, contractar treballadors i establir preus.
  L'estat no podia intervenir en l'economia i la llei de l'oferta i de la demanda s'encarregava de regular els preus dels productes i el sou dels treballadors.
 • Sistemes de producció novedosos

  Sistemes de producció novedosos
  L'empresari Henry Ford crea el treball en cadena i així evitaven el temps mort entre un treball i un altre.
  Van sorgir noves formes de concentració empresarial com el "cártel, el holding i el trust."
 • Energia

  Energia
  Va aparèixer nous transports com el ferrocarril i també va aparèixer el telèfon la ràdio, etc.
  Es van trobar els pous de petroli i amb aquest recurs van fer motors d'explosió.
 • Industria Siderúrgica

  Industria Siderúrgica
  El convertidor de bessemer va desenvolupar grans quantitats d'acer i el preu era baix.
 • Period: to

  La Segona Revolució Industrial

 • Industria Química

  Industria Química
  Es van utilitzar noves matèries primeres com el petroli o el cautxú. Per fer articles farmacèutics, productes sintètics i la dinamita.
 • Industria Elèctrica

  Industria Elèctrica
  La banca moderna va fer que les empreses fossin més grans.
  Els bancs prestaven diners a les empreses i van ser intermediaris on allà graduaven diners i el banc invertia la indústria i altres. I arran d'això va aparèixer el capitalisme.