Versus

Thomas Alva Edison i Nikola Tesla

 • Naixement de Thomas Alva Edison

  Va néixer Milan, Ohio, 11 de febrero de 1847.
 • Period: to

  Thomas Alva Edison

 • Period: to

  Estància de Thomas Edison a l'escola

  Va entrar amb vuit anys i mig, i al cap de tres mesos va regresar a casa seva degut a que el professor el va qualificar d' "estèril i improductiu",
 • Naixement de Tesla

  Nikola Tesla va néixer a Smiljan, Croàcia el 10 de juliol de 1856. Va ser un inventor, enginyer mecànic, enginyer electricista i físic i un dels personatges més importants en el naixement de l'electricitat comercial, sobretot en camps com l'electromagnetisme. Més tard va ser ciutadà estadounidens.
 • Period: to

  Nikola Tesla

 • Telegrafista de ferrocarril del Grand Trunk

  Telegrafista de ferrocarril del Grand Trunk
  Thomas Edison no va durar gaire en aquest treball ja que no va donar ordres per detenir un tren de càrrega que, com a conseqüència, gairebé té un accident
 • Troba treball al ferrocarril de Lake Shore & Michigan

  A principis de 1864 Thomas Edison troba treball com a telegrafista a Lake Shore & Michigan a 100 km de Detroit, (d'on va ser despedit per no complir ordres)
 • Trasllat a Cincinnati

  On Thomas Edison va obtenir treball a Western Union, per la seva habilitat el van passar de operador de segona classe a operador de primera classe.
 • Primera patent

  Primera patent
  Thomas Edison va idear un sistema molt simple per recomptar els vots, la Màquina de Recompte Automàtic de Votacions.
 • Primers estudis de Tesla

  Va començar els estudis d'enginyeria elèctrica a la Universitat de Graz i va estudiar la corrent alterna. Més tard al 1880 es va traslladar a Budapest i allà va treballar en una companyia de telègrafs. Quan es va obrir aquesta central telefònica Tesla ja era el cap desenvolupant un dispositiu que era un repetidor telefònic.
 • Telèfon

  Telèfon
  En 1876 comença a desenvolupar el telèfon però Alexander Graham Bell registra la seva patent poc abans que ell. Edison desenvolupa llavors un micròfon amb pastilla de carboni que millora considerablement les capacitats del telèfon del seu competidor.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  El francès Édouard-Léon Scott de Martinville ja havia enregistrat sons sobre paper el 1859 inventant així la phonoautografia però és en 1877 que Edison acaba la construcció del primer fonògraf verdader, capaç de enregistrar i de re-escoltar la veu humana i del so, que perfecciona amb el temps.
 • Invenció i difusió de la bombeta elèctrica domèstica

  Invenció i difusió de la bombeta elèctrica domèstica
  El 1879, després d'un llarg i extenuant procés de recerca Edison presentà la seva bombeta que podia restar encesa durant 13 hores i mitja i registra la patent de la bombeta elèctrica en base del filament de canya de bambú del Japó amb un voltatge feble en una ampolla de vidre al buit, després d'haver provat 6.000 substàncies vegetals i minerals enviades a buscar al món sencer, amb un pressupost de 40.000 dòlars.
 • Invenció de la bombeta

  Invenció de la bombeta
  Així, el 21 d'octubre de 1879, va aconseguir que la seva primera bombeta lluís durant 48 hores seguides.
 • Motor d'inducció de Tesla

  Motor d'inducció de Tesla
  Tesla va crear el motor d'inducció i va començar a desenvolupar diferents dispositius que utilitzaven el camp magnètic. Es va traslladar a París i va començar a treballar a la Continental Edison Company fent millores per l'equip elèctric d'Edison. Al juny de 1884 va ser recomanat a Thomas per Charles Batchelor i llavors va ser contractat a la Edison Machine Works. Com que Edison no li va pagar el que li havia promès, finalment va renunciar al seu treball.
 • Invenció de la central elèctrica

