Tecno

De tirar llances a taclejar l'ordinador

 • Period: 476 to Jan 1, 1500

  Edat Mitjana

 • Jun 1, 650

  Molí de vent

  Molí de vent
  Els persas van ser els inventors d'aquest invent tan útil per moldre el gra i pel reg des cultius, amb més facilitat i eficàcia.
 • Jun 1, 1040

  La pólvora

  La pólvora
  Es va inventar a l'Occident, a Xina, va produir un canvi brutal generalment en l'àmbit de la guerra.
 • Jun 1, 1257

  Timó de popa

  Timó de popa
  Yayha Ibn va ser un dels inventors d'aquest instrument que va canviar la manera de navegar del moment.
 • Jun 1, 1280

  Ulleres

  Ulleres
  Són creades a Itàlia, primerament en fora de monocle i finalment modificades i ajuntades de la forma que les coneixem.
 • Jun 1, 1330

  Rellotge mecànic

  Rellotge mecànic
  Al segle XIV s'havien imposat els rellotges mecànics a les torres de les ciutats més importants del món desenvolupat. I al 1657 va ser construït pel físic Chirstiaan Huygens.
 • Jan 1, 1450

  L'impremta moderna

  L'impremta moderna
  L'almenay Johannes Gutenberg desenvolupa la impremta moderna. Cada motlle de metall era una lletra i es podia fer servir varios cops, agilitzant el procés bàrberament
 • Period: May 26, 1500 to

  Edat Moderna

 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  Galileu Galilei construeix el primer telescopi pràctic i el fa servir per estudiar els astres.
 • Telescopi

  Telescopi
  Va ser inventat a Holanda per Galileu Galillei, aixó va ajudar a veridificar els seus estudis sobre l'Univers i la Terra i va simbolitzar un gran avenç per tota l'estronomia.
 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  L'escocés James Watt contrueix la primera màquina de vapor pràctica i per primer cop disposem d'un motor fiable i potent
 • Utilització de l'acer

  Al Regne Unit es construeix el primer pont de ferro colat.
 • Period: to

  Edat Contemporània

 • Pila elèctrica

  Pila elèctrica
  El físic italià Alessandro Volta inventa la pila elèctrica. Per primera vegada disposem d'una manera de produir corrent elèctric.
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  L'enginyer George Stephenson va construir la primera màquina de vapor comercial, va produir un canvi brutal en el fet de desplaçament de les persones i mercaderies.
 • Fotografia

  Fotografia
  És la data de la que se'n conserva la primera fotografia, creada pel científic francès Joseph Nicéphore. Això va produir un gran canvi sobretot en l'àmbit periodístic, que ara podien ensenyar les notícies i verificarles amb una fotografia.
 • Telègraf

  Telègraf
  Samuel Morse revoluciona la tecnologia i inventa el telègraf elèctric i serà la primera vegada que ens podrem comunicar a distància d'una forma instantànea.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  L'ngenier Étienne Lenoir construeix el primer motor de combustió interna que funciona amb gas, això va permetre a enginyers anteriors perfeccionar-lo i acabar-lo incorporant en el funcionament dels primers automòbils.
 • Telèfon

  Telèfon
  Antonio Meucci aconsegueix per primera vegada transmetre la veu humana a través d'un cable elèctric i Alexander Graham Bell va aconseguir la patent al 1876 i gràcies a ell el telèfon va esdevenir una eina cuotidiana.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  Thomas Alva Edison patenta la làmpada d'incandescència o bombeta elèctrica. Això va produir un gran canvi, ja que la gent del camp ja no estava limitada per la llum solar.
 • Central elèctrica

  Central elèctrica
  Després de la invanció de la bombeta de Thomas Edison, i de que la majoria de llars tinguessin llum elèctrica Nova York va construir la primera central elèctrica per subminisrta energia a aquestes llars.
 • Corrent altern

  Corrent altern
  L'enginyer Nikola construeix el primer circuit de corrent altern, aquest corrent transporta energia a molta distància i a un rendiment elevat
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  L'alemany Karl Benz un motor de gasolina en un vehicle de tres rodes crant el primer automòbil pràctic. A partir de la Segona Guerra Mundial es popularitzarà i cada llar tindrà un automòbil.
 • Aparell de rajox X

  Aparell de rajox X
  El físic alemany Wilhelm Conrad descobreix un tipus de radiació que pot travessar cossos ocupats.
 • Avió

  Avió
  Al 1903 els germans Wright aconseguiexen volar amb un avió per primera vegada. Des de llavors l'industria de l'aviació no ha deixat de créixer.
 • Plàstic

  Plàstic
  El 1907 Leo Baekeland crea el primer lpàstic que més endevant serà clau per la indústria de tota mena. Al principi veuen que es fon molt r`pidament però que quan es refreda és un material dur i resistent.
 • Televisió

  Televisió
  La primera emissió va ser al 1930 tot hi que la televisió es va començar a desenvolupar a principis del s XX. i es va acabar de popularitzar al 1950. Va ser la primera vegada que es transmetien imatges instantaneas a distància.
 • Reactor de fissió nuclear

  Reactor de fissió nuclear
  Enrico Fermi aconsegueix crear el primer reactor a la ciutat de Chicago. Pocs anys més tard els reactors nuclears s'utilitzen per produir i subministrar energia.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  Amb el transistor, inventat al 1947 per Jhon Bardeen, Walter Brattan i William Shokley i el circuit integrat o el xip desenvolupat per Jack Kilby.
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  L'indi Narinder Singh inventa al 1952 un sistema de transmissió d'informació molt més ràpida i actualment es fa servir per transportar informació a molta distància i a molta velocitat.
 • Internet

  Internet
  Es creat a EUA per facilitar la comunicació militar del moment. Poc després surt de l'àmbit militar i aterra a casa la gent amb l'ordinador, això provocarà un canvi inmens en la comunicació i a tota la tecnologia.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  El 1969 la tripulació de l'Apollo 11 formada per Neil Amostrong, Buzz Alldrin i Michael Collins va arribar a la lluna per primer cop en tota la historia de la humanitat.
 • Telèfon mòbil

  Telèfon mòbil
  L'enginyer Martin Cooper crea el primer sistema de telefonia mòbil i permet comunicar a la gent sense necessitat d'estar a casa.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  El 1980 apareixen els primers oridnadors personals, al principi eren cars i limitats pero mica en mica es van anar fent accessibles per a tothom.