Revolución industrial

Invents de la revolució Industrial

 • Filadora

  Filadora
  Les més antigues es feien servir amb força humana o bé animal. Va ser creada per Hargreaves.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  És una màquina per generar energia a partir de cremar carbó. Va ser creada per James Watt.
 • Filadora intermitent

  Filadora intermitent
  Va ser la primera màquina de filar mecanitzada que, només calia un treballador, en comptes de bastants, permetia filar molts fils a la vegada. Va ser creada per Crompton.
 • Period: to

  Invents primera revolució industrial

 • Aeròstat

  Aeròstat
  Era un sac esfèric i no estava tripulat. A la fotografia es mostre el primer vol dels germans Montgolfier a Annonay, a França. Més endavant es van utlitzar com a observatoris aeri i aplicacions militars,
 • Pudelació del ferro

  Pudelació del ferro
  Cort va començar a refinar ferro i convertir-lo de arrabios en ferro forjat utilitzant innovadors sistemes de producció.Va patentar aquest procés.
 • Telers mecànics

  Telers mecànics
  El primer teler mecànic va ser dissenyat el 1784 per Edmund Cartwright i va ser construït el 1785, Això va permetre fer tèxtils molt més ràpid.
 • Envasat al buit

  Envasat al buit
  És un sistema molt útil per conservar coses creat per Appert, Consisteix en extreure el oxigen de l'envàs perquè d'aquesta manera s'evita la oxidació y la putrefacció, també prolonga la data de caducitat uns 30 dies.
 • vacuna contra la verola

  vacuna contra la verola
  És un preparat químic o orgànic destinat a estimular les defenses naturals de l'organisme, evita o redueix els efectes d'una infecció determinada. Va ser creada per Edward Jenner.
 • Alts forns

  Alts forns
  L'alt forn és la instal·lació industrial on es transforma o treballa el mineral de ferro. Un alt forn típic està format per una càpsula cilíndrica d'acer folrada amb un material no metàl·lic i resistent a la calor.
 • Teler per la seda

  Teler per la seda
  utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons, Va ser inventat per Jacquard (francès).
 • Vaixells propulsats per motor de vapor

  Vaixells propulsats per motor de vapor
  El nord americà Fulton va ser el creador d'aquests vaixells.
 • Locomotora de motor

  Locomotora de motor
  Va ser creat per l'anglès Stephenson, per transportar carregaments entre les mines de vapor.
 • Dinamo

  Dinamo
  Va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria i encara segueix sent el més important. Creat per Faraday.
 • Helix de Vaixell

  Helix de Vaixell
  Eran las helixs siutades a l'aigua als vaixells de principis del segle XIX i que servies per impulsar el vaixell.
 • Segadora mecànica

  Segadora mecànica
  Va ser inventada per el americà McCormick. Aquesta màquina permitia segar deu acres per dia, més endavant 40. Dos homes podien fer la feina de 20 persones.
 • Telegraf

  Telegraf
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància.El seu inventor va ser en Samuel Morse, al qual aquí es deu el famós codi morse, que servia per comunicar-se amb missatges codificats,
 • La fotograifa

  La fotograifa
  Les primeres fotografies les van fer Louis Daguerre i Joseph Nicéphore Niépce. El primer prociediment va ser el fotograbat al 1816 però no va ser fins al 1839 on es va difondre mundialent,
 • Forn Bessemer

  Forn Bessemer
  un gran contenidor oval amb la part interna recoberta d'un material refractari.
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  Consistia en bufar aire a pressió. La qual cosa feia que el metall se seguís fonent sense necessitat de gastar més combustible. Va ser creat per Bessemer.
 • EL telefon

  EL telefon
  Meucci va ser el inventor de el telefon, el va crear per comunicar-se amb la seva dona que es trobava a l'habitació del costat per una malaltia.
  Aquest gran invent el va pantentar Bell, fet que va fer millonari, nlloc del que hagues tingut de ser el verdader creador, Mucci.
 • Period: to

  Segona revolució industrial

 • Frigorífic

  Frigorífic
  Els primers frigorífics domèstics no funcionaven amb electricitat, s'hi havia de col·locar una barra de gel. L'inventor del frigorífica va ser Charles Tellier.
 • convertidor de ferro ric en fòsfor

  convertidor de ferro ric en fòsfor
 • làmpada elèctrica

  làmpada elèctrica
  és un dispositiu que produeix llum a partir d'energia elèctrica. Va ser creada per Edison.
 • Bacil de tuberculosi

  Bacil de tuberculosi
  El bacil de tuberculosis es la bacteria que ls causa, Mycobacterium tuberculosis, fou identificat i descrit el 24 de març del 1882 per Robert Koch. Es la bacteria de la tu
 • Automòbil

  Automòbil
  L’automòbil és usualment un vehicle de quatre rodes destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i vuit seients.
  l'alemany Gottlieb Wilhelm Daimler va construir el primer mitjà de transport propulsat gràcies a una combustió interna.
 • Vacuna contra la ràbia

  Vacuna contra la ràbia
  Traducir del: español catalánespañolinglés El Investigador Francès Louis Pasteur va fer la vacuna contra la ràbia, Basada en el principi de la utilització del virus atenuat de la 'llavors mortal i devastadora malaltia" estimulant el sistema immunològic i generant defenses contra el virus.
 • Motor d'explosió.

  Motor d'explosió.
  Daimler juntament amb Benz, futurs fundadors de la marca Mercedes Benz , van crear el motor d'explosió. Un invent revolucionari que iniciaria l'ús d'automòbils.
 • Raig X

  Raig X
  Roentgen va ser el investigador i dexcobridor dels raigs X. Els raigs X son radiacions electromacnetiques invisibles que travessen capes. El 22 de desembre Roetngen va fer la primera radiografia del mon a la seva dona, on apareix la fotografia amb el anell posat.
 • Aeroplà

  Aeroplà
  Va ser contruida per els germans Wright. És la primera màquina voladora amb motor que va volar, es deia el Flyer.