  Invenció de la central elèctrica
  En 1882 la «Edison Electric Light Company» de Thomas Edison funda la primera central elèctrica del món al carrer Pearl, situat a la part baixa de Manhattan (Nova York), per proporcionar energia elèctrica als 59 clients inaugurals a base de 6 dinamos « Jumbo » el 4 de setembre per produir corrent continu en el carrer Pearl al barri de Wall Street de Manhattan, d'una capacitat de 1.200 làmpades per il·luminar 85 cases, despatxos o botigues.
 • Tesla Electric Light & Manufacturing

  Va fundar la seva pròpia companyia com el títol indica. Al principi molts inversors no van estar d'acord amb els seus plans pel desenvolupament d'un motor de corrent alterna. L'abril de 1887 va començar a investigar sobre els rajos X. El dispositiu que va crear, quan alliberava electrons, eren repel·lits per un camp elèctric molt gran. Durant aquests experiments també es va adonar que els rajos X eren perjudicials per la pell humana.
 • Invenció del Quinetògraf i del Quinetoscopi

  Invenció del Quinetògraf i del Quinetoscopi
  En 1888 Edison s'és consagrat igualment a la gran aventura dels pioners del cinema. Rep el fotògraf Eadweard Muybridge, que ja havia inventat el 1879 el Zoopraxiscopi, i inventa el Quinetògraf (Només registra la seva patent als Estats Units).
 • Invenció del generador

  Invenció del generador
  Tesla, al 1889 s'interessa per l'alta freqüència i realitza un generador subministrant a una freqüència de 15 quilohertzs.
 • Invenció de la bobina

  Tesla al 1891 va inventar la Bobina Tesla-
 • Period: to

  Relació Thomas Alva Edison i Nikola Tesla

  Tesla volia mostrar la superioritat de la corrent alterna sobre la corrent continua d'Esdison, es va configurr el que es coneix com "querra de corrents"
  Al 1893, es va fer Chicago una exhibició pública de corrent alterna, demostrant la seva superioritat sobre la corrent continua d'Edison.
 • Comandament a distància

  Comandament a distància
  Tesla, a partir de 1896, en paral·lel de Branly, efectua experiències de comandament a distància.
 • Period: to

  Experiments de Tesla amb ressonadors

  Va continuar experimentant amb gegantins ressonadors a alta freqüència de 1899 a 1900 a Colorado Springs, en vista de la construcció d'una torre de telecomunicació a Wardenclyffe (Shoreham) Long Island.
 • Principi de reflexió de les ones sobre els objectes

  Tesla descobreix el principi de la reflexió de les ones sobre els objectes el 1900; estudia i publica, malgrat problemes financers, les bases del que es farà gairebé tres decennis més tard: el radar.
 • Period: to

  Primera guerra mundial (Thomas Edison)

  En el moment de la Primera Guerra mundial, Edison concep i fa funcionar fàbriques químiques i és designat president del comitè d'assessorament de la marina americana.
  En 1915, Thomas Edison és llorejat de la Condecoració Franklin per les seves nombroses contribucions a la millora del benestar de la humanitat.
 • Invenció de la pila alcalina

  En 1915 Thomas Edison inventa la primera pila alcalina níquel-ferro.
 • Mort de Thomas Alva Edison

  Va morir a West Orange, Nueva Jersey, el 18 de octubre de 1931.
 • Raig de la Mort (de Tesla)

  Amb l’imminent inici de la Segona Guerra Mundial la premsa es va fer ressò del projecte del “Raig Mortal” de Tesla, un pols electromagnètic de tal potència que seria capaç d’enderrocar una flota de 10.000 avions situada a 400 quilòmetres de distància. Tesla creia que si lliurava aquesta arma a cada país perquè l’utilitzés com a arma defensiva acabarien les guerres que ell tant odiava. I encara que aparentment únicament Rússia va mostrar cert interès en la idea.
 • Mort de Tesla

  Va morir a Nova York als 86 anys. Un dels molts mèrits d'aquest home va ser el premi Nobel que va compartir amb Thomas Edison l'any 1915